Podpořte otevřený dopis organizací k účasti veřejnosti

Současná vláda připravila novelu stavebního práva, která sice napravuje mnohé chyby předchozí vlády, v tématu účasti veřejnosti je ale paradoxně horší než verze Babišova. Podle vlády Petra Fialy se veřejnost nemá vyjadřovat k 99 % všech záměrů majících vliv na životní prostředí. Dokonce bude muset veřejnost mlčet i v případě, pokud se kvůli výstavbě mají kácet stromy. Arnika a Zelený kruh proto uspořádaly happening a předaly poslancům otevřený dopis, žádající návrat účasti veřejnosti do rozhodování o stavbách. Výzvu dosud podpořilo přes 150 spolků a další se stále přidávají.

K otevřenému dopisu se může připojit i váš spolek/organizace. Stačí nás kontaktovat na: valentyna.hermankova@arnika.org

Znění otevřeného dopisu:

 

Předsedové poslaneckých klubů 

V Praze dne 14. 12. 2022 

Výzva spolků: Pomozte nám chránit životní prostředí 

Vážení předsedové poslaneckých klubů, 

obracíme se na Vás v souvislosti s právě projednávaným balíčkem zákonů ke stavebnímu právu (sněmovní  tisky 328, 329 a 330). 

Podle nejnovějšího průzkumu CVVM mají ekologické spolky dlouhodobě důvěru veřejnosti, v posledním  čtvrtletí jim podporu vyjádřilo 56 % respondentů. Větší důvěru při ochraně životního prostředí mají už jen místní radnice (o tři procenta).1 

Možnosti ekologických spolků aktivně se vyjadřovat k záměrům, které mohou významně ovlivnit životní  prostředí, se ovšem v posledních několika letech opakovaně omezily. Spolky například od roku 2018 nemohou připomínkovat záměry týkající se kácení stromů z důvodu výstavby, a nově mají přijít o možnost  vstupovat do řízení, kde se rozhoduje o udělení výjimek ohledně zvláště chráněných druhů rostlin  a živočichů. 

Apelujeme proto Vaším prostřednictvím na členy a členky Vašich poslaneckých klubů, abyste při  projednávání balíčku zákonů týkajícího se stavebního práva podpořili návrh Ministerstva životního  prostředí, a umožnili úpravu § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny tak, aby se ekologické  spolky mohly opět jako před rokem 2018 účastnit povolování staveb, u kterých se předpokládá vliv na  přírodu a krajinu. 

Proč je dobré podpořit úpravu § 70 v zákoně č. 114/1992 Sb. 

  • Právo na příznivé životní prostředí je zaručeno Listinou základních práv a svobod a podle  občanského zákoníku patří k základním právům každého člověka.  
  • Veřejná kontrola a transparentnost rozhodování správních úřadů: na rozhodování úřadů, které se  bezprostředně týká občanů v místě jejich domovů, má být vidět. Účast spolků v řízeních je prevencí před chybnými rozhodnutími správních úřadů, a to zejména v případech, kdy v řízení  nejsou jiní účastníci aktivní.  
  • Omezení soudních sporů: místním spolkům zůstává právo podat k soudu žalobu proti pravomocnému povolení, jež se dotýká životního prostředí. Pokud však případná pochybení správních úřadů při povolování záměrů řeší až následně soud, který může nezákonné povolení jen zrušit, ale nikoli vydat nové s odstraněnými chybami a nezákonnostmi, znamená to značný zásah do právní jistoty investorů.
  • Příklady, kdy to dobře dopadlo: nejvýznamnějším přínosem účastenství spolků je pozoruhodné množství zachráněných přírodních hodnot a lokalit před necitlivými stavebními či těžebními záměry.
  • Spolky nezdržují: Po čtyřech letech aplikace úpravy, která účast veřejnosti radikálně omezila, je zřejmé, že vyloučení veřejnosti z povolovacích řízení povolování staveb nezrychlilo

Obsah návrhu na změnu v § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zpracovaný  MŽP, zní: „Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se  správního řízení podle tohoto zákona, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu  bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka  řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení  nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím  dálkový přístup.“ 

Iniciativu podpořilo již přes 150 organizací a další se připojují. V jednáních je zastupují spolky Arnika a Zelený kruh. Seznam podporujících organizací průběžně aktualizujeme zde:
https://arnika.org/novinky/otevreny-dopis-organizaci-k-ucasti-verejnosti

Rády se s Vámi k uvedené problematice setkáme a jsme také připraveny reagovat na Vaše otázky či  podněty zaslané písemně. 

