Kdo jsme

Hájíme společné zájmy svých členů a podporujeme celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí

Jsme asociace 27 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. Zároveň poskytujeme pravidelný informační servis z oblasti ochrany životního prostředí  dalším 61 organizacím.

Naši členové Ochrana přírody Čistá energie

 

Zelený kruh byl založen v listopadu 1989 a je tak jednou z nejstarších střešních a nevládních organizací u nás.

Pravidla fungování Zeleného kruhu
Nejvyšším orgánem Zeleného kruhu je valná hromada, kterou tvoří zástupci všech členských organizací a schází se jednou ročně. V období mezi valnými hromadami řídí činnost rada Zeleného kruhu, která má v souladu se stanovami vždy minimálně tři členy a jedná alespoň třikrát ročně. 

Radu Zeleného kruhu v současné době tvoří:

  • Pavel Černohous (Ateliér pro životní prostředí)
  • Jan Freidinger (Greenpeace)
  • Jarmila Johnová (Pražské matky)
  • Tomáš Jungwirth (CDE)

Fungování celé asociace se řídí platnými stanovami  Zeleného kruhu.

Přísně dbáme o udržení dobrého jména asociace a transparentnosti příjmů jak u Zeleného kruhu samotného, tak i u členských organizacích. Proto se řídíme Etickým kodexem ekologických organizací a Pravidly transparentnosti nevládních neziskových organizací. Roční rozpočty asociace včetně přehledů hospodaření jednotlivých subjektů organizace jsou dostupné ve výročních zprávách.