Záznam debaty: Energie dostupná pro všechny

19.10. proběhla poslední část z cyklu debat Město bezpečné a přátelské – Energie dostupná pro všechny v Městské knihovně v Praze. Vystoupili na ni experti Jan Veleba a Jaroslav Klusák.

Jak opravdu efektivně využívat energii? Jak překonat bariéry a dosáhnout úspor v domácnostech v praktickém životě? V jaké fázi je vize decentralizované sítě malých fotovoltaických elektráren rozmístěných na střechách pražských domů?

Jan Veleba ve společnosti SEVEn pracuje od března 2016 jako konzultant energetických úspor. Na projektech v SEVEn se však začal podílet již při svém studiu jako odborný asistent od května 2015. Jeho hlavní náplní je spolupráce na mezinárodních projektech zaměřených na odborné vzdělávání v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), komplexních renovací budov (DER) a obnovitelných zdrojů energie (OZE). V rámci mezinárodního projektu Train-to-NZEB například zajišťoval vybavení školicího centra, organizaci vzdělávacích kurzů a působil také jako školitel. Spolupracuje i na dalších zahraničních projektech (CraftEdu, Fit-to-NZEB a ingREeS), které jsou součástí evropského výzkumného a inovačního programu Horizon 2020. Mimo jiné se podílí na tvorbě energetických koncepcí krajů (Olomoucký, Jihomoravský, Kraj Vysočina a Jihočeský), občas přednáší a píše odborné články a studie. V letech 2014 – 2018 byl místopředsedou Komise pro územní rozvoj a životní prostředí MČ Praha 15. Vystudoval obory Architektura a stavitelství a Stavební management na stavební fakultě ČVUT v Praze.

Jaroslav Klusák, Pražské společenství obnovitelné energie, ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. Od roku 2020 pracuje jako energetický manažer Hl.m.Prahy. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty ProgRESsHEAT (role OZE v CZT měst), SCORE (rozvoj komunitních OZE), STARDUST (renovace brownfieldů na ekologické a nízkoenergetické čtvrtě), INNOVATE (inovativní formy financování úspor v bytovém sektoru). Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Od roku 2018 vykonává funkci předsedy Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Od února roku 2022 je ředitelem městské organizace Pražské společenství obnovitelné energie.

Nabízíme Vám ke shlédnutí záznam debaty, který pro nás vytvořil Remízek.

  Projekt se uskutečnil s finanční podporou hlavního města Prahy.