Jak na domácí kompostování a zero waste domácnost?

V úterý 17. září proběhl v Dětském klubu Šárynka workshop o domácím kompostování a snižování odpadů v domácnosti. Ředitel organizace Ekodomov Tomáš Hodek účastníkům představil problematiku nakládání s odpady ve městech. Běžně totiž až 40% kompostovatelného odpadu skončí v odpadu komunálním, který dále pokračuje do spaloven nebo na skládky. Přitom při dobrém zkompostování se dá tento odpad přeměnit na úrodnou půdu, a dále jej využít.

Lektor proto účastníkům představil základní zásady kompostování a přímo ukázal různé typy kompostérů, které se dají používat. Do městských domácností bez zahrádek doporučil používat tzv. žížalí vermikompostér.

Důležité je nejen si pořídit nebo vyrobit správný typ kompostéru, ale také jej správně udržovat. Je potřeba umět správně rozlišit, co vše můžeme zkompostovat a co už nikoli. Základní poučkou je, že do kompostéru smí veškeré slupky a odřezky z ovoce a zeleniny. Slupky z tropického ovoce můžeme také zkompostovat, ale pouze v malém množství.

Do vermikompostéru nepatří zplesnivělé ovoce a zelenina, a zbytky vařeného jídla, mléčné a masné výrobky. Naopak můžeme bez potíží kompostovat čajové sáčky a kávovou sedlinu i s papírovými filtry.

2149287_643712_Praha_logoAkce  proběhla v rámci projektu Bez odpadu = bez dopadu podpořeného  grantem od Hlavního města Prahy.