Uhelná komise jedná přesně rok. Byznys s uhlím se hroutí, potřebujeme strategii co dál

Přesně před rokem – 26. srpna 2019 – se poprvé sešla vládou sestavená Uhelná komise , která má vládě doporučit tempo útlumu a termín úplného konce využívání uhlí v České republice. Za uplynulý rok však rychlost úpadku uhelné ekonomiky překonala rychlost práce Uhelné komise. Vlivem růstu ceny emisní povolenky a nároků na ochranu zdraví před znečištěním se rentabilita těžby a spalování uhlí povážlivě zhoršuje . Například Sokolovská uhelná narychlo přechází v elektrárně Vřesová na zemní plyn a plánuje opustit uhlí během pár let , přestože má zásoby pro těžbu do roku 2040.

Zástupci ekologických organizací v Uhelné komisi proto žádají, aby se práce soustředily na vytvoření podkladů k doporučení co nejrychlejšího scénáře útlumu a konce uhlí v České republice. Z hlediska globálních a evropských cílů pro ochranu klimatu je nejlepší nahrazovat uhlí obnovitelnými zdroji energie. Třetina uhelných elektráren (zejména těch nejplýtvavějších jako Chvaletice a Počerady) se dá odstavit prakticky hned, na úkor dosavadního obřího vývozu elektřiny z ČR .

Elektrizační soustava může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez uhelných elektráren a s dvojnásobným množství obnovitelných zdrojů. Doložilo to podrobné modelování soustavy od renomované konzultační společnosti Energynautics . Model zkoumal fungování sítě v 15-minutových intervalech po celý rok, takže postihl například denní špičky spotřeby či propady výroby z fotovoltaiky v noci či v zimě. V roce 2030 ještě počítá s provozem několika uhelných tepláren. Podobné možnosti naznačují i podklady, které mají k dispozici členové a členky Uhelné komise a pracovních skupin. 

52 % dotázaných dospělých v Ústeckém a Karlovarském kraji odpovědělo v průzkumu agentury Focus, Marketing & Social Research pro Hnutí DUHA, že podporuje konec těžby a spalování uhlí v Česku v roce 2035 nebo dříve.

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA, člen Uhelné komise za asociaci ekologických organizací Zelený kruh, řekl:
“Už rok jedná Uhelná komise a její tři pracovní skupiny. Ale ekonomický úpadek uhlí je rychlejší. Už není tak důležité, který rok kdo z nás preferuje pro konec uhlí. Jsme v situaci, kdy potřebujeme vymyslet co nejbližší termín a prověřit možné náhrady pro zajištění energetických potřeb obyvatel a ekonomiky, doporučit maximální možnou sociální ochranu lidí, jenž v končícím uhelném průmyslu pracují, a podporovat nové ekonomické příležitosti i pracovní místa pro uhelné regiony. Mimochodem většina lidí v Ústeckém a Karlovarském kraji chce konec uhlí nejpozději za 15 let.”

Jan Rovenský, člen Uhelné komise za Greenpeace, říká:
“Nyní lze považovat za jisté, že hnědé uhlí v EU nepřežije třicátá, ale možná dokonce už dvacátá léta. Debata o jakémkoliv pozdějším termínu je asi stejně relevantní a smysluplná jako úvahy o budoucnosti tlačítkových telefonů či CRT monitorů. Klíčová otázka zní, čím uhlí nahradíme. Nahradit ho ve velkém měřítku zemním plynem by byl klimatický zločin. Hlavním pilířem energetické transformace by měl být rychlý rozvoj čistých obnovitelných zdrojů, kterým mohou dalších 20 let krýt záda některé z již existujících jaderných reaktorů.“