Pozvánky na květen a červen

21.5. 2015, České Budějovice
Calla: Zelený čtvrtek na téma „Potřebujeme dálnici D3?“

Přijďte si vyjasnit otázku, zda by měla vést jižními Čechami dálnice D3 s Ing. Jiřím Janatou, bývalým starostou obce Psáry. Pokusíme zodpovědět i zda se má jezdit od Jadranu k Baltu přes jižní Čechy či zda přivede nová trasa novou dopravu.

23.5.2015, Milovice – Středočeský kraj
Beleco: Příběhy české přírody / Koně a tanky aneb jak se pečuje o opuštěné vojenské prostory?Návštěva unikátního území v bývalém vojenském újezdu v Milovicích, kde příroda dosud funguje bez potřeby drahých a umělých zásahů.

24.5.2015, Chomoutov – Olomoucký kraj
Beleco: Příběhy české přírody / Krajina Olomoucka aneb přírodní bohatství Chomoutovského jezera a okolí
Exkurze za rackem chechtavým, bobrem evropským a dalšími zajímavostmi.

23. 5. 2015, České Budějovice
Calla: Výprava do Eliášovy dědičné štoly
Pro velký zájem vyhlašujeme druhý termín přírodovědné vycházky. Českobudějovickým permem i samotnou štolou bude účastníky opět provázet geolog Petr Rajlich. Pozor, na vycházku je nutné se předem přihlásit!

30.5.2015, Jihlava
Mokřady – ochrana a management: Pojďte s námi za žábami

Přijměte pozvání na populárně naučnou exkurze na přírodovědně zajímavé místo s ukázkami živých obojživelníků a hrami pro děti. Kdo bude mít chuť a zájem, může si sám vyzkoušet vybudovat tůňku pro žáby a jiné vzácné zvířectvo.

9.–31.5.2015, České středohoří
Beleco: Příběhy české přírody / Fotografické toulky mezi českými vulkány
Zúčastněte se kreativního fotografického kurzu se zaměřením na krajinu a přírodu pro mírně pokročilé a zkušenější dospělé fotografy.

1.6.2015, online
Fórum ochrany přírody: Webinář „Luční společenstva – jejich minulost, současnost… a budoucnost?“

Webinář probíhá v prostředí Google Hangouts, prosím, máte-li zájem se zúčastnit, přihlaste se a napište nám, zda máte nebo nemáte soukromý Google účet. Pokud ne, nevadí, poskytneme Vám náš přístup. Upozorňujeme, že přechazíme na nový kontaktni mail: info@forumochranyprirody.cz. Přednáší Jan Horník, moderuje Michael Hošek

2.6.2015, Praha
STUŽ: Diskuzní seminář „CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj“
Jedním z nástrojů Kohézní politiky EU pro období 2014 – 2020 pro místní rozvoj je upgrade programu LEADER, který se nově nazývá CLLD – Community Led Local Development. Co vlastně znamená tato možnost pro obyvatele měst a obcí ? Budou starostové a zastupitelé ochotni být občanům na svém katastru více partnery, než reprezentanty? Dokáže česká veřejná správa využít možnost, kterou jí dává Evropská unie v období 2014 – 2020 ?

3. – 20.6., Praha
Výstava globální oteplování a jeho důsledky

Globální oteplování a jeho důsledky

4.6.2015, České Budějovice
Rosa:
KRÁL SÝRŮ aneb kurz zpracování mléka
Přijďte se naučit, jak vyrobit domácí jogurt, tvaroh či čerstvý přírodní sýr nebo jiné produkty z mléka.

5.6.2015, České Budějovice
Rosa: Snídaně s vůní regionu
Ochutnávka snídaně z místních produktů, seznámení s farmáři a možnostmi nákupu místních (bio)potravin. Součástí je také inspirativní výstava Jídlo z blízka.

5.6. 2015, České Budějovice
Calla: „Za roháči a tesaříky a do Bavorovické aleje“

Červnová přírodovědná vycházka nás zavede do okolí Hluboké nad Vltavou a povedou ji entomologové Lukáš Čížek a Jiří Řehounek. Hlavním tématem vycházky budou tentokrát ohrožení brouci vázaní na staré stromy a mrtvé dřevo, pro které je Bavorovická alej velmi důležitou lokalitou.

6.6.2015, České Budějovice
Rosa: Vemte děti na zahradu
Celodenní exkurzi pro rodiny s dětmi, učitele ZŠ a MŠ a všechny příznivce po jihočeských zahradách.

9.6.2015, Praha
Česká evaluační společnost:
„Evaluace ve světle nových příležitostí“
Přijďte si vyslechnout plány MZV ČR na evaluace v budoucnosti, zkušenosti českých i zahraničních evaluátorů s různými metodikami a způsoby prezentace výsledků. Zároveň se budete moci zúčastnit akcí NESE – Network of European Evaluation Societies, jemuž Česká evaluační společnost aktuálně předsedá. Registrace je možná do 26.5.2015

2.–14.6.2015, Bílé Karpaty
Beleco: Příběhy české přírody /
Foto workshop za kvetoucí přírodou Bílých Karpat
Akce pro dospělé zájemce o fotografování přírody a krajiny se zaměřením na kvetoucí rostliny, jejich hmyzí doprovod, pro mírně pokročilé a zkušenější fotografy.

10.6.2015, Brno
STEP: Seminář (nejen) pro ekoporadce: Živočichové ve městech

Potkáváme je denně. Někdy nám proniknou i domů. Máme je rádi? Máme se jich bát? Jsou chránění? Jak jim neublížit? A jak jim pomoci? Od krmení ptáků v zimě po citlivé rekonstrukce paneláků po netopýří budky. Na co se ptají klienti ekoporaden, co jim říct, kam je poslat?

12 – 14. 6.2015, Dolní Němčí – Zlínský kraj
Beleco: Příběhy české přírody / Foto-workshop: Kvetoucí příroda Bílých Karpat
Fotografický workshop bude zaměřen na kvetoucí rostliny, jejich hmyzí doprovod a fotografování krajiny. Cílem workshopu je, aby každý účastník získal základní návyky při fotografování rostlin, hmyzu a fotografování krajiny.

13.6.2015, Praha
Beleco: Příběhy české přírody / Petřín – příroda v srdci velkoměsta
Projdeme se pralesem v centru Prahy, který mimoděk vznikl díky novodobé touze člověka po všeobjímající zeleni. Uvidíme vzácné druhy hmyzu, ptáků a rostlin, které bychom v centru velkoměsta nejspíš vůbec nečekali.

13.6.2015, Borkovická blata – Jihočeský kraj
Beleco: Příběhy české přírody / Příroda Borkovických blat
Poznání bohatství přírodní rezervace Borkovická blata umožňuje naučná stezka o délce 6 km. Symbolem stezky je masožravá rosnatka okrouhlolistá. V rámci exkurze nahlédnete mimo jiné do nitra rašelinných borů s borovicí blatkou a do regenerujících mokřadních porostů po ruční i průmyslové těžbě.

13.6.2015, Ralsko – Liberecký kraj
Beleco: Příběhy české přírody / Ralsko – za přírodou na bývalé vojenské letiště
Bývalý vojenský prostor Ralsko patří k přírodovědně velmi zajímavým oblastem. Borové lesy obývá řada pískomilných bezobratlých, z ptáků zde běžně hnízdí např. lelek lesní nebo skřivan lesní. V posledních letech se zde vyskytuje i vlk.

13.6.2015, Abertamy – Karlovarský kraj
Beleco: Příběhy české přírody / Tajemství krušnohorských rašelinišť v okolí Perninku

Projdeme se územím se zajímavou historií a ještě zajímavější přírodou. Ukážeme si, jak těžba rašeliny ovlivnila místní rašeliniště a jaké druhy hostí plochy těžbou nedotčené. Uvidíme hmyzožravou rosnatku okrouhlolistou a další rašeliništní druhy rostlin či hmyzu, ale i obojživelníky osídlující drobné vodní plochy.

14.6.2015, Litvínov – Ústecký kraj
Beleco: Příběhy české přírody / Za novou divočinou na severočeské výsypky
V rámci exkurze navštívíte unikátní prostředí severočeských výsypek, ponechaných desítky let svému vývoji. Prohlédnete si Hornojiřetínskou a Albrechtickou výsypku, kde se v průběhu posledních desetiletí vytvořila velmi pestrá mozaika různých typů biotopů. Jedná se o fenomén nazývaný „nová divočina“.

18.6. 2015, Kraví hora – Drahonín
Calla: Panelová debata „Radioaktivní odpady za našimi humny?
Moderované diskuse se zúčastní ředitel SÚRAO Jiří Slovák, právník Pavel Doucha z AK Šikola, ředitel Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně Josef Zeman, Edvard Sequens za Callu. Panelisty doplní Martin Schenk za místní spolek Nechceme úložiště Kraví hora, který akci spolu s Callou pořádá.

18.6. 2015, České budějovice
Calla: Zelený čtvrtek „Toxická Čína vlastníma očima“
S JItkou Strakovou z Arniky se dozvíte jak se dají hájit práva obětí toxického znečištění v Číně, zda mají čínské nevládní organizace přístup k informacím o toxickém znečištění a mnoho dalšího.

19. – 20.6., Horní Maršov
SEVER: Festival Doteky 2015
Již tradiční festival v ekocentru DOTEK v srdci Krkonoš. Můžete se těšit na hudbu, divadlo a workshopy na téma přirozená cesta zvuku.

20.6.2015, České Budějovice
Calla: Za brouky na pískovnu Cep II
Na exkurzi potkáte zajímavé druhy hmyzu (ale i další živočichy a rostliny) a dozvíte se leccos o jeho ochraně nebo přírodě blízké obnově těžebních prostorů

19 – 21.6., Jindřichův Hradec
NESEHNUTÍ: Angažovaně off-line: kurz participačních metod pro lokální lídry a lídryně
Praktický kurz vybraných participačních metod cílí na cca 15 lokálních lídrů či lídryň, kteří se zabývají kampaní, kauzou s vazbou na zlepšování či ochranu kvality životního prostředí v místě, kde žijí.  Na kurz navazuje asistence lektorů a lektorek při realizaci participačních metod v konkrétních lokalitách čtyř vybraných účastníků/účastnic. 

21.6.2015, Hradec Králové
Beleco: Příběhy české přírody / Na Plachtě – kde se potkává příroda a město
Navštívíme unikátní území, bývalé vojenské cvičiště, které se nachází na jihovýchodním okraji Hradce Králové. Ačkoliv je přírodní památka Na Plachtě vtěsnaná mezi velkou městskou aglomeraci a hospodářské lesy, jedná se o prostor s výjimečně bohatou biodiverzitou.

22.6., Praha
Setkání pracovní skupiny k projektu PAKT (participace-komunikace-transparentnost)
Pracovní skupina je otevřena všem, kterým záleží na úrovni občanské participace v ČR. Zveme především zástupce místních samospráv, úředníky, představitele neziskových organizací či akademiky, ale i aktivní občany.

26. – 28.6.2015, Hradec Králové
Beleco: Příběhy české přírody / Foto-workshop: Příroda a krajina jižních Čech
Akce je určena pro dospělé zájemce o fotografování přírody a krajiny, pro mírně pokročilé a zkušenější fotografy.