Zdraví lidí na prvním místě

Výzva Zeleného kruhu a Klimatické koalice vládě České republiky

Třetí vlna koronavirové epidemie se u nás zvedá s dosud nevídanou silou. Zemřelo již  21 000 lidí, včetně našich rodinných příslušníků a přátel. Lékaři a lékařky jsou na pokraji svých sil. Očkování se zadrhává. Až milion lidí je v ekonomických problémech. Počet těch, co nemají dost peněz ani na jídlo, vzrostl o 60 %. Rodiče jsou vyčerpáni, děti a dospívající trpí sociálním odloučením. Ačkoliv podle aktuálních dat státního Ústavu zdravotnických informací a statistiky jsou počty nakažených v dělnických profesích v absolutních číslech zdaleka nejvyšší (přes 60 000 a pravděpodobnost nákazy na pracovišti v kategorii “průmyslová výroba, dělníci” dosahuje podle zdravotních statistiků 68 %)  omezení průmyslové výroby “kapitáni českého průmyslu” důrazně brání.

Prezidenti Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy Vladimír Dlouhý a Jaroslav Hanák ve svých projevech ukazují sobeckou a cynickou stránku ekonomických zájmů, když neváhají vykreslit zaměstnance a zaměstnankyně jako podvodníky a flákače, nebo tvrdit, že chránit se před pandemií a nepřijít přitom o živobytí je nedemokratické. Stejně jako tak dlouhodobě činí v problematice ochrany životního prostředí či změn klimatu, nyní i v otázce zdraví Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora nemilosrdně upřednostňují zisk svých firem před zdravím lidí. 

Jeden odstrašující příklad z minulosti už známe – doly OKD, kde se koronavirus nekontrolovaně šířil v létě minulého roku. Vedení společnosti se dlouho bránilo provoz omezit, stejně k tomu ale nakonec muselo přistoupit.

Věříme, že postoje lídrů Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory ve skutečnosti český byznys ani stav české společnosti nereprezentují. Již nyní zvládáme jako společnost víc, než jsme si kdy dokázali představit – udržet nad hladinou zdravotnictví navzdory chaotickým politikám, nehodit přes palubu děti, které přišly o místo vzdělávání i socializace.

Tíha opatření musí být ale ve společnosti rozložena férově. Nemohou ji většinově nést rodiče nebo lidé v zavřených službách, když se virus dále masově šíří v průmyslových podnicích.

Uvědomujeme si dopady na firmy, které již nyní dělají pro ochranu svých zaměstnanců maximum. Čím později však uzávěra přijde, tím větší náklady jako společnost poneseme. Zdraví lidí je se zdravím firem neodlučně spjato a nelze je stavět proti sobě.

Vážený pane premiére, ministryně a ministři, uzavřete, prosím, na nezbytně nutnou dobu (do zvládnutí krizového stavu a dostatečného snížení reprodukčního čísla podle doporučení expertů) průmyslové a další velké podniky, s výjimkou těch, které zajišťují kritické funkce společnosti.  Zároveň podpořte firmy v přijetí odpovědnosti a kompenzacemi zmírněte dopady na jejich zaměstnance.

 

Daniel Vondrouš, Zelený kruh

a

Barbora Valešová, Klimatická koalice

 

Kontakty:

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Barbora Valešová, Klimatická koalice, barbora.valesova@klimatickakoalice.cz