Pozvánka na workshop Účast veřejnosti při rozhodování o stavbách

Účast veřejnosti při rozhodování o stavbách

Workshop pro místní iniciativy a spolky

Clipboard01            logo-zk-700.jpg 

V současné době probíhá příprava rozsáhlé novely stavebního zákona. Novelu připravilo ministerstvo pro místní rozvoj, pravděpodobně v březnu by ji měla projednat vláda, poté poslanecká sněmovna a senát. 

Jedná se o základní zákon vymezující podmínky a meze veřejné kontroly nad využitím území na venkově i ve městech. Dostatečná veřejná kontrola je nutnou podmínkou pro efektivní ochranu přírody, krajiny i našeho zdraví. Laicky řečeno, hraje se o to, nakolik a za jakých podmínek budou lidé a spolky moci ovlivňovat, co se postaví za humny nebo kolik stromů se vykácí při úpravě parku v sousedství.

Kdy a kde

8. března 2016, 17:30 – 20:00, Praha, SVĚT-HUB, Slovenská 21 (5 minut od Náměstí Míru) www.svet-hub.cz

Co se můžete dozvědět

Na workshopu se budeme věnovat zákonům, které upravují podmínky pro zapojení veřejnosti do rozhodování o stavbách či jiných změnách ve veřejném prostoru, které mají dopad na kvalitu prostředí pro život každého z nás. Chceme Vás seznámit jak s aktuálně platnou právní úpravou, tak s chystanými změnami zejména v souvislosti s připravovanou novelou stavebního zákona.

V rámci workshopu bude prostor pro dotazy účastníků, společnou diskusi či výměnu zkušeností.

Odnést si můžete přehled základních informací, odpovědi na otázky, které se týkají i Vašich kauz i představu, co lze očekávat v budoucnosti a jak to můžeme společně ovlivnit.

Účast zdarma, zajištěno bude malé občerstvení.

Program

  1. Úvod
  2. Stávající právní úprava a jak s ní pracovat
  3. Připravovaná novela stavebního zákona: jaké změny může přinést pro účast veřejnosti (aktuální situace a možný vývoj)
  4. Informace o aktivitách Zeleného kruhu k připravovaným legislativním změnám: veřejná výzva, analýzy a informační materiály, lobbying, mediální práce.
  5. Kdo a jak může pomoci.
  6. Závěr

Komu je workshop určen

  • Zástupcům místních spolků i neformálních iniciativ.
  • Všem, kteří chtějí ovlivňovat podobu místa, kde žijí.
  • Lidem, kterým záleží na přírodě v jejich okolí.

Workshop je vhodný pro lidi, kteří již mají zkušenosti, i pro ty, kteří chtějí teprve začít.

Uvítáme, když se zájemci o účast předem přihlásí on line http://goo.gl/forms/ei1pKfxy3F

Lektoři

Petra Humlíčková
Právnička, která se věnuje tématu  Aarhuské úmluvy. Účastnila se přípravy řady zpráv o implementaci Aarhuské úmluvy v ČR a podílela se na návrzích legislativy transponující požadavky Aarhuské úmluvy. V současné době pracuje jako odborná asistentka na Katedře práva životního prostředí UK v Praze. Doktorské studium uzavřela dizertační prací na téma odpovědnosti za škody na životním prostředí. Spolupracuje s místními spolky při řešení jejich kauz.

Vendula Zahumenská
Právnička, která se dlouhodobě věnuje stavebnímu zákonu a judikatuře k zapojení veřejnosti. V červnu 2014 obhájila disertační práci na téma „Zapojení veřejnosti do územního plánování“.  Dlouhodobě spolupracuje s organizacemi, které se věnují územnímu plánování a rozhodování (Ekologický právní servis, Arnika). 

Daniel Vondrouš
V současnosti působí v Zeleném kruhu jako expert na politiku životního prostředí. Odborně se zajímá zejména o ekonomické a dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí a účast veřejnosti na rozhodování. V letech 2002 – 2010 pracoval jako poradce a vedoucí poradců šesti ministrů životního prostředí.

 

Zelený kruh hájí společné zájmy svých členů a podporuje celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí se zabývá dlouhodobě a prostřednictvím své advokační činnosti se zasazuje o co největší zkvalitnění české legislativy. www.zelenykruh.cz

Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice. Podporuje aktivity, které jsou postaveny na zájmu a zapojení neziskových organizací, obyvatel i místních samospráv. Aktivity, v nichž lidé přijímají odpovědnost za prostředí, v němž žijí. Proto jí záleží na dobré legislativě, která zapojení lidí umožní. www.nadacevia.cz

 


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz