Publikace Zeleného kruhu

Publikace vydané asociací Zelený kruh

Pozice Zeleného kruhu, Klimatické koalice a WWF-CEE ke sladění rozvoje OZE s ochranou přírody a krajiny

Vydáno v listopadu 2022, aktualizace leden 2023


Brožura „Adaptační opatření v Praze: Co jim brání v realizaci“

Datum vydání: listopad 2022

Výsledky kvalitativního a kvantitativního mapování zkušeností a stanovisek zástupců veřejné správy a vybraných městských společností.

Publikace byla vydaná s finanční podporou hlavního města Prahy.


Brožura „Méně odpadu v obci: příklady dobré praxe od nás i z Evropy

Datum vydání: Prosinec 2020

Uvedené příklady dobré praxe ukazují, jak mohou obce a města snížit produkci komunálních odpadů a zvýšit svůj recyklační podíl, kterého by měly dosáhnout do roku 2025.   

Publikace byla vydána s podporou hlavního města Prahy. 


Infografika „Jaderná energie patří minulosti

Datum vydání: Září 2019

Infografika ke stanovisku Zeleného kruhu k jaderné energetice. 


Evropské zkušenosti s opatřeními v oblasti dopravy ke zlepšení kvality ovzduší

Datum vydání: Květen 2019

Brožura obsahuje podrobný přehled opatření, jak se se znečištěním ovzduší z dopravy vyrovnávají velká evropská města, od Londýna přes Berlín až po Stockholm. 

Vydáno ve spolupráci nevládních organizací ClientEarth, Zelený Kruh a CPZPZ


Stanovisko Zeleného kruhu „Nové jaderné reaktory nejsou řešení“

Datum vydání: Listopad 2018

Stanovisko Zeleného kruhu – asociace nevládních ekologických organizací k jaderné energetice. 


Brožura „Jak se vypořádat se smogem z lokálních topenišť“

Datum vydání: Duben 2018

Uvedené příklady dobré praxe ukazují úspěšné projekty, na nichž se aktivně podílejí obecní a městská zastupitelstva. Přispívají nejen k ozdravení prostředí pro život lidí, ale také k rozvoji obcí a regionu. Brožura zároveň obsahuje seznam dotačních příležitostí a expertních doporučení. 

Publikace byla vydána společně s organizací Čisté nebe. 


Jak se vypořádat se smogem z lokálních topenišť v Moravskoslezském kraji – vstupní analýza 

Datum vydání: Únor 2018

Analýza se soustředí na dvě základní priority v boji se smogem – analýza stavu v nejpostiženějším regionu a vytvoření doporučení, jak upravit a lépe provázat dotační programy, které podporují změnu způsobu vytápění domácností z uhlí na dostupné obnovitelné zdroje (“kotlíkové” dotace) a zajištění paliva z obnovitelných zdrojů (podpora budování skladů dřeva a pelet) v obcích a regionech.


Infolist „Jak se vypořádat s důsledky jaderné energetiky“

Datum vydání: Prosinec 2017

Česká vláda hledá způsob finanční podpory pro výstavbu nových jaderných reaktorů. V debatě ale chybí klíčový podklad pro toto rozhodnutí – podrobný rozbor výnosů a ztrát takového projektu.  Jadernou energetiku totiž provázejí – vedle dalších negativních dopadů – vysoké externí ekonomické náklady.


Ekologické organizace hodnotí výsledky vlády a volební programy politických stran

Datum vydání: Září 2017

Hnutí DUHA a Zelený kruh vyhodnotily výsledky současné vlády z hlediska řešení patnácti vybraných ekologických problémů, otázek či výzev. Odborníci a odbornice zároveň pečlivě prostudovali volební programy politických stran (vybraných dle volebního modelu CVVM) a zaměřili
se na stejná témata.


Infolist „Jak zachovat občanská práva a zlepšit kvalitu rozhodování úřadů v návrhu stavebního zákona“

Datum vydání: Květen 2017

Sněmovní verze novely stavebního zákona navrhuje omezení účasti veřejnosti, které ovšem nepřinese zkrácení povolovacích řízení. Senát může tyto nedostatky jednoduchými pozměňovacími návrhy odstranit.


Infografika  k  průběhu rozhodování o  výstavbě  dálnice D8

Datum vydání: Březen 2017

Znázornění průběhu rozhodování o dálnici  D8 . Schvalování začalo v roce 1995 a dodnes neskončilo.  Připomínkování veřejností ani soudní spory neměly významný vliv na délku rozhodování. 


Infografika  k  výstavbě bytového domu v Praze 8

Datum vydání: Březen 2017

Příklad rozhodování o konkrétním projektu bytového domu v Praze 8 (o 35 bytech na 5 nadzemních a 2 podzemních  podlažích).  Připomínkování veřejností ani soudní spory neměly významný vliv na délku rozhodování. 


Hlas veřejnosti má zelenou

Datum vydání: Listopad 2015

O lidech a spolcích, kteří se zapojili do veřejného života, aby mohli ovlivnit podobu krajiny a měst, jejich domovů.


Kuchařka pro kavárníky aneb jak uspořádat vědeckou kavárnu
Datum vydání: leden 2016

Už jste možná o nich slyšeli a určitě vás napadla otázka, k čemu slouží a proč se tak jmenují. Řeč je o vědeckých kavárnách, někdy zvaných science café.Zelený kruh pořádá taková setkání už řadu let a za tu dobu posbíral mnoho cenných zkušeností, o které bychom se s vámi chtěli podělit.


Čím nás naplnilo Nadechnutí 2014
Datum vydání: Říjen 2014

Hlavním cílem programové konference Nadechnutí 2014 bylo setkání zástupců zeleného hnutí, jejich diskuze nad společnými tématy a vzájemná inspirace. Konference se zabývala definováním společných priorit zeleného hnutí, diskuze o současném stavu a směřování zeleného hnutí a mapování jeho historie od roku 1989. Veškeré postřehy se pak odráží ve sborníku, který jako hlavní pořadatel konference vydal Zelený kruh.


Co strany plánují pro životní prostředí?
Datum vydání: 2.10.2013

Zveřejněné programy politických stran jsou v oblasti životního prostředí nápadně vágní. Zelený kruh jim proto položil přímé a konkrétní otázky k ovzduší, těžbě, dotacím a občanským právům. Strany se výrazně shodují na ochraně obcí před těžbou uhlí a také na odmítnutí dotací jaderné elektřiny, které požaduje ČEZ. Naopak většina stran váhá nad sankcemi za překračování limitů znečištění ovzduší či právem občanů podílet se na rozhodování. 


12 hlavních výzev pro životní prostředí
Datum vydání: 25.9.2013

Ekologické organizace popsaly dvanáct největších problémů v oblasti životního prostředí, které čekají na novou Poslaneckou sněmovnu. Zelený kruh zároveň uvádí, jakým způsobem je možné tyto problémy řešit. 


Poslanecká rosnička 2010 – 2013
Datum vydání: 19.9.2013

Analýza 38 hlasování relevantních pro životní prostředí, které se odehrály mezi létem 2010 a 2013 v Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna jako celek hlasovala od roku 1994 vůbec nejhůře, což svědčí o propadu zájmu o životní prostředí u poslaneckých klubů.  


Poslanecká rosnička 2013
Datum vydání: 18.9.2013

Publikace shrnuje 17 hodnocených hlasování v Poslanecké sněmovně od sprna 2012 do srpna 2013. Koaliční strany dosáhly lepších výsledků, než-li koalice, nicméně na celém hodnocení je nejzřetelnější propad příznivosti pro životní prostředí u všech stran a extrémně vysoká jednotnost hlasování dle stran.


Hodnocení ministra Tomáše Chalupy
Datum vydání: 30.7.2013

Tomáš Chalupa jako ministr životního prostředí ochromil státní správu ve výkonu ochrany životního prostředí, dříve nestranické vedení rezortu vyměnil za straníky a velmi netransparentně operoval se svěřenými financemi. Více k tomu říká infografika Zeleného kruhu.


Vysvědčení Nečasovy vlády
Datum vydání: 12.7.2013

V ochraně životního prostředí vláda premiéra Nečase selhala. Výsledkem vlády je špinavé ovzduší, nízká recyklace, nevyužité evropské miliardy, omezení kontroly znečišťovatelů, rušení služeb pro turisty v národních parcích a dosud nepotrestané porušování zákonů úředníky. Vláda splnila pouhé tři ze šedesáti devíti konkrétních návrhůna ochranu zdraví a kvality života občanů, které pro zlepšení našeho prostředí požadovali odborníci z neziskových ekologických organizací. Výkon Nečasovy vlády podrobně rozebírá tato publikace Zeleného kruhu.


Poslanecká rosnička 2012
Datum vydání: 27.9.2012

Analýza hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR od léta 2011 do léta 2012. Hodnocení shrnuje 16 zásadních hlasování pro životní prostředí, představuje jejich kontext i výsledky. Publikace uvádí seznam jedlotlivých stran i samotných poslanců seřazený dle prospěšnosti jejich hlasování z hlediska životní prostředí. 


Občané sobě: Příběhy lidí, kteří se zapojili do rozhodování o životním prostředí a pomohli svému městu či obci
Datum vydání: 12.6.2012

Neuplyne týden, aby se v médiích neobjevila kauza, kdy soukromý investor nebo dokonce obec či kraj prosazují stavbu, která vzbuzuje obavy místních obyvatel. Mnohdy je jejich příčinou nedostatek informací a špatná komunikace. Často však mají lidé odůvodněné obavy o své životní prostředí, podobu krajiny, kterou znají, charakter města či obce, obavy o své zdraví nebo i hodnotu svých nemovitostí.

Účast veřejnosti v rozhodování tvoří významnou bariéru proti korupci. Přítomnost občanů ve správních řízeních a dalších procesech činí tato jednání transparentnější a omezuje možnost „nadstandardních“ dohod mezi úředníky a investory

Jak ukazují příběhy shrnuté v této publikaci, do rozhodovacích procesů se zapojují lidé nejrůznějšího věku i profesí, obyvatelé měst i venkova. Jejich cílem je zpravidla ochránit krajinu jejich domova a dobré životní prostředí pro sebe, své rodiny i spoluobčany. Kromě volného času lidé nezřídka do obhajoby veřejných zájmů vkládají i vlastní peníze. I když jejich příběhy nejsou všeobecně známé, přispívají k demokratičtější společnosti a lepšímu prostředí pro nás všechny.


Infolist k zákonu o ochraně ovzduší: Chceme volně dýchat
Datum vydání: 13.3.2012

Letošní zimu opět provázel nebezpečný smog – na severu Moravy i Čech, v Praze či v Brně. Proti soustavnému poškozování zdraví zejména dětí, starších lidí nebo alergiků přitom existuje recept. Experti ze dvou českých univerzit spočítali, jaké zvýšení poplatků za vypouštěné škodliviny by dokázalo motivovat podniky k postupnému přechodu na efektivnější a čistší technologie. Vláda poté navrhla mírnější nárůst, než jí doporučili odborníci. Část poslanců dokonce proti smyslu zákona rovnou odhlasovala úplné zrušení poplatků.


Poslanecká rosnička 2011
Datum vydání: 29.9.2011

Ačkoliv zhodnocení práce Sněmovny vycházející pouze z pěti významných hlasování  a  nemůžeme  jej tedy  považovat za zcela reprezentativní, jisté trendy a souvislosti se z něj odvodit dají. Nejlepších výsledků prozatím dosahuje poslanecký klub TOP 09 a STAN a klub Věcí veřejných. Průměrně hlasovali poslanci a poslankyně ODS. Opoziční kluby hlasovaly se znatelným odstupem hůře.


Energetické úspory a efektivita: cesty k českým inovacím a konkurenceschopnosti
Datum vydání: 7.2.2011

Shrnující pozice European Environmental Bureau a Zeleného kruhu k energetické účinnosti a úsporám. Text je členěný do šesti kapitol, které uvádějí hlavní fakta a požadavky v oblastech úsporných budov, výrobků, financování, dopravy i požadavky týkající se sítí a elektráren.


Věda a nevládní organizace – zkušenosti, možnosti, inspirace
Datum vydání: 1.1.2010

Publikace je jedním z výstupů projektu „Rozvíjení spolupráce mezi nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem” a shrnuje výsledky mapování současné podoby této spolupráce v ČR, přináší stručnou analýzu stávajících vědních politik a řadu inspirativních příkladů z ČR a především ze zahraničí.


Možnosti spolupráce s veřejností nejen při ochraně životního prostředí
Datum vydání: 2.6.2010

Jak komunikovat s veřejností o klimatických změnách? Jak podporovat chování šetrné k životnímu prostředí? Jak připravit účinnou kampaň?


Úsporné budovy: řešení pro klima, energetickou bezpečnost i rodinné rozpočty
Datum vydání: 1.6.2010 

Poziční dokument Zeleného kruhu k transpozici revidované směrnice o energetické náročnosti budov a českým požadavkům na úspory v budovách.


Pověz mi, kdo je nejkrásnější aneb parlament a životní prostředí v letech 2006 – 2010
Datum vydání: 24.5.2010 

Hodnocení vybraných hlasování Poslanecké sněmovny v období 2006 – 2010!


PŘÍRUČKA ÚSPĚŠNÉHO POLITIKA – Co občané očekávají od politických stran?
Datum vydání: 23.2.2010

Publikace zahrnuje dvanáctero ekologických hlavních okruhů, kterými by se podle ekologických organizací měl každý politik zabývat. Zároveň nabízí seznam podrobnějších cílů, o které by politik v rámci svého mandátu měl usilovat.


Bydlet chytře – úspory energie v domácnosti
Datum vydání: 15.2.2010

Informační list přináší přístupnou formou přehled evropské legislativy v oblasti energetických úspor v budovách a domácích spotřebičích a vymezuje roli České republiky v tomto kontextu. Přináší odpovědi na otázky: Jak se stalo, že byl zakázán prodej nejvíce plýtvavých žárovek? Kdy přestaneme stavět budovy, které plýtvají energií? Kde vznikají a jak se změní energetické štítky, které známe z prodejen domácích spotřebičů?


Jak a proč podporovat vztah LIDÍ K PŘÍRODĚ – klišé, bariéry, příležitosti
Datum vydání: 12.12.2009

Motto:

„Nevěřím, že je to vinou stavby lidské hlavy, že člověk nemůže pochopit nekonečno; jistě by to dokázal, kdyby nebyl odmalička, jen co začne rozum brát, tak strašlivě poután k zemi, nebo dokonce k hnízdu, vězněn ve čtyřech stěnách, ale kdyby se mu umožnilo trochu se toulat ve vesmíru.”

Milena Einsteinová-Maricová, z dopisu Albertovi Einsteinovi


EKOSTOPA SPOTŘEBY
Datum vydání: 13.10.2009

Informační leták obsahuje výpočty ekologické stopy vybraných věcí aktivit.


Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2008
Datum vydání: 22.07.2009

Každoroční zpráva neziskových organizací o stavu implementace Aarhuské úmluvy v ČR.


Hodnocení českého předsednictví v oblasti životního prostředí
Datum vydání: 5.6.2009

Informační list seznamuje s hodnocením práce českého předsednictví na základě Deseti zelených úkolů vytyčených Evropským úřadem pro životní prostředí (EEB)


Pověz mi, kdo je nejkrásnější… v Evropském parlamentu
Datum vydání: 14.04.2009

Analýza hlasování českých europoslanců o důležité legislativě v oblasti životního prostředí v období 2004-2009.


Deset zelených úkolů pro české předsednictví EU
Datum vydání: 22.12.2008

Informační list shrnuje deset prioritních oblastí, na kterých by české předsednictví podle ekologických organizací mělo pracovat. Deset zelených úkolů vydává bruselská nevládní organizace European Environmental Bureau (EEB). Na tvorbě dokumentu spolupracoval i Zelený kruh a další české členské organizace EEB.


Životní prostředí očima nevládních organizací
Datum vydání: 15.10.2008

Publikace přináší shrnutí toho nejdůležitějšího, co se v jednotlivých oblastech životního prostředí odehrálo v průběhu jednoho roku. Dění ve vybraných oblastech životního prostředí shrnuli zástupci členských NNO, kteří se daným tématům dlouhodobě věnují.


Politika územního rozvoje – Kdo rozhodne o našem životním prostředí?
Datum vydání: 12.6.2008

Publikace krátce seznamuje s obsahem Politiky územního rozvoje, vytipovává její problematické okruhy a navrhuje možnosti pro účast veřejnosti.


Od územního plánování po stavební povolení – kdy a jak se účastnit
Datum vydání: 26.5.2008

Velmi oblíbená brožurka byla aktualizována. Srozumitelným a čtivým způsobem popisuje procesy územního plánování (na všech úrovních) a umísťování a povolování staveb (všemi důležitými způsoby).


Limity soudní ochrany v Čechách – sborník z mezinárodní konference 2008
Datum vydání: 22.5.2008

Publikace obsahuje příspěvky a zajímavé body z diskuze z konference Zeleného kruhu ohledně přístupu k soudům v ochraně životního prostředí v ČR, ve Velké Británii a na Slovensku.


Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2008
Datum vydání: 24.4.2008

Každoroční zpráva neziskových organizací o stavu implementace Aarhuské úmluvy v ČR. Letos nově v českém i anglickém jazyce.


NGO Report on Aarhus Convention Implementation 2007
Datum vydání: 24.4.2008

Annual report on Aarhus Convention implementation in the Czech Republic


SWOT analýza přístupu ke spravedlnosti
Datum vydání: 4.4.2008

Infolist, který Zelený kruh vypracoval jako podkladový materiál ke konferenci o přístupu ke spravedlnosti. Materiál stručně charakterizuje slabé i silné stránky současné praxe v přístupu k soudům a zabývá se i možným vývojem v budoucnosti včetně postupů doporučovaných pro nevládní neziskové organizace.


Předsednictví Radě EU – příležitost pro ekologické organizace
Datum vydání: 13.3.2008

Informační list shrnuje informace o struktuře EU s důrazem na Radu EU, představuje roli předsedající země a podává základní přehled agendy českého předsednictví v oblasti životního prostředí.


Priority ekologických organizací pro české předsednictví EU
Datum vydání: 5.1.2008

Publikace shrnuje postoje českých ekologických organizací k agendě, kterou může Česká republika jako předsedající země výrazně ovlivnit. Hlavní tématem je klimaticko-energetický balíček a politiky v oblasti energetiky, dopravy a zemědělství.


Dopady české spotřeby na rozvojové země
Datum vydání: 12.9.2007

Studie „Dopady české spotřeby na rozvojové země“ byla zpracována Zeleným kruhem a Společností pro Fairtrade v rámci kampaně Česko proti chudobě. Tematicky navazuje na studii z edice APEL nazvanou Česká stopa.


Účast veřejnosti a nový stavební zákon
Datum vydání: 18.6.2007

Účast veřejnosti a nový stavební zákon je sborníkem zajímavých podnětů, které zazněly na semináři v květnu 2007. Diskuse se účastnili nejen právnící a další odborníci z řad NNO, ale i tvůrci nového zákona a jeho hlavní adresáti (tj. krajská a místní samospráva).


Společenská odpovědnost firem a ochrana životního prostředí
Datum vydání: 15.6.2007

Publikace je prvním pokusem o definování základních kritérií, které by firmy měly splňovat v oblasti ochrany ŽP, pokud se označují za společensky odpovědné. Text vychází z dokumentu zpracovaného Filipem Gregorem z programu GARDE – EPS, který byl připraven jako vstup pro debatu NNO a zástupců firem o společenské odpovědnosti na poli ochrany ŽP.


Společenská odpovědnost firem a ochrana životního prostředí – infolist
Datum vydání: 15.6.2007

Informační list přináší stručný přehled kritérií hodnocení společenské odpovědnosti obchodních společností. Infolist vydal Zelený kruh, text na základě zadání Zeleného kruhu a semináře organizovaného Zeleným kruhem dne 14. května 2007 vypracoval Filip Gregor, program GARDE Ekologického právního servisu.


Ročenka úspěchů ekologických nevládních neziskových organizací 2006
Datum vydání: 23.4.2007

Publikace má za cíl upozornit veřejnost na úspěšné projekty ekologických neziskových organizací a různorodost jejich činnosti. V tištěné podobě k dispozici v kanceláři Zeleného kruhu.


CD-ROM Hra o Zemi – Odpovědná spotřeba
Datum vydání: 23.2.2007

CD-ROM přináší možnost vypočítat si ekologickou stopu a dozvědět se, jak každodenními spotřební rozhodnutími můžeme chránit naši planetu. CD-ROM je k dispozici v kanceláři Zeleného kruhu. Vznikl ve spolupráci s BEZKem a velká část jeho nákladu putovala do občanských poraden.


Od územního plánování po stavební povolení
Datum vydání: 22.2.2007

Brožurka srozumitelným a čtivým způsobem popisuje procesy územního plánování (na všech úrovních) a umísťování a povolování staveb (všemi důležitými způsoby).


Pracovní list pro učitele na téma odpovědná spotřeba
Datum vydání: 18.1.2007

Každá koruna je hlas, kterým volíme šetrnější nebo podporujeme přírodu ničící praktiky a produkty. Pokud se pokusíme si uvědomovat alespoň základní souvislosti mezi naší každodenní spotřebou a dopady na životní prostředí nebo na obyvatele vzdálených zemí, můžeme pomocí malých každodenních rozhodnutí učinit mnoho.


Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2006
Datum vydání: 8.1.2007

Zpráva se zaměřuje na posuzování vlivů koncepcí a plánů na životní prostředí. Materiál obsahuje doporučení pro efektivnější zapojení veřejnosti do této procedury.


REACH, nová chemická politika EU
Datum vydání: 25.11.2006

Infolist REACH se pokouší shrnout, zda a jak se podařilo naplnit záměr reformy chemické politiky, která byla po několika letech projednávání schválena v roce 2006 a která nahrazuje desítky dílčích předpisů a směrnicí o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek – REACH. Záměrem reformy bylo zvýšit inovativnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu, zajistit dostatek informací o produkovaných chemikáliích a lépe chránit životního prostředí a zdraví lidí před nebezpečnými chemikáliemi.


Pověz mi, kdo je nejkrásnější aneb parlament a životní prostředí v letech 2002 – 2006
Datum vydání: 18.9.2006

Hodnocení vybraných hlasování Poslanecké sněmovny v období 2002 – 2006!


Letáček ekologická stopa
Datum vydání: 18.2.2006

Je určen nejen pro učitele, ale také pro veřejnost. Najdete v něm informace o ekologické stopě a zajímavé odkazy.


Biomasa – návrat k lokální surovinové politice a šance pro ekologické nevládní organizace
Datum vydání: 31.1.2006

Tento infolist vznikl jako podklad k únorovému semináři o biomase, který Zelený kruh uspořádal s německou Grüne Liga. Obsahuje jak základní (nejen ekologické) informace o biomase tak také možnosti podpory osvětových akcí ze strany neziskových organizací.


Infolist 2 – Metody aktivního učení
Datum vydání: 20.1.2006

Infolist představuje způsob, jakým je možné vést vyučování na libovolně vybrané téma.


Infolist 3 – HRA O ZEMI a ekologická stopa
Datum vydání: 20.1.2006

Popisuje, jak používat počitadlo ekologické stopy v hodinách. Počitadlo je umístěno na www.hraozemi.cz.


Infolist k novele zákona o ochraně přírody a krajiny
Datum vydání: 30.8.2005

V červenci 2005 skupina poslanců předložila do Poslanecké sněmovny novelu zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. NNO mají k poslanecké novele zásadní připomínky. Novela výrazně omezí občanská práva a změní způsob udělování výjimek ze zákona.


Infolist 1 – HRA O ZEMI
Datum vydání: 25.8.2005

Představuje webovou aplikaci provozovanou Zeleným kruhem www.hraozemi.cz.


Infolist k reformě evropské chemické politiky REACH
Datum vydání: 13.6.2005

Evropská komise se odhodlala k reformě chemické politiky, která hodlá nahradit desítky dílčích předpisů systémem registrace, evaluace a autorizace chemických látek – REACH. Zelený kruh vydal infolist týkající se této reformy spolu s Arnikou za podpory Heinrich Böll Stiftung.


Financování péče o území Natura 2000
Datum vydání: 24.5.2005

Infolist, který vydal Zelený kruh ve spolupráci s Arnikou za podpory Heinrich Böll Stiftung v listopadu 2005, informuje o možnostech financování soustavy Natura 2000 ze zdrojů Evropské unie.

Související články

Hlas veřejnosti má zelenou

Nová publikace Zeleného kruhu o úspěšném zapojování lidí do veřejného dