Lidé berou změnu klimatu vážně. ČR nedělá pro snížení emisí dost. K řešením se však poslanci dnes nedostali

Stáhněte si společný tiskový komentář Klimatické koalice, FORS a Zeleného kruhu  do svého počítače


Sněmovna přerušila jednání o změně klimatu

Poslanecká sněmovna dnes otevřela bod “Informace vlády o ochraně klimatu”, ale vzhledem k rozsáhlé diskusi byl bod ve 12:30 přerušen kvůli dalšímu programu jednání. Ekologické, rozvojové a humanitární organizace nadále postrádají návrh konkrétních řešení.

Ministr životního prostředí R. Brabec uvedl, že velká většina českých občanů bere hrozbu změny klimatu vážně a připustil, že ČR nedělá pro snížení emisí dost. Ale zároveň se snažil shodit odpovědnost za emise skleníkových plynů hlavně na USA, Čínu a Indii.

Z nezávislého auditu ekologických, rozvojových a humanitárních organizací však vyplývá, že Česká republika je jedním z předních světových znečišťovatelů skleníkovými plyny. Zatímco průměr zemí EU je 7,7 tun skleníkových plynů v přepočtu na obyvatele a rok, my jsme s 12,5 tunami na čtvrtém místě v EU. Důvodem je hlavně masivní a velmi neefektivní spalování hnědého uhlí, plýtvavá ekonomika a stagnující rozvoj obnovitelných zdrojů. 

Ministr životního prostředí také uvedl, že ČR má vysoké emise na obyvatele kvůli vysokému podílu průmyslu na hospodářství. Není tomu tak. Ekonomové z úřadu vlády propočetli, že nízká energetická účinnost naší ekonomiky nesouvisí s podílem průmyslu na HDP, ale s plýtváním energií a zejména spalováním uhlí v elektrárnách.

Richard Brabec také uvedl, že ČR přispívá do tzv. Zeleného klimatického fondu, hlavního finančního zdroje v rámci klimatické dohody z Paříže. Faktem však je, že o příspěvku na další léta vláda dosud nerozhodla a že náš příspěvek na klimafinance pro rozvojový svět byl dosud ve vztahu k HDP zlomkem toho, kolik v průměru přispívají země EU.

Ekologické, rozvojové a humanitární organizace dál postrádají návrh konkrétních řešení. Vyzývají poslance a poslankyně, aby se při dalším jednání o bodu “změna klimatu” zabývali konkrétními řešeními a doporučili nerozšiřovat těžbu a zarazit plýtvání uhlím v zastaralých elektrárnách vyrábějících na vývoz, zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje, aby odpovídal skutečným možnostem ČR, změnit lesní hospodaření na přírodě blízké či zásadně zvýšit příspěvek rozvojovým zemím na vyrovnání se s dopady klimatických změn.

Jiří Koželouh, člen Rady Klimatické koalice a programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“V Poslanecké sněmovně zatím padlo mnoho slov a odkazů na vágní cíle. Těšíme se na pokračování debaty, budeme ji opět sledovat a doufáme, že se objeví zcela konkrétní řešení enormního znečištění a nebezpečných dopadů změny klimatu. Taková řešení dávno  leží politikům na stole. Patří k nim například nerozšiřování těžby na velkolomu Bílina, omezení plýtvání uhlím v zastaralých elektrárnách vyrábějících na vývoz či vyšší cíl pro výrobu obnovitelných zdrojů energiee, aby odpovídal skutečným možnostem naší země.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Zájem velké většiny českých občanů o rychlé řešení změn klimatu potvrdil i ministr Richard Brabec. Lidé mají ale vágních debat politiků už dost. Chtějí po svých zástupcích konkrétní řešení. Pokud je rychle nedostanou, mají plné právo požadovat výměnu politiků za schopnější.”   

Pavel Přibyl, ředitel FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, řekl:

“Česká republika zdaleka nepokrývá spravedlivý podíl na finanční pomoci chudým zemím, které se musejí potýkat s dopady změny klimatu v mnohem větší míře než my. Vládu čeká rozhodnutí, zda poskytne pro příští roky  příspěvek do hlavního nástroje pro zvyšování odolnosti rozvojových zemí vůči změně klimatu – Zeleného klimatického fondu. Je potřeba ukázat, že si svou odpovědnost uvědomujeme, chceme přispět na další léta alespoň dvojnásobně a také vypracovat plán postupného zvyšování příspěvků. Část financí mohou zajistit výnosy z prodeje emisních povolenek.”

Lukáš Hrábek, mluvčí Greenpeace ČR, říká:

“Člověk nemusí být žádný lumen, aby pochopil, že pokud chceme snížit emise, musíme hlavně omezit spalování fosilních paliv. A mnohé cesty, jakými se toho dá dosáhnout, jsou velmi jednoduché a jasné jako facka – omezení vývozu elektřiny, energetické úspory, podpora obnovitelných zdrojů a hlavně uzavírání uhelných dolů a elektráren. Po dnešní nepříliš produktivní rozpravě v Poslanecké sněmovně je ale jasné, že cesta k dosažení těchto naprosto jednoduchých a nezbytných cílů bude zbytečně složitá.”

Kontakty:

 Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Pavel Přibyl, České fórum pro rozvojovou spolupráci, 603 207 249; e-mail: pavel.pribyl@fors.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Lukáš Hrábek, Greenpeace ČR, 603 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org