Zelený kruh vstoupil do Sítě k ochraně demokracie

Asociace ekologických organizací Zelený kruh vstoupila do Sítě k ochraně demokracie. Zelený kruh se tak formálně připojil k více než 180 členským organizacím, které sdílí názor, že demokracie není samozřejmostí a je třeba ji chránit.

Síť k ochraně demokracie sleduje politické dění, vyhodnocuje potenciální rizika pro demokracii, ústavnost a lidská práva a přichází s řešeními k jejich odvrácení. Síť také sdílí informace a výzvy k akci a napříč Českou republikou i názorovým spektrem propojuje přední experty a expertky se spolky, občany i obchodními společnostmi.

Vše o Síti najdete na www.ochranademokracie.cz.