Ekologická politika vlády povede k poškození zdraví a ekonomickým ztrátám, tvrdí odborníci

Tisková zpráva ke stažení zde
Kompletní analýza „Ekologické úspěchy a propadáky Sobotkovy vlády za rok 2015

Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) má za sebou druhý rok fungování. V  roce 2015 se podle odborníků podařilo stabilizovat ministerstvo životního prostředí. Vláda dotacemi podpořila energetické úspory domácností a usnadnila jim využívání čistých zdrojů energie, na druhou stranu snížením recyklačního cíle umožnila plýtvání surovinami, ulehčila zástavbu kvalitní orné půdy a nakonec částečně prolomila limity těžby hnědého uhlí. Některá přijatá či prosazovaná opatření budou dlouhodobě poškozovat zdraví lidí, krajinu i ekonomiku. Odstraňování následků se mnohonásobně prodraží.

Podpora úspor a šetrné energie

Odborníci z bezmála třiceti ekologických organizací sdružených v Zeleném kruhu v letošním působení vlády oceňují vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti o ploše 330 km2 na místě bývalého vojenského území Brdy a přilehlých přírodních parků.

Vláda správně podpořila úspory domácností za energii prodloužením programu Nová zelená úsporám do roku 2021. Během šesti let má být rozděleno až 27 miliard korun. Dotační program navíc počítá také s podporou solárních panelů na střechách.

Dále také správně prosadila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která usnadňuje provoz solárních elektráren na střechách rodinných domů či stavbu bioplynek. To pomůže využívání čistých domácích zdrojů energie a uspoří peníze mnoha domácnostem. Za vlastní spotřebovanou elektřinu však domácnosti musí platit daň.

Vládní kroky směrem k plýtvání a ničení krajiny

Odborníci na druhou stranu kritizují plýtvání surovinami, poté co Sobotkův kabinet nepochopitelně snížil cíl pro recyklaci domácího odpadu z 50 na 35 %. Ve svém vlastním programovém prohlášení přitom slíbil zvýšit míru recyklace na úroveň vyspělých zemí, kde se pohybuje nad 60 %. Ministerstvo místo toho podporuje krajské plány odpadového hospodářství, které omezují recyklaci a směřují k výstavbě nových spaloven. Podpora spalování povede k plýtvání surovinami a občané za odpad zaplatí zbytečně desítky miliard korun navíc.

Novelou zákona o ochraně zemědělského půdního fondu vláda sice zlepšila ochranu půdy před erozí, avšak současně snížila ochranu kvalitní orné půdy před její zástavbou. Zavedla totiž rozsáhlé výjimky z poplatků za její zábor a usnadnila výstavbu nových hal, skladů či silnic na orné půdě. Česká republika díky tomu ztrácí týdně nejcennější ornou půdu o rozloze několika fotbalových hřišť.

Ačkoliv podle Státní energetické koncepce a studií ministerstva průmyslu nebude nově zpřístupněné uhlí ze severu Čech pro energetiku nezbytné, ministři částečně prolomili limity těžby hnědého uhlí na lomu Bílina. Zakázali však rypadlům přiblížit se více než na 500 metrů k domům. Přestože se místním lidem a ekologickým organizacím podařilo uhájit okolní obce před bouráním a nejhoršími dopady těžby, ovzduší a krajina budou poškozovány i nadále. Prach z těžby a zplodiny ze spáleného uhlí v tepelných elektrárnách se také podepíší na zdraví obyvatel. Podle vědeckých statistik bude mít znečištěné ovzduší ze spálení nově zpřístupněného uhlí na svědomí každoročně až tisíc případů astmatu u malých dětí a několik tisíc předčasných úmrtí.

Citace Daniela Vondrouše, odborníka Zeleného kruhu na politiku životního prostředí: „Vláda v oblasti ochrany přírody a životního prostředí selhává. Řešení, která by vedla k lepší ochraně zdraví obyvatel a životního prostředí, byla převálcována. Pokud by byl výkon Sobotkovy vlády v této oblasti za uplynulý rok hodnocen školním známkováním, zasloužila by čtyřku a přiblížila by se propadnutí.“

Citace Edvarda Sequense, energetického konzultanta a předsedu Calla – Sdružení pro záchranu prostředí: „V energetice je letošní rok zarámován výrazným zklamáním, když vláda uvolnila ke spálení další hnědé uhlí na dolu Bílina a porušila tak desítky let platnou společenskou shodu o zachování územně-ekologických limitů těžby uhlí. Uvolnila také ruce těžařům i ČEZu k přípravě nových reaktorů a otevírání uranových dolů. Vedle nákladů, které za tyto projekty zaplatí daňový poplatník, se pozitivní investice do čistých obnovitelných zdrojů a úspor energií doslova ztrácejí.“

Citace Jana Duška, ředitele Beleco: Zjednodušeně řečeno, kroky vlády v ochraně přírody a krajiny byly v uplynulých letech horší, ale do budoucna by měly být výrazně účinnější. V novelách zákonů se promítá řada kompromisů oslabujících jejich účel. Také postoj k naplňování směrnic EU a k potřebě jejich zachování je ze strany vlády příliš laxní.“ 


Odborný kontakt
Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa
, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org