Spočítejte si svou ekostopu a zjistěte, jak ji snížit

Zelený kruh spouští webové stránky hra-o-zemi.cz s kalkulačkou osobní ekologické stopy. K vyplnění jednoduchého online dotazníku stačí 13 minut. Zájemci se tak rychle dozvědí, jaké každodenní činnosti mají největší dopady na životní prostředí, a co s tím mohou dělat.

Zelený kruh stránky připravil ve spolupráci s experty z obecně prospěšné společnosti CI2 , kteří se specializují na stanovování uhlíkové a ekologické stopy podle indikátorů udržitelnosti. V přehledném prostředí je možné se rychle proklikat sestavou otázek, která odhalí klíčové faktory osobní spotřeby. Anonymní dotazník se např. ptá, kolik hodin ročně v průměru nalétáte, jak často jíte maso či jakým zdrojem doma topíte. Svůj výsledek může každý porovnat s průměrnou ekologickou stopou za ČR, Evropu i svět.

Každý se tak může jednoduše dozvědět, jaký otisk na naší planetě sám zanechává. Přesněji kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k souvislému zajišťování všech zdrojů, které potřebuje ke své spotřebě a zneškodnění odpadů. Ekostopa se uvádí v tzv. globálních hektarech na osobu.

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu řekl:

„Webové stránky, které právě spouštíme, vám spočítají a porovnají osobní ekologickou stopu. Dozvíte se také, jak ji můžete snížit. Praktické návody a další informace budou přibývat.“

 

Projekt „Hra o zemi“ byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.