Chránit stromy před kácením bude jednodušší: pozvánka na debatu

Zelený kruh zve na debatu o tom, jak chránit stromy ve městě. V debatě vystoupí expertky na právo životního prostředí Petra Humlíčková a Jitka Jelínková. Cílem debaty je představit právní a občanské nástroje, které lze využít při ochraně stromů ve městech.

Sázení nových stromů má již delší dobu podporu z různých stran – finančně na výsadbu přispívají soukromé společnosti, veřejná správa i nadace. Lidé se zapojují do sázení jako dobrovolníci.

Ochrana vzrostlých stromů takovou pozornost nepoutá, úřady jsou při povolování kácení spíše benevolentní. Nástroje, jak uchránit vysazený strom před pokácením, jsou v současné době pro spolky a jednotlivce velmi omezené. Zásadní zlepšení může přinést nový stavební zákon a zákon o jednotném environmentálním povolení, který začne platit od 1. ledna 2024.

Podle nových paragrafů se totiž budou moci k záměru kácet stromy vyjádřit i spolky, které se věnují ochraně přírody a krajiny, a s jejich připomínkami se bude muset vypořádat úřad, který o kácení ve výsledku rozhoduje.

Zelený kruh v této souvislosti připravil přednášku a diskusi na téma Jak chránit stromy ve městě (s novou legislativou v zádech), která se uskuteční 10.10. od 18:00 v čítárně kavárny Kampus Hybernská v Praze. V rámci večera vystoupí advokátka Petra Humlíčková a právnička Jitka Jelínková a představí novou právní úpravu tak, aby ji mohli využít i právní laici, kteří chtějí chránit stromy ve svém okolí. Publikum bude mít příležitost klást dotazy a komentovat vystoupení expertek. Večer bude moderovat Vojtěch Černý.

Medailonky přednášejících:

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. z katedry práva životního prostředí UK. Specializuje se na právo životního prostředí se zvláštním zájmem o posuzování vlivů záměrů (EIA, SEA), ochranu životního prostředí v rámci stavebního práva, účast veřejnosti či ochranu před hlukem.

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., v letech 2004 až 2023 byla členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, byla dlouholetou vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Specializuje se na právo ochrany přírody, zvláště dřevin rostoucích mimo les, procesní právo (kontrola, terénní šetření, správní řízení), správní trestání a právo na informace. 

 

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.