Oborové setkání platformy Zeleného kruhu hostilo tentokrát Brno

Na 6.10.2023 jsme svolali platformu Zeleného kruhu do Brna, program jsme propojili s filmovým festivalem Ekofilm. Sešlo se celkem 12 zástupců členských organizací.

Celodenní Oborové setkání zahájil Petr Holub z Ministerstva životního prostředí představením energetické části Politiky ochrany klimatu, na které navázal Jíří Koželouh z Hnutí Duha s aktuálními zprávami z Platformy pro strategii v oblasti energetiky a klimatu.

V další části jsme se s Vlastimilem Karlíkem věnovali Nature restoration law. Poté vystoupila Petra Kolínská se zprávami z pracovní skupiny MMR pro reformu územního plánování; vývojem kolem Výboru pro strategické investice a přípravou konference o klimatu na Pražském hradě.

Společně jsme se pak přesunuli do Nadace Partnerství na setkání s ministrem Hladíkem a ministrem životního prostředí SR Milanem Chrenkem na téma energetiky a zemědělství.

Setkání se uskutečnilo v rámci projektu: „Systematická spolupráce s NNO pro kvalitní a efektivní správu věcí veřejných“, financovaného Ministerstvem životního prostředí a projektu „Měníme klima v legislativě pro naše obce a města“ podpořeného z programu Active Citizens Fund.