Podněty Zeleného kruhu k reformě územního plánování

Podněty k reformě územního plánování jsou zaměřeny na oblasti, které se bezprostředně týkají ochrany životního prostředí a posílení principů udržitelnosti. Podněty byly schváleny členskými organizacemi Zeleného kruhu v červnu 2023.

!podnety_mmr_zk_zmeny_upd_2023_schvalene_7_23

Vzniklo v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.