Debata: Stavět a bydlet není totéž – rozvoj a regulace výstavby jako nástroj řešení

Výstavba nových bytů bývá velmi často označována za ústřední lék na stávající nedostupné bydlení. Vést k tomu má zrychlení povolovacích procesů, anebo větší pružnost v územním plánování. To může nicméně vést také k oslabování veřejných zájmů, jako je ochrana životního prostředí či památek. Soukromá developerská výstavba je přitom stále prakticky jediným druhem nově postavených bytů, a má tak výsadní postavení v určování cen na trhu. Hosté diskuse představí ústřední legislativní i lokální rámce, které výstavbu bydlení ovlivňují. Debata se bude točit také kolem alternativních nástrojů a regulací, jež k řešení bytové otázky mohou přispět.

Kdy: 6. května od 18:00
Kde: Ústřední knihovna – Záliv (hala s naučnou literaturou)
 

Hosté: Petra Kolínská (Zelený kruh), Ivan Bartoš (Ministr pro místní rozvoj ČR).

Moderuje: Táňa Zabloudilová

Akce se koná v rámci třídílného diskusního cyklu s názvem Byt či nebyt?, který je spolupořádán Městskou knihovnou v Praze, Sociologickým ústavem AV ČR a Arnikou – Centrem pro podporu občanů.
 

Podmínky pro návštěvníky akcí:

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.