Smart café online: Jak mohou města reagovat na změnu klimatu?

Zveme Vás na online diskuzní večer s odborníky o adaptaci měst na změnu klimatu.

Akce se bude konat ve čtvrtek 15. října 2020 od 18:00, diskuze bude streamovaná na Facebooku pod tímto odkazem. Své dotazy na hosty můžete psát do komentářů při streamování. 

Po dlouhém suchu jsme letos opět zažili deště v rozsahu typickém pro střední Evropu. Cenná voda však ve městech odtekla kanály, a udržet zeleň při životě je čím dál tím dražší a obtížnější. Příští léto nás pravděpodobně opět budou vlny veder vyhánět z rozpálených center měst. Energeticky náročné odvádění tepla z domů a aut ven na ulici přitom jen přilévá olej do ohně.

Jaká opatření ve městech pomáhají tomu, aby se v nich dalo zdravěji a příjemněji žít? Co je to modro-zelená infrastruktura? Jak plánovat rozvoj Prahy, abychom snižovali emise a nezhoršovali změny klimatu? A jak lze zapojit obyvatele měst?

Na tyto otázky Vám odpoví naši hosté Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., urbanista a odborník na participativní plánování, a B. Arch. Peter Bednár, architekt a urbanista.

Moderuje Mgr. Karel Čada, Ph.D.

Diskuznlogo_mhmpí večer pořádá Zelený kruh za podpory hlavního města Prahy a s podporou Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.