Eurokomisař Karmenu Vella přijede řešit naše znečištěné ovzduší

Stáhněte si společnou tiskovou zprávu  Hnutí DUHA, Frank Bold, Čistého nebe a Zeleného kruhu i s přílohou do svého počítače


Nevládní organizace připravily informační list o jeho stavu a řešení

Příští týden ve středu a čtvrtek (7. a 8. listopadu) proběhnou nejdůležitější jednání o znečištění ovzduší v ČR. Vážný ekologický problém přijede do Prahy řešit samotný eurokomisař pro životní prostředí Karmenu Vella. On a jeho tým se setkají s vicepremiérem a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, vysokými úředníky z českých ministerstev, zástupci znečišťovatelů i experty a expertkami nevládních organizací.

K této události připravily nevládní organizace zabývající se ochranou ovzduší pro novináře přehledný informační list, který shrnuje stav ovzduší v České republice, zdravotní dopady špinavého vzduchu, zdroje emisí znečišťujících látek, právní situaci, řešení pro zlepšení kvality ovzduší a ekonomické souvislosti. Infolist také uvádí kontakty na konkrétní experty a expertky pro více informací.

Infolist najdete v příloze této tiskové zprávy či na webu:

Eurokomisař Vella nepřijíždí náhodou. ČR vykazuje jedny z nejvyšších koncentrací PM10 i PM2,5 v EU. V České republice jsou překračovány denní i roční koncentrace PM10 dokonce i na pozaďových (tedy nevystavených přímému působení konkrétních zdrojů – například dopravě) měřicích stanicích. To je v rámci EU unikátní. Obyvatelé ČR jsou zároveň na pátém místě v intenzitě vystavení znečištění PM2,5, což zásadně nepříznivě ovlivňuje jejich zdravotní stav. Jen kvůli znečištění prachem předčasně zemřelo v roce 2017 v ČR 5 700 lidí, celkový počet předčasných úmrtí kvůli špinavému vzduchu je 11 000 ročně. ČR má rovněž v EU čtvrté nejvyšší koncentrace jedovatého přízemního ozónu.

Česká republika dlouhodobě překračuje imisní limity pro nejvýznamnější znečišťující látky, a proto je pod zvýšeným dohledem Evropské komise. Ta proti České republice vede řízení pro nesplnění povinnosti, tzv. Infringement. Řízení vede kvůli  dlouhodobě překročeným imisním limitům prachových částic frakce PM10 (mikroskopický prach do velikosti zrn 10 mikrometrů), které je ve fázi odůvodněného stanoviska, a dále kvůli dlouhodobě překročeným limitům oxidů dusíku (NOx); tam je řízení prozatím v první fázi tzv. formálního upozornění.

Pokud Česká republika nesníží znečištění prachovými částicemi nebo neprokáže, že činí všechny účelné kroky pro toto snížení v co nejkratším čase, hrozí jí žaloba ze strany Komise a s tím spojené vysoké finanční postihy. V obdobných případech už před Soudním dvorem EU prohrálo Bulharsko a Polsko.

Ještě před návštěvou eurokomisaře Velly zveřejní v úterý 6. listopadu v 10:00 Hnutí DUHA spolu s lékařkou a odborníkem na sociální služby komplexní plán na postupné nahrazení uhlí jako paliva pro lokální vytápění. Tisková konference proběhne v Café Campus (dříve Krásný ztráty), Náprstkova 10, Praha 1.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Znečištění ovzduší je vážný zdravotní i ekonomický problém. Je třeba ocenit přístup Evropské komise, která už dlouho odkládá podání žaloby na ČR a preferuje cestu vyjednávání a společného vymýšlení účinných řešení. Proto také přijede příští týden eurokomisař Karmenu Vella se svým týmem. Česká vláda by měla využít příležitosti pustit se rázně do řešení příčin problému – vysoké spotřeby fosilních paliv ve výrobě elektřiny, tepla i dopravě.”

Petra Andrášik, právnička Frank Bold, řekla:

“Česká republika dlouhodobě nebyla schopna vytvořit nástroje dostatečně účinné pro snížení nadlimitního znečištění alespoň za zákonnou úroveň v co nejkratším čase, což ukazují i zrušené programy zlepšování kvality ovzduší pro Prahu, Brno, ostravské aglomerace a zónu Severozápad. Nejvyšší správní soud výslovně uvedl, že programy v této podobě nemohou snížení znečištění zajistit. Protože jsou proti ČR vedena dvě infringementová řízení, je třeba znečištění účinně snížit co nejdříve, jinak ČR může čelit vysokým finančním sankcím ze strany Soudního dvora EU.”

Hana Chalupská z iniciativy Dejchej Brno řekla:  

“Zatímco v okolních zemích omezují vjezdy dieselů do měst, podporují stavbu vysokorychlostních tratí, v Česku sledujeme desítky let staré koncepce dálničních staveb. Města jsou budována pro auta na úkor kvalitního životního prostoru pro lidi, kteří v nich žijí.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Navzdory tragickým důsledkům znečištění ovzduší přední čeští politici brání zpřísnění norem pro znečištění z aut, elektráren či průmyslových podniků nebo místo rychlého rozvoje železnice prosazují utápění státních dotací ve vodních kanálech. Zastupitelstva českých měst a obcí nedokázala připravit pravidla pro regulaci zdrojů znečištění v době smogových situací ani šest let poté, co jim to uložil zákon. Abychom se přestali dusit, potřebujeme nový přístup nebo nové politiky.”  

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Petra Andrášik, Frank Bold, 734 202 657, petra.andrasik@frankbold.org

Nikola Carić, Čisté nebe, tel.: 734 740 341, e-mail: nikola.caric@cistenebe.cz

Hana Chalupská, DejchejBrno, 731 181 990, dejchejbrno@gmail.com  

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz