Experti budou v Ostravě diskutovat o dopadech znečištěného ovzduší na lidské zdraví

Odborníci na medicínu a životní prostředí se s českou veřejností sejdou 3. prosince 2015 od 16:30 v ostravském klubu DOCK. Během debaty se návštěvníci dovědí, co všechno ve vzduchu dýcháme a jaké škody dokáže znečištění napáchat na lidském zdraví.

Ostravsko díky smogu z rozsáhlé průmyslové činnosti, dopravy i lokálních topenišť patří tradičně mezi nejpostiženější regiony. Nebezpečné látky vznikající nedokonalým spalováním, které obyvatelé Ostravska i dalších oblastí dýchají, mají prokazatelně negativní vliv na zdraví, zvyšují nemocnost a také úmrtnost.

O konkrétních dopadech, co je tzv. černý uhlík a šancích, jak lidé mohou kvalitu ovzduší zjišťovat a také ovlivňovat, pohovoří molekulární epidemiolog a genetik Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a lékař a ekolog Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Neformální večer pořádá Zelený kruh ve spolupráci s hnutím Čisté nebe. Stane se příležitostí pro přiblížení odborného tématu týkajícího se životního prostředí s vlivem na ekonomiku, život lidí i okolní přírodu. Diskuze je otevřená výměně názorů, zkušeností i k získání nových informací.


Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org