Kam dále po klimatické konferenci?

Těsně po skončení klimatické konference v Paříži uspořádal Zelený kruh za podpory Hnutí DUHA diskuzi o tom, kam se bude svět ubírat pro přijetí klimatické dohody. Diskuze s názvem „Změna klimatu dnes a zítra“ proběhla v Brně formou vědecké kavárny s přispěním Ministerstva životního prostředí.

O výstupech klimatické konference v Paříži s námi přišel debatovat Alexandr Ač z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR CzechGlobe, který se pařížských vyjednávání přímo účastnil. Konference byla podle něj průlomová především proto, že svět se konečně shodl na nutnosti společně čelit probíhající globální změně klimatu. Podle jeho slov, ale deklarovaný cíl zastavení růstu globální teploty na hranici 2 stupňů Celsia není reálný. Alexandr Ač kritizoval především nedostatek konkrétních opatření a přílišný technooptimismus, který byl znát v průběhu celého vyjednávání. Bez vývoje momentálně ještě nedostupných technologických opatření se podle Alexandra Ače může planeta oteplit až o 3 stupně Celsia.  

V druhé části diskuze vystoupil Mgr. Jan Skalík z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně, který prezentoval nejnovější výzkum o postojích české veřejnosti ke změnám klimatu.  Diskutovalo se o tom, jak Češi vnímají změnu klimatu, jaká jsou podle české veřejnosti rizika změn a jejich dopady, jaké jsou postoje k řešení a opatření pro zmírnění klimatických změn a také co jsou Češi ochotni pro ochranu klimatu osobně udělat? Z výzkumů vyplývá, že Češi považují změnu klimatu za hrozbu a více než polovina české populace se domnívá, že globální změna klimatu opravdu probíhá. Oproti ostatním státům Evropské unie je ale tohle číslo stále nízké, relativně málo Čechů také věří, že v boji proti změně klimatu může něco osobně udělat a nízká je i míra ochoty změnit svůj životní styl.

MZP_CZ