Buďte mnohem ambicióznější, vzkazuje Evropská komise v hodnocení českého Klimaticko-energetického plánu

Stáhněte si společnou tiskovou zprávu Hnutí DUHA, Calla, CDE, Greenpeace a Zeleného kruhu do svého počítače


Potřebujeme přidat hlavně ve výrobě čisté elektřiny

Evropská komise dnes zveřejnila hodnocení klimaticko-energetických plánů, jejichž návrhy odeslaly členské země do Bruselu na přelomu roku. Tyto plány mají zajistit splnění evropských klimaticko-energetických cílů k roku 2030. Jde v nich o snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů energie.

Českému návrhu Evropská komise vytýká zejména nízký cíl pro rozvoj OZE a absenci účinných řešení a kroků potřebných k dosažení tohoto cíle. Rovněž upozornila na chybějící řešení k rozvoji komunitních (obecních) projektů a posílila roli a práva samovýrobců energie. Za nedostatečný považuje Evropská unie také český plán na snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. Skepticky hodnotí záměr zvyšovat podíl biopaliv první generace.

Členské země budou mít nyní půl roku na to, aby své plány upravily. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má přípravy plánu na starosti, musí kromě připomínek od Evropské komise zohlednit i národní debatu o podobě plánu. V té ekologické organizace už začátkem roku upozorňovaly, že český návrh plánu je slabý a nemůže zajistit potřebné změny v české energetice ani výrazně nepomůže omezit dopady klimatických změn na relativně snesitelné úrovni podle Pařížské klimatické dohody.

Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku Hnutí DUHA, řekl:

“Evropská komise dnes sdělila, že současné návrhy klimaticko-energetických plánů jednotlivých členských zemí neumožní do roku 2030 využívat alespoň 32 % spotřebované energie z obnovitelných zdrojů, jak si EU předsevzala. Pro Českou republiku to znamená, že musí zvýšit svůj plánovaný rozvoj obnovitelných zdrojů z 20,8 % na alespoň 23 %. Zdánlivě zanedbatelné zvýšení však bude mít v praxi významný pozitivní dopad. Pokud by se zvýšení projevilo výhradně ve výrobě čisté elektřiny, vzrostla by její produkce v porovnání s dneškem o dramatických 70 %. Oproti plánu Ministerstva průmyslu jen na desetiprocentní růst by šlo o výrazné zlepšení, přestože potenciál máme ještě vyšší.”

 Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl:

“Zásadní proměna české energetiky je nezbytná pro naši budoucnost. Závisí na ní naše energetická bezpečnost, nezávislost a míra dopadů na prostředí pro život. Potřebujeme změnit politické priority – místo vládního výboru a zmocněnce pro jadernou energetiku je nám třeba výboru i zmocněnce pro naši energetickou budoucnost a řešení energetické efektivity a rozvoje využívání čistých decentrálních zdrojů energie.”

 Jan Freidinger, Greenpeace, řekl:

“Zatímco transformace české energetiky probíhá hlemýždím tempem, dopady změn klimatu pociťujeme stále častěji a silněji. Hodnocení Komise českého, absolutně neambiciózního,  Klimaticko – energetického plánu snad poslouží jako budíček nejen pro úředníky Ministerstva průmyslu, ale i celou českou vládu a průmysl.” 

 Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku, řekla:

“Evropská komise potvrdila to, co české ekologické organizace říkají již delší dobu – Česká republika myšlenku přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku zatím stále jen oťukává a bojí se udělat potřebný krok vpřed. Nyní však budeme muset náš plán vylepšit a zahrnout potřebné investice do sociálně spravedlivé transformace.”

 Kontakty:

 Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku, Hnutí DUHA, 773 778 837, tomas.jagos@hnutiduha.cz

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz