Co si myslí česká veřejnost?

Pro naši práci při jednání s politiky je velmi důležité, abychom znali názor veřejnosti a měli její podporu. Rozhodli jsme se proto zjistit, jak se česká veřejnost v současné době staví k vybraným otázkám ochrany životního prostředí. Ve spolupráci s agenturou Stem/Mark jsme se zapojili do výzkumu veřejného mínění, ve kterém jsme se veřejnosti ptali, co si myslí o využívání energie, účasti veřejnosti a také jaký má postoj k zacházení s odpady. Výzkum proběhl na přelomu dubna a května formou omnibusu, kterého se zúčastnilo 1019 respondentů z celé České republiky.

Zelená energie má přednost

Největší počet dotázaných se domnívá, že stát by v rámci nové energetické koncepce měl především podporovat úspory energie. Druhou nejvíce preferovanou variantou je podporování využívání větrné, sluneční a vodní energie.

S energetickou koncepcí úzce souvisí využívání fosilních paliv. Zákon o snižování spalování fosilních paliv by uvítala téměř polovina respondentů, zatímco 28 % je proti. Stále totiž převažuje názor lidí, že by stát neměl omezovat topení uhlím, protože je to levné a dostupné palivo. Myslí si to 47 % lidí. Jen třetina by topení uhlím zcela zakázala.

Za zdržováním staveb jsou nepřehledné zákony

Velmi důležitou oblastí je spolurozhodování veřejnosti o velkých stavbách s významným dopadem na prostředí, ve kterém lidé žijí. Více než dvě třetiny dotázaných se domnívají, že veřejnost by měla mít možnost vyjadřovat se ve všech povolovacích řízeních velkých staveb.

Za zdržováním velkých staveb lidé vidí především komplikované a často se měnící pravidla, ve kterých se nevyznají ani sami úředníci. Tento názor vyjádřilo 39 % dotázaných.

Co s odpadem?

Česká republika v míře recyklace stále zaostává za vyspělou Evropou. Zatímco u našich sousedů umí zrecyklovat kolem 60 % odpadu, u nás zvládneme jen 33 %. Přitom tři čtvrtiny lidí se domnívá, že stát by měl zajistit, abychom dosáhli stejné míry recyklace, jako mají Německo nebo Rakousko.

Více informací naleznete v prezentaci


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org