S přátelským pozdravem 

Petra Kolínská, Zelený kruh,  Anna Vinklárková,Arnika 

petra.kolinska@zelenykruh.cz anna.vinklarkova@arnika.org


1 Viz zpráva Hodnocení ochrany a stavu životního prostředí – září až listopad 2022
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/5615-hodnoceni-ochrany-a-stavu-zivotniho-prostredi-zari-az-listopad-2022

Výzvu podporují tyto organizace a spolky:

2. Alternativa – Dolní Cerekev
8jinak! – Praha 8
Architekti bez hranic – Praha 10
Arnika – celorepubliková působnost
Ateliér pro životní prostředí – Praha 10
Auto*mat – Praha 2
Beleco – Praha 6
Borský spolek – Bor
Calla – České Budějovice
Centrum pro dopravu a energetiku – Praha 7
Centrum pro komunitní práci – Praha 2
Česká křesťanská environmentální síť – Jablonec nad Nisou
Česká společnost ornitologická – celorepubliková působnost
Česká společnost pro právo životního prostředí – celorepubliková působnost
Čisté nebe – Ostrava
Čmeláci PLUS – Praha 5
ČSOP Fergunna Teplice – Teplice
ČSOP JARO Jaroměř – Jaroměř
ČSOP Jihlava – Jihlava
ČSOP Kokonín – Jablonec nad Nisou
ČSOP Pantoflíček – Bílé Karpaty
ČSOP Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí – Praha 5
ČSOP Přírodní park Šárka – Lysolaje – Praha 6
ČSOP Rybák Svitavy – Svitavy
ČSOP Strakonice – Strakonice
ČSOP Šumperk – Šumperk
Děti Země – celorepubliková působnost
Děti Země – Klub krajina a památky Křivoklátska, pobočný spolek – Točník
Dvorní zookoutek U Pipinga – Jaroměřice nad Rokytnou
Dvořákova stezka – Nelahozeves
Egeria – Otrokovice
Ekoinfocentrum ZO ČSOP – Jihlava
Eurosolar.cz – Praha 1
Fiducia – Ostrava
Frank Bold – celorepubliková působnost
Fridays for Future – celorepubliková působnost
Gaudium – Praha 3
Greenpeace – celorepubliková působnost
Hnutí Brontosaurus – Brno
Hnutí Duha – celorepubliková působnost
Chráníme stromy – Pardubice
CHRÁNÍME VODU – celorepubliková působnost
Iuridicum Remedium – Praha 3
Javořice – Telč
Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny – Roztoky
Jihočeské matky – České Budějovice
Jiráskova čtvrť – Praha 4
Kamarádi Karlov – Praha 2
Klub Za starou Prahu – Praha 1
Konopa – Praha 3
Koridor D8 – regionální působnost
Krajina Novohradska – Benešov nad Černou
Krásné Kobylisy – Praha 8
Krasohledný spolek Dobeška – Praha 4
Krocan – Praha 9
Libocké občanské sdružení – Praha 6
Limity jsme my – celorepubliková působnost
Lipensko pro život – Praha 4
Loučeň – zdravé místo pro život – Loučeň
Nadace na ochranu zvířat – Praha 4
Naplaveno – Jistebnice
Náš domov (spolek zabývající se ochranou životního prostředí Rudolfova a okolí) – Rudolfov
Naše budoucnost bez uranu – Brzkov
Naše Pardubice – Pardubice
Nechceme úložiště Kraví hora – Moravecké Pavlovice
NesedímSousedím – Praha 6
NESEHNUTÍ – Brno
NUDLE – Zdice
Občané Prahy 1 – Praha 1
Občané za zachování životního prostředí – Kozmice
Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí – České Budějovice
Občanské sdružení Masarykova čtvrť – Brno
Obchvat – Znojmo
OBRAZ – Obránci zvířat – celorepubliková působnost
Ochrana Dalejského údolí – Praha 5
Ochrana Roztyl – Praha 11
Okrašlovací spolek čelákovický – Čelákovice
Okrašlovací spolek Zdíkovska – Zdíkov
Olšina – Horní Planá
Pankrácká společnost – celorepubliková působnost
Pavučina – Praha 6
Pelyněk – Prachatice
Permakultura CS – celorepubliková působnost
Pěšky městem – Praha 6
Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu – Praha 1
Praha pro život – Praha 13
Pražská pastvina – Praha 5
Probuďme Nusle – Praha 4
Prokopovo – Praha 5
Proti-plotu – Praha 8
Přátele přírody – Praha 8
Příroda pro Mokrou – Černá v Pošumaví
Re-set – celorepubliková působnost
Rokytka žije – Praha 9
Říční krajina – Rohozná
Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy – Praha 10
Sdružení Tejnka – Praha 6
Sdružení Zdravé Ústí – Ústí nad Labem
Semenec – Týn nad Vltavou
SEVER – Středisko ekologické výchovy – Horní Maršov, Litoměřice, Hradec Králové
Síť ekologických poraden STEP – Brno
Slušná firma – Praha 4
Snesitelné bydlení v centru Prahy – Praha 1
Sousedé Lužánek – Brno
Společně pro Šestku – Praha 6
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj (STUŽ) – celorepubliková působnost
Spolek FRYGATO – EKO – Karviná
Spolek Hájovna – Praha 6
Spolek chatařů a majitelů loděnic Radslavská zátoka – České Budějovice
Spolek chatařů Radslav – České Budějovice
Spolek občanů na ochranu životního prostředí – Plzeň
Spolek občanů Permanent – Nymburk
Spolek pro Břevnov – Praha 6
Spolek pro Červený vrch – Praha 6
Spolek pro Ďáblice – Praha 8
Spolek pro obnovu zašlé krásy Struhaře – Lubenec
Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5 – Praha 5
Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku – Praha 3
Spolek SOS Na Skalním – Lipník
Spolek Střížkov 8 – Náš domov – Praha 8
Spolek T.G.M. novevrato.cz – České Budějovice
Spolek za ochranu Střešovic a Břevnova – Praha 6
Spolek za zachování rázu krajiny Zašové – Zašová
Spolek za záchranu Klamovky – Praha 5
Spolu na Petřinách – Praha 6
Statek – Hlavice
Stop Tunelům – Ústí nad Labem
Svárovská alej svobody – Letovice
Svaté místo – Krňany
Svoboda zvířat – celorepubliková působnost
Šumava domovem – Kubova Huť
ŠumavaNeNaProdej – Frymburk
Tilia Thákurova – celorepubliková působnost
Tisovka – Tatobity
Tvůrčí produkční skupina Remízek – Praha 5
Újezdský STROM – Praha 21
Univerzity za klima – celorepubliková působnost
Ústecké šrouby – Ústí nad Labem
Voda a zeleň v Písku – Písek
Za Invalidovnu! – Praha 8
Za klidnou Papírenskou – České Budějovice
Za krásnou Olomouc – Olomouc
Za krásnou Ostravu – Ostrava
Za Radouň krásnější –  Okrouhlá Radouň
Za záchranu kostela sv. Jiljí – Lubenec
Zachovalý kraj – Jistebnice
ZaPět – Praha 5
Zdravý domov Vysočina – Budišov
Zelená pro Pardubicko – Pardubice
Zelené Roztyly – Praha 11
Zelený dům Chrudim – Chrudim
Zelený kruh – celorepubliková působnost
Zvonečník – Praha 1
Živá vila – Prachatice