Stanovisko Zeleného kruhu k vyhlášení připravovaného národního parku Křivoklátsko

Zelený kruh vítá návrh vyhlášení národního parku Křivoklátsko, vítá rovnou účast místních obyvatel na diskuzi o podobě národního parku, konstatuje zájem veřejnosti České republiky na ochraně divoké přírody v národních parcích a konstatuje, že návrh vyhlášení národního parku je geograficky vymezený velmi omezeně a pro ochranu jedinečných přírodních hodnot Křivoklátska by bylo vhodné národní park v budoucnu rozšířit.

Zelený kruh, asociace ekologických organizací:

  • vítá návrh vyhlášení národního parku Křivoklátsko, který je v souladu s přírodními hodnotami území, jejich vyhodnocením dle UNESCO i předchozím legislativním návrhem z roku 2013; (1)
  • vítá účast místních obyvatel Křivoklátska na diskuzi o podobě národního parku, s vědomím toho, že vlastníci velkých rozloh půdy mimo plánovaný národní park, na které v oborách chovají vysoké stavy zvěře, nemají mít v této diskuzi disproporčně silný hlas;
  • konstatuje, že byl prokázán ekonomický přínos pro místní obyvatele v souvislosti s vyhlášením národního parku, obdobně jako v případech ostatních národních parků; (2)
  • konstatuje, že veřejnost České republiky žádá ochranu divoké přírody realizovanou formou národních parků, jak dokládají výzkumy veřejného mínění; (3)
  • konstatuje, že návrh národního parku je vymezen velmi úzce a nepokrývá celou rozsáhlou a kompaktní oblast, v které by mohly být formou národního parku zachovány přírodní hodnoty, přírodní procesy a cenná biodiverzita; (4)
  • vyzývá všechny dotčené organizace, orgány i jednotlivé osoby, aby se zasadily o co nejrychlejší přijetí návrhu a o skutečné vyhlášení národního parku Křivoklátsko, protože jen tak dojde k naplnění dlouho diskutované veřejné objednávky.

 

Kontaktní osoba: Jan Skalík, 607185686, jan.skalik@hnutiduha.cz

_______________________________________________________________________________

(1)

ČTK. 2013. Zákon o chystaném národním parku by mohl jít do vlády. Reference zde

Boháč, J. Biodiversita Křivoklátska. Infodatasys.cz. Reference zde 

UNESCO. Man and the Biosphere Programme (MAB). Krivoklatsko. Reference zde

(2)

Banaš et al.. 2010. Socioekonomická analýza regionu navrženého Národního parku Křivoklátsko: Závěrečná zpráva. Olomouc: Ekogroup Czech s.r.o., 147 s. Reference zde

(3)

Stachová, J. 2017. Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit. Reference zde 

Krajhanzl, J. et al., 2016. Ochrana divoké přírody očima české veřejnosti. Reference zde

(4)

Evropská komise. 2020. Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Navrácení přírody do našeho života. Reference zde