Společné stanovisko členských organizací Zeleného kruhu k přípravě a výstavbě vysokorychlostní trati (VRT)

Výstavba VRT je zásadní strategický projekt, který ovlivňuje rozvoj země na mnoho desítek let dopředu. Za VRT považuje česká a evropská legislativa takovou nově vybudovanou železniční trať, na které se dosahuje traťové rychlosti 201 km/h a vyšší.

Smyslem stanoviska je hledat co nejlepší cestu k dekarbonizaci dopravy a rozvoji a zrychlení železniční dopravy v Česku, potažmo EU na úkor silniční a letecké dopravy. Musíme pečlivě zvažovat možné cesty, jak efektivně sladit ochrany přírody a ochrany klimatu, které jsou úzce propojené, ale infrastrukturní projekty typu VRT je mohou postavit proti sobě.

S ohledem na vícečetné krize v našem životním prostředí (ubývající biodiverzita, sucho, degradace půdy, změna klimatických podmínek) i tlaky v sociální oblasti (narůstající nerovnosti a chudoba, upadající životní úroveň některých společenských skupin a polarizace společnosti) je třeba jakékoliv projekty tohoto rozměru pečlivě také zvažovat z hlediska jejich společenských nákladů a přínosů. Jako ekologické organizace se domníváme, že v případě české VRT se takového posouzení návrhů a jejich alternativám nedostalo. Tímto stanoviskem proto chceme přispět jak ke zkvalitnění strategické diskuse kolem plánované výstavby, tak k takové realizaci projektu, u které budou minimalizovány dopady na životní prostředí a krajinu.

Stanovisko ke stažení zde.

Stanovisko ZK k VRT_final.docx