První hlasování Uhelné komise: nejdříve by měly končit nejšpinavější uhelné elektrárny

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA, Greenpeace a Zeleného kruhu


Počerady a Chvaletice musí následovat Prunéřov I

Uhelná komise dnes odhlasovala svoje první rozhodnutí. Jako kritérium pro odstavování uhelných elektráren doporučí vládě uhlíkovou emisní náročnost (tedy množství skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie). Nejdříve by tedy měly být odstaveny nejplýtvavější elektrárny. Ekologické organizace upozorňují, že kromě elektrárny Prunéřov I se jedná zejména o elektrárny Počerady či Chvaletice, které mají ještě menší účinnost než ona [1].

Na závěr 5. zasedání Uhelné komise proběhla poslední prohlídka právě zastaralé uhelné elektrárny Prunéřov I, která bude 30. června firmou ČEZ definitivně odstavena. Zelený kruh, Hnutí DUHA i Greenpeace to vítají a na tomto příkladu poukazují, že uhelné elektrárny jde odstavovat.

Další zastaralé a plýtvavé elektrárny by přitom bylo možné odstavit již nyní. V loňském roce se v ČR vyrobilo o 13 TWh elektřiny více, než spotřebovalo [2]. Přebytek vývozu je o téměř 1 TWh vyšší, než dohromady vyrábějí elektrárny Počerady, Chvaletice a Prunéřov I [3]. Elektrárny Počerady a Chvaletice jsou také největší zdroje škodlivé rtuti do ovzduší a společně vyprodukují stejně emisí oxidu uhličitého jako 4 miliony osobních aut [4].

Podle podrobného modelování elektrizační soustavy ČR, které nechaly již dříve zpracovat ekologické organizace a sdružení energetických firem, je v případě rozumného využití potenciálu obnovitelných zdrojů a přesunu spotřeby plynu z tepla na výrobu elektřiny možné odstavit všechny uhelné elektrárny do roku 2030 (modelování počítalo s pokračováním využívání elektřiny z uhelných tepláren) [5].

Jan Rovenský, člen Uhelné komise za Greenpeace ČR, řekl:

Dnes poprvé uhelná komise schválila něco konkrétního: hlavním kritériem při útlumu elektráren by měly být jejich emise skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie. Toto rozhodnutí samozřejmě vítáme, ale samo o sobě nezaručuje nic: rozhodující bude, jak rychle bude dnes zahájené zavírání uhelných zdrojů pokračovat a v kterém roce skončí. Ekologické organizace v uhelné komisi prosazují, aby byla poslední uhelná elektrárna v ČR odstavena v roce 2030 a do roku 2035 jí následovala i poslední uhelná teplárna.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA, člen Uhelné komise za asociaci ekologických organizací Zelený kruh, řekl:

Uhelné elektrárny je možné začít zavírat nyní, jak ukazuje příklad elektrárny Prunéřov I, která končí tento měsíc. Ale stejně znečišťující, plýtvavé a nepotřebné jsou i elektrárny Počerady či Chvaletice. Dává smysl, aby Uhelná komise jejich uzavření navrhla jako součást svého doporučení pro vládu skončit s uhlím úplně. Zejména když nyní Uhelná komise schválila, že nejdříve mají končit nejšpinavější elektrárny.”

Zdůrazňujeme, že výše uvedená vyjádření členů Uhelné komise jsou projevem jejich osobního názoru, resp. názoru Zeleného kruhu a Greenpeace ČR, nikoliv názoru celé Uhelné komise.

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Jan Rovenský, Greenpeace, jan.rovensky@greenpeace.org


Poznámky pro editory a editorky:

[1] Podle prezentace společnosti ČEPS pro investory má Prunéřov I emisní faktor 909 g CO2/kWh, Počerady mají ještě vyšší intenzitu 948 g CO2/kWh.

https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport-s/pro-investory/informacni-povinnost-emitenta/2019-10/vnitrni-informace-cez-031-2019_uhelna-energetika_v_cr.pdf (strana 21)

[2] Z České republiky se v roce 2019 vyvezlo o 13 TWh více elektřiny, než se dovezlo. Ukazuje to aktuálně zveřejněná Zpráva o provozu elektrizační soustavy Energetického regulačního úřadu: http://www.eru.cz/documents/10540/5381883/Ctvrtletni_zprava_2019_IV_Q.pdf/78ade820-c6b2-41e0-8a72-56bd8d20a94d (str. 6 v tabulce nahoře)

[3] Dle prezentace ČEZ pro investory a analytiky z 4. 10. 2019 elektrárna Počerady vyrobí ročně maximálně 5,3 TWh a elektrárna Prunéřov I pak 2,2 TWh: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport-s/pro-investory/informacni-povinnost-emitenta/2019-10/vnitrni-informace-cez-031-2019_uhelna-energetika_v_cr.pdf

Elektrárna Chvaletice vyrobila dle veřejného sdělení společnosti Seven Energy v roce 2018 rekordní množství – 4,7 TWh. Celkem tedy tyto zastaralé zdroje dodaly 12,2 TWh.

[4] http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/CRF/CZE_2019__04042019_164747_ready_for_submission.zip (inventarizace emisí CO2 v ČR v roce 2017, novější data za všechny sektory ještě nejsou, data za sektor ETS jsou reportována nejdříve, proto již dnes byla zveřejněna za rok 2019)

Počet osobních aut v ČR lze nalézt na http://portal.sda-cia.cz/stat.php?p#rok=2017&mesic=12&kat=stav&vyb=&upr=&obd=m&jine=false&lang=CZ&str=vpp

[5] http://glopolis.org/wp-content/uploads/Infolist-sit-bez-uhli.