Smart café – Opravdu potřebujeme doplňky stravy?

Zveme vás na Smart café na téma Opravdu potřebujeme doplňky stravy?, které se uskuteční v úterý 11. 4 v Langhans – Centru člověka v tísni Therapy (Školská 30, Praha 1).

Chroupáte ve volných chvílích kustovnici čínskou a zapíjíte ji zeleným ječmenem s vidinou spokojeného stáří a zlepšení Vaší kondice?

Přijďte na Smart café a diskutujte s odborníky. Setkání se zúčastní paní Daniela Winklerová ze Státního zdravotního ústavu a paní Diana Chrpová, která se dlouhodobě věnuje tématu výživy a je místopředsedkyní Sekce nutričních terapeutů ČAS.


O pozvaných hostech:


Ing. Daniela Winklerová
Vystudovala Fakultu potravinářské a biochemické technologie na VŠCHT v Praze, v r. 2006 atestovala v oboru Hygiena životního a zdravotního prostředí. Pracuje ve Státním zdravotním ústavu jako vedoucí odborné skupiny pro speciální druhy potravin a je vedoucí Národní referenční laboratoře pro přídatné látky potravinách. Zabývá se hodnocením zdravotní bezpečnosti a prospěšnosti doplňků stravy. Je členem pracovní skupiny pro aromatické látky v potravinách při Evropské komisi. Je členem Vědeckého výboru pro potraviny a Společnosti pro výživu.

Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D.
Vystudovala obor Kvalita a bezpečnost potravin na VŠCHT Praha, kde také obhájila disertační práci na téma Antioxidační působení některých přirozených složek stravy v oboru Chemie a analýza potravin. Pracuje na VOŠZ a SZŠ 5. května jako vedoucí oborů Diplomovaný nutriční terapeut, Nutriční asistent a Zdravotnické lyceum, kde zároveň vyučuje např. chemii potravin, biochemii, výživu a léčebnou výživu, matematiku. Externě se podílí na výuce předmětů zaměřených na výživu například na 1. lékařské fakultě UK. Je místopředsedkyní Sekce nutričních terapeutů ČAS, členkou Společnosti pro výživu a Společnosti klinické výživy a intenzívní metabolické péče ČLS JEP.

Místo k sezení si prosím rezervujte zde: https://goo.gl/forms/62i6utYQaA2lZldN2