Transatlantická dohoda – hrozba nebo příležitost?

12. listopadu 2015 od 17 hod
Bistrá kráva, Wurmova 5, Olomouc

Budeme rádi, když nám dáte vědět, že přijdete:
http://goo.gl/forms/0e6r2cWTCh

Přijďte si popovídat o tom, jaké dopady může mít dohoda o volném obchodu mezi Evropou a USA.

  • Jak se dělají mezinárodní obchodní dohody a můžou nějak ovlivnit naše životy?
  • Sjednotíme standardy s USA? Jak to ovlivní naše zemědělství a produkci potravin?
  • Budou moct americké firmy žalovat český stát?
  • Jaký je postoj české vlády a institucí?

 

Nebojte se vědy a zúčastněte se (ne)vědecké diskuze, na kterou se těší

Mgr. Et Mgr. Kryštof Kruliš: Asociace pro mezinárodní otázky
Je analytikem se zaměřením na vnitřní trh EU.  Ve své právní praxi od roku 2009 se věnuje zejména otázkám práva EU a mezinárodního práva veřejného. Tématem TTIPu se zabývá dlouhodobě a je součástí týmů, který zpracovává dopadovou studii pro MPO a MZV.

Ing. Jiří Lehejček: Česká Technologická platforma pro ekologické zemědělství
Má v České Technologické platformě pro ekologické zemědělství na starosti zahraniční agendu. Zabývá se obousměrným přenosem informací mezi českým sektorem EZ a ostatními členskými státy i samotnou E. Pro potřeby sektoru monitoruje vznikající dohodu TTIP.

Moderuje filozof a pedagog Martin Škabraha