Další výjimky jsou k ničemu. Rozhodování by zrychlila jednotná pravidla, průhledné rozhodování a kvalitnější práce úředníků.

Stáhněte si tiskovou zprávu  do svého počítače


Vláda včera podpořila poslanecký návrh novely, který chce zavést zvláštní pravidla pro některé dopravní stavby. Ekologické organizace varují, že komplikování legislativy k urychlení rozhodování nevede. Vyzývají vládu, aby konečně připravila jednotná, jednodušší pravidla pro všechny stavby a vrátila lidem právo vyjadřovat se k jejich dopadům na přírodu v okolí.

Vláda včera podpořila návrh skupiny poslanců, který zavádí zvláštní pravidla rozhodování o některých dopravních stavbách. Některá chystaná drobná technická vylepšení mohou rozhodování usnadnit. Hlavním cílem návrhu je ale zavedení dalšího zvláštního systému rozhodování pro některé stavby. Ekologické organizace varují před dalším zkomplikováním již tak složité legislativy. Mohlo by totiž vést k dalším chybám a průtahům ze strany úřadů a soudů.

Návrh vyčleňuje skupinu některých dopravních staveb, o jejichž umístění mají rozhodovat k tomu zvláště pověřené stavební úřady. Přesun rozhodování o komplikovaných stavbách na vybrané úřady se zdá být dobrý nápad. Specializované úřady by získaly více zkušeností a dělaly méně chyb. Způsob určení úřadu příslušného k vedení územního řízení (§ 2e návrhu) je ale nejasný. Jednou určený úřad se navíc může příště změnit.

Vláda oznámila, že v tomto bodě chce návrh změnit tak, aby o vyjmenovaných dopravních stavbách rozhodovalo ministerstvo dopravy. Tím by se ale úřad dostal do střetu zájmů, když by rozhodoval o stavbách, které sám staví. Navíc průtahy způsobuje i samotné ministerstvo dopravy – čerstvým příkladem je vyřizování odvolání proti závazným stanoviskům v případě dálnice D11. Přestože zákonná lhůta je v podobných případech jeden měsíc, ministr Ťok včera uvedl, že jeho úředníkům to může trvat i rok. 

Problémem je i samotný záměr zavést nový zvláštní režim pro vyjmenované stavby. Vedle něj by totiž v zákoně zůstal stávající způsob rozhodování pro jiné infrastrukturní stavby. Jiný postup pro další stavby zase obsahuje stavební zákon. Různé postupy komplikují rozhodování úřadů.

Ministerstvo pro místní rozvoj přitom připravuje legislativu, která má naopak sjednotit a zjednodušit rozhodování o všech stavbách. Vláda včera uložila předložit věcný záměr stavebního zákona do prosince 2020.

Poslanecký návrh dále zavádí institut předběžné držby, která by dále omezila práva vlastníků.  Předkladatelé ale nezdůvodnili přínos v podobě zrychlení rozhodování. Podrobné analýzy doložily, že hlavním důvodem průtahů v oblasti výkupů pozemků jsou nejasné priority státní výstavby, časté změny cen výkupu či chyby a průtahy ze strany úřadů. Novela ale tyto příčiny neřeší. 

Některé zájmové skupiny navíc na debatě o návrhu (30. 1.) avizovaly další kontroverzní pozměňovací návrhy. Ty by například vedly k faktickému zrušení závaznosti stanovisek státních úřadů (EIA), ke zrušení odvolacího řízení a přesunutí všech sporů z úřadů na soudy či k nahrazení správních řízení v zákoně o ochraně přírody pouhými úředními stanovisky.

Stát neřeší skutečné příčiny úředních průtahů a někteří politici se naopak snaží odvést pozornost jiným směrem.  Tak bylo od letošního roku občanským spolkům odebráno právo připomínkovat vliv většiny staveb na okolní přírodu. Rozhodování to přitom nijak nezkrátilo, úřední lhůty zůstaly stejné.  Zelený kruh navrhuje odebraná práva občanům opět vrátit a soustředit se naopak na zjednodušení a zkrácení procesu rozhodování.

Citace Daniela Vondrouše, ředitele Zeleného kruhu: Nikdo nechce zbytečně běhat po úřadech a luštit stále složitější pravidla. Vláda to musí změnit a namísto další speciální legislativy pro některé stavby se konečně domluvit: sjednotit a zjednodušit rozhodování o všech stavbách a vrátit lidem právo připomínkovat dopad staveb na okolní přírodu.

Kontakty:

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz