Kde všude se ukrývá příroda

Za přírodou nemusíte chodit jen do hor nebo pralesů. O tom, že střípky často i vzácné přírody na nás čekají i ve městech jsme diskutovali v Opavě se zoologem Janem Ševčíkem na vědecké kavárně s tématem „Příroda ve městech“.

Na diskuzi s hojnou účastí místních jsme se zabývali otázkou, co je a jak vzniká nová divočina, kde můžeme najít v našich městech kousky přírody a které druhy tu s námi nejčastěji pobývají. Lidská sídla zabírají ve vyspělých částech světa významné plochy území a nelze je proto opominout při ochraně přírody. Důkazem toho je např. i to, že na území našeho hlavního města se nachází 13 území chráněných v rámci soustavy evropsky chráněných území NATURA 2000 a okolo Opavy najdeme tato území dvě.  

Městské biotopy jsou ale často specifické, protože na ně neustále působí silný tlak lidské činnosti a výsledkem je mozaika různých zón protkaných místy, která mají částečně přírodní charakter. Mezi typická místa s větší četností rostlinných a živočišných druhů ve městech patří např. parky a různé zelené plochy, koridory řek nebo brownfieldy. Ideálním místem pro život např. mnoha druhů ptáků a jiných živočišných druhů jsou hřbitovy, které svým obyvatelům zajišťují dostatek klidu.

Na kavárně byly hodně diskutovány právě zmíněné brownfieldy a tzv. nová divočina. „Kráska z periferie“ jak někteří novou divočinu nazývají, může být místem výskytu zajímavých druhů, a jak se účastníci kavárny shodly, má i nespornou, i když nenápadnou estetickou hodnotu.