Omezování pravomocí ČIŽP je krok špatným směrem

Aktualizováno: listopad 2023

Ministerstvo životního prostředí připravilo redukci kompetencí a rozsahu činností České inspekce životního prostředíˇ(ČIŽP). Ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu to považují za chybný krok.

Připraveny jsou trvalé změny zákonů, které jsou navrhovány jen kvůli úsporám. Úspory spojené s dočasnou redukcí činností však lze realizovat i bez redukce kompetencí inspekce, které existují řadu let a jsou důležité pro vymáhání práva v oblasti životního prostředí.

Neexistují analýzy dopadů plánovaných změn na životní prostředí. Činnost ČIŽP po redukci nebude nahrazena. Obce s rozšířenou působností, které by měly převzít část agend, na to nejsou připravené. Obce navíc nejsou nezávislé a mohou podléhat místním vlivům. Nemohou kontrolovat samy sebe jako vlastníky lesů či jiného majetku.

Navrhované změny jsou vnitřně rozporné. V některých oblastech zůstane působnost vůči fyzickým osobám, v jiných ne. To povede k problémům v aplikační praxi.

Specializovaný kontrolní orgán bude vždy neoblíbený, protože uděluje pokuty. Pokud ale začnou jeho kompetence slábnout, otevírá se prostor pro další redukce v budoucnu.

Záznam veřejné debaty organizované STUŽ k tématu 5.10. 2023 je dostupný zde

Pořad Nedej se o změnách v kompetencích a počtu zaměstnanců ČIŽP, shlédnete zde.

Celé stanovisko Zeleného kruhu:

zeleny_kruh_stanovisko_k_cizp_tisk 410_listopad_2023_final

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Vzniklo v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.