Veřejnost může připomínkovat vznik nové Politiky ochrany klimatu ČR, do 15. května!

Česká vláda chystá novou podobu strategického dokumentu Politika ochrany klimatu a veřejnost má nyní možnost zaslat ke vzniku dokumentu své připomínky!

V programovém prohlášení slíbila vláda revizi Politiky ochrany klimatu do konce roku 2023. Dokument je úzce provázán také se vznikem Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NECP, National Energy and Climate Plan), jehož návrh by měla Česka republika předložit Evropské unii do konce června 2023. Třetí dokument, který s těmito strategiemi úzce souvisí, je nová Státní energetická koncepce. I tu slíbila vláda připravit do konce letošního roku. Vznik všech dokumentů by měl probíhat v úzce součinnosti.    

Ministerstvo životního prostředí, které je zodpovědné za přípravu Politiky ochrany klimatu, otevřelo k aktualizaci tohoto dokumentu veřejnou konzultaci. Vznik dokumentu a případné priority můžete připomínkovat formou tohoto online dotazníku. Je nutné jej vyplnit nejpozději do 15. května 2023.

Při vyplňování se může inspirovat stanoviskem Klimatické koalice, které je k dispozici zde.