Hlukové limity platí. Většina poslanců podpořila zachování ochrany zdraví lidí před nadměrným hlukem.

Poslanci dnes zamítli poslanecký pozměňovací návrh k novele zákona o veřejném zdraví, který by fakticky zrušil zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Stovky tisíc lidí postižených nadměrným hlukem z dopravy tak mají nadále šanci postupně dosáhnout nápravy a ochránit tak své zdraví. Také nově připravované stavby nadále musí limity respektovat.

Kontroverzní pozměňovací návrh k novele zákona o veřejném zdraví podpořil poslanecký výbor pro zdravotnictví, ministr zdravotnictví a většina poslanců ČSSD a ANO (celkem 80). Byl zamítnut poměrně těsnou většinou, když proti hlasovalo 86 poslankyň a poslanců.

Jaké komplikace by hrozily lidem postiženým nadměrným hlukem, se můžete dozvědět z předchozí tiskové zprávy.

„Většina poslanců se postavila na stranu lidí a jejich zdraví. Lidé postižení nadměrným hlukem tak mají šanci, že se někdy dočkají nápravy a v noci se konečně vyspí,“ vítá výsledek hlasování Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu.

Odborný kontakt
Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, daniel.vondrous@zelenykruh.cz, 724 215 068

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, jiri.kana@zelenykruh.cz, 607 800 915

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org