Chceme být slyšet

Myslíte, že účast lidí na rozhodování úřadů o stavbě nové skládky, chemičky či velkého supermarketu, je samozřejmost. Omyl. Už mnohokrát jsme o tato občanská práva mohli přijít. Už mnohokrát bylo vyřazení veřejnosti z rozhodování o veřejném prostoru navrženo na ministerstvu, ve vládě či dokonce v parlamentu a jen těsně jsme mu zabránili. Nyní hrozí znovu.       

Návrh nového stavebního zákona (a změny dalších předpisů) obsahuje  zrušení povinného veřejného slyšení v EIA. Veřejné slyšení o příslušné stavbě má totiž nově proběhnout pouze tehdy, když si to bude úřad výslovně přát. Jenomže úřady říkají, že se chtějí zbavit práce s organizováním veřejných debat. V návrhu zákona najdeme také zrušení správního řízení o kácení veřejné zeleně kvůli stavbám. Právě hrozba likvidace městského parku v sousedství přitom přivádí lidi na úřad nejčastěji. Bude-li zákon schválen, už je nikdo poslouchat nebude, úřad rozhodne sám. Dále v návrhu najdeme posílení pravomocí autorizovaných inspektorů. Tito podnikatelé, placení developery, před pár lety, když jim to nedostatečný dohled nad jejich pravomocemi umožňoval, povolili několik velkých projektů v rozporu se zákonem, například hypermarket Bauhaus v Brně. Předchozí novela z roku 2012 na základě zkušeností nad nimi zavedla účinný dohled, ale nyní lobby inspektorů prosazuje opětovné rozšíření své moci. Konečně v novele najdeme také pokus omezit okruh osob, jež mohou u soudu napadnout územní plán pro nezákonnost na vlastníky nemovitostí v obci, kteří podali v průběhu psaní územního plánu připomínky. A také se výrazně zkracují různé lhůty pro vyjádření veřejnosti. 

Že něco takového vládou nemůže projít? Že Programové prohlášení vlády jasně říká: „Vláda zachová současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících  se životního prostředí…“? To sice říká, ale navržená omezení podporují oba spolupředkladatelé MMR i MŽP.

Co s tím uděláme? Zelený kruh předkládá připomínky a vyjednává na ministerstvech i mezi poslanci. Tři jednoduché věci na naši podporu můžete udělat hned teď.

Podepište Výzvu Nadace VIA a Zeleného kruhu k zavedení spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování úřadů i správních soudů.

Šiřte Výzvu po sociálních sítích a shánějte pod ni podporu organizací, osobností i běžných občanů.
Chceme politikům ukázat, že na svém okolí nezáleží jen ekologickým aktivistům ale spoustě lidí z úplně jiných prostředí.

Podpořte naši crowdfundingovou kampaň
Fond Otakara Motejla Váš příspěvek zdvojnásobí a my tak získáme pár tisíc třeba na vydání materiálů pro poslankyně a poslance. 


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org