Ekostopa – jak můžeme mírnit dopady naší spotřeby?

Ve středu 18. dubna se uskutečnilo Smart café na téma „Ekostopa – jak můžeme mírnit dopady naší spotřeby? “. Pozvání přijali dva významní odborníci, a to Viktor Třebický, expert zabývající se ekologickou a uhlíkovou stopou z organizace CI2, o.p.s. a Petr Ledvina,  vedoucí ekologické poradny organizace Veronica a expert na environmentálně šetrné nakupování. 

Na úvod vystoupil s příspěvkem Viktor Třebický, který posluchačům představil koncept ekologické stopy. Ta určuje kolik metrů čtverečních Země potřebuje člověk pro svou činnosti, pro svůj život. Jednotka v sobě obsahuje vše od materiálů a energie potřebných pro získání potravin, přes dopravu až po odpad, který člověk vyprodukuje. Jako základní jednotka ekologické stopy se používá tzv. globální hektar.

Celkově se pro výpočet ekologické stopy jednotlivce používá 5 základních složek spotřeby: potraviny, bydlení, doprava, spotřební zboží a služby. Podle posledních dostupných dat z roku 2014 je biokapacita Země 1,7 gha, nicméně průměrná ekologická stopa na jednoho obyvatele vychází 2,8 gha. Což znamená, že spotřebováváme o 68 % více zdrojů než je udržitelná míra. 

Co můžeme jako jednotlivci dělat, abychom snížili vlastní ekologickou stopu, v návaznosti představil druhý host Petr Ledvina. Vedle ekologické stopy prezentoval i další přístupy, jakými můžeme na naši spotřebu měřit. Jedním z nich je tzv. ekologický tlumok, který ukazuje materiální náročnost naší spotřeby. Druhým je metoda LCA – posuzování životního cyklu (tzv. od kolébky ke hrobu) produktu/služby z hlediska působení na životní prostředí. Metoda LCA nám může pomoci upřednostnit výrobky s nižšími dopady na ŽP. 

Dalším „pomocníkem“ v orientaci v šetrných výrobcích k životnímu prostředí je environmentální značení. Značky jsou založeny na řadě kriterií typu vyhovuje/nevyhovuje s tím, že pro každý produkt je stanoven jiný soubor kriterií. Výhodou značek je, že vyžadují certifikaci, kterou provede třetí strana, takže produkt s danou značkou zaručuje, že odpovídá danému kritériu (např. že potravina je z ekologického zemědělství). Nicméně je při výběru produktu podle značek potřeba dát pozor, jestli je značka certifikovaná, a zboží se pouze „netváří“, že je šetrné k životnímu prostředí. 

Po prezentacích probíhala živá diskuze. Nejčastější otázky padaly na konkrétní příklady, jak může jednotlivec změnit svoje chování, aby co nejvíce snížil svoji ekologickou stopu. V diskuzi se dostalo na témata spotřeby potravin – lokální produkty, bio produkty versus jejich místní a finanční dostupnost, a význam spotřeby masa, co se týče ekologické a uhlíkové stopy. Hosté účastníkům nabídli odborná, ale i osobní doporučení, jak lze snížit spotřebu např. také u energie v domácnosti. Došlo i na téma vlivu osobní spotřeby a stylu života v ČR na životní prostředí v souvislosti se spotřebou v jiných zemích, a také v souvislosti s vlivem průmyslu a ekonomickými zájmy jednotlivců i států. 

Kde si můžete spočítat si svoji osobní stopu:

 

2149287_643712_Praha_logoAkce  proběhla v rámci projektu Smart café II, podpořeného  grantem od Hlavního města Prahy.