Pozvánky

22. ledna, Praha
Glopolis: O energii nejen pro lidstvo aneb energie jako společný jmenovatel mnoha politik
Přednáška a následná diskuse se pokusí naznačit, že způsoby, jakými je energie na Zemi distribuována, mají zásadní význam nejen v průmyslu, energetice či dopravě, ale vedle problémů s klimatickou změnou i v zemědělství, lesnictví, výrobě potravin, protipovodňové ochraně či ochraně ohrožených druhů. Hospodaření s energií by se tak mohlo stát společným jmenovatelem mnoha politik.

21.ledna, České Budějovice
Calla: Jaderný odpad na věky věků na jihu Čech?
Skončí vysoce radioaktivní odpady už navždy na jihu Čech, kde stát vytipoval hned tři možná místa. Co by to znamenalo? Co mají ekologické organizace ale i obce proti dnešnímu výběru? A co tedy dělat s jaderným odpadem? Na zeleném čtvrtku vám tyto otázky zodpoví Edvard Sequens z Cally.

11. – 22.1., Praha
Greenpeace: Krajina a uhlí – výstava fotografií Ibry Ibrahimoviče a Miloše Žihly
Jak vypadá krajina postižená těžbou? To můžete zjistit na unikátních fotografiích Miloše Žihly a vítěze Czech Press Photo Ibry Ibrahimoviče, které budou vystaveny v atriu Poslanecké sněmovny

20. ledna, Brno
STEP: Seminář (nejen) pro ekoporadce: Jak zapojit spolky a veřejnost?
Co můžeme udělat jako občané a co jako spolek? Co se podařilo změnit? Lektoruje: Mgr. et Mgr. Hana Chalupská

20. ledna, Praha
Konference NIMBY efekt – investor, město, občané
Konference s názvem NIMBY (z angličtiny postoj NOT IN MY BACKYARD – ne na mém dvorku) se bude zabývat tímto častým postojem veřejnosti vůči připravovaným stavebním projektům jak soukromým tak i veřejným.

14.1., Praha(
Komise pro ŽP AV ČR: Neenergetické využití hnědého uhlí
Hnědé uhlí je dosud jedním z našich základních energetických zdrojů. V souvislosti s otázkami surovinové bezpečnosti je třeba seriózně zvažovat využití hnědého uhlí v chemických technologiích. Seminář přinese aktuální pohled na tuto problematiku.