Výroční zpráva za rok 2023

Vážení přátelé a podporovatelé,

s potěšením Vám předkládám výroční zprávu Zeleného kruhu za rok 2023. Tento rok byl pro naši asociaci i kancelář ve znamení systémových změn, které zlepšily životního prostředí a usilovaly o podporu demokracie a zlepšování kvality vládnutí v České republice.

Díky naší práci se podařilo prosadit důležité legislativní změny, které budou mít pozitivní dopad na ochranu přírody a udržitelný rozvoj naší země. Tyto úspěchy by nebyly možné bez intenzivní spolupráce mezi členskými organizacemi, které dokázaly najít shodu i u komplikovaných témat. Jsem ráda, že se naše síť rozrostla o nové členy. Je to ocenění naší práce i závazek.

Dalším významným milníkem byl náš vstup do Sítě k ochraně demokracie. Propojovat environmentální cíle s kvalitou demokracie, sociální spravedlností a posilování občanské společnosti považujeme v dnešní době za zvlášť důležité.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří nás v našem úsilí podporují. Podpora od donorů je klíčová pro naši schopnost pokračovat v naplňování naší vize a ochotě překonávat překážky. Velké poděkování patří též zaměstnancům kanceláře a všem spolupracujícím členským organizacím.

S úctou,
Petra Kolínská
ředitelka Zeleného kruhu

ZK_vyrocka 2023_WEB