Smart café – Jak se nám dýchá v Praze?

Už příští úterý (16.5) se uskuteční další Smart café k tématu ochrany ovzduší v Praze, a to od 19:00 v Malešickém Mikropivovaru (Malešická 126/50, Praha 10).

Společně s odborníky budeme diskutovat o tom, jak jsme na tom s čistotou ovzduší v Praze a jak ovlivňuje znečištění ovzduší naše zdraví. Zjistíme například, zda je dobré pravidelně běhat v pražských parcích a zda máme při smogových situacích větrat či nikoli. V rámci diskuze se dotkneme také tématu, jak některé plánované stavby mohou přispět ke zhoršení stavu ovzduší v některých částech Prahy a co s tím občané mohou dělat.

Pozvání na Smart café přijali:

MUDr. Miroslav Šuta je český lékař, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví. Absolvoval studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Je autorem obsáhlých studií s ekologickou tematikou a stovek článků s tématy persistentních organických látek (POPs), účinků chemických látek a znečištění životního prostředí na lidské zdraví.

Jarmila Johnová

Předsedkyně spolku Pražských matek. Podílela se na tvorbě metodiky programu  Bezpečné cesty do školy a v jeho rámci realizovala desítky projektů na pražských školách, pracovala na mnoha dalších projektech s tématem šetrné mobility a ochrany životního prostředí (Vím, co dýchám, Město pro pěší, Management mobility na školách, Chodci sobě atd.). Působila i v Nadaci Partnerství (projekty Na zelenou – Bezpečné cesty do školy v rámci celé ČR aj.) a pracovala jako redaktorka časopisu Přes práh.

Místo k sezení si prosím rezervujte zde: http://www.malesickymikropivovar.cz/cs/rezervace/