Záznam debaty: Město pro všechny

Druhá debata z cyklu Město bezpečné a přátelské “Město pro všechny” proběhla 21.9. v Městské knihovně v Praze. Tématem sociální architektury provedly architekty ze studia Rethink architecture a doktorandky FA ČVUT Eliška Pomyjová a Markéta Káňová.

Až 40% lidí má problémy s orientací a pohybem ve vystavěném prostředí. Jak udělat město přátelské pro všechny? Jak mohou klimatická a adaptační opatření pomoci tomu, aby se lidé ve městě cítili lépe? Příklady dobré praxe a příběhy jejich vzniku v podání Rethink Architecture a doktorandek FA ČVUT.

Eliška Pomyjová ve své práci objevuje limity dialogu o roli a možnostech architektury a urbanismu v kontextu odlišných možností a potřeb uživatelů i pozic zapojených do procesu plánování a realizace. V Rethink Architecture i v dalších projektech se zaměřuje na sociální aspekty udržitelnosti vystavěného prostředí. V disertační práci na FA ČVUT zkoumá možnosti sdílené imaginace při procesu zapojování veřejnosti do plánování.

Markéta Káňová je praktikující architektka, která se ve své práci zaměřuje na principy férového města. Hledá limity a možnosti participace ve veřejném prostoru i v bydlení. Ve svém současném doktorandském výzkumu na FA ČVUT se zabývá sociální udržitelností v různých měřítkách obytného prostředí. Debatu v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí moderuje Petra Kolínská.

Moderuje Petra Kolínská

Nabízíme Vám ke shlédnutí záznam debaty, který pro nás vytvořil Remízek.

 

  Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.