83 % občanů chce rozhodovat o místě, kde žije. Někteří poslanci tomu chtějí zamezit.

Stáhněte si tiskovou zprávu  do svého počítače


Poslanec Foldyna (ČSSD) a poslanecký výbor pro veřejnou správu navrhují vyloučit spolky občanů z rozhodování o stavbách v jejich okolí. Ostře to ale kontrastuje s názorem veřejnosti. Podle nedávného průzkumu názorů provedeného Centrem výzkumu veřejného mínění si 83 % dospělé populace myslí, že o místních otázkách mají rozhodovat občané.

 Občané u nás o stavbách v sousedství spolurozhodovat nemohou. Mohou pouze podat připomínky a to až po založení spolku a splnění řady byrokratických povinností. Nakonec vždy rozhodují úřady. Díky iniciativě a návrhům občanů využívajících zákonné možnosti se přesto daří upravovat developerské záměry tak, aby byly ohleduplnější k okolí. Ukazuje to například případ jihlavského obchodního centra, které se z původního necitlivého a předimenzovaného projektu změnilo díky místním spolkům tak, že se nakonec stalo stavbou roku. Případ zdokumentovala ekologická organizace Arnika.

Novelizace stavebního zákona se ale stala účelovou záminkou k rozsáhlým škrtům v občanských právech v  jiných zákonech (o ochraně přírody a krajiny, o posuzování vlivů na životní prostředí). Vládní návrh tak ruší tzv. veřejná slyšení či zveřejňování odborného posudku EIA, z rozhodování o kácení kvůli stavbám vyřazuje veřejnost. Někteří poslanci ale chtějí rovnou lidem zakázat vyjadřovat se k prachu a hluku z okolních staveb. Poslanci František Adámek a Jaroslav Foldyna své záměry jednoznačně potvrzují.  

Změny navrhované poslanci by přitom nijak neurychlily povolování staveb, neboť vyřazením občanů se nezkrátí lhůty například pro majitele nemovitostí v okolí. Už vůbec nezajistí rychlejší rozhodování úředníků, kteří v praxi – na rozdíl od účastníků řízení – mohou termíny překračovat a vydávají tak svá rozhodnutí s velkým zpožděním. Schválení návrhů by pouze způsobilo, že by na úřední chyby a průtahy bylo méně vidět. Investoři by získali větší prostor pro případné ovlivňování utajených úředních rozhodnutí.

Návrhy poslanců na omezení občanských práv jsou navíc v rozporu s Koaliční smlouvou ČSSD, ANO a KDU-ČSL, která říká (část 4.6): “Zachováme současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních” . Ekologické organizace proto apelují zejména na vládní poslankyně a poslance, aby se postavili na stranu občanů a tyto pozměňovací návrhy odmítli.


 Citace Daniela Vondrouše, ředitele a legislativního experta Zeleného kruhu: „Vláda slibovala, že zrychlí rozhodování a omezí korupci. Dodatečné návrhy některých poslanců staví vládní sliby na hlavu. Nic neurychlují a navíc chtějí utajit jednání investorů s úředníky a vlivy chystaných záměrů na životy lidí v okolí.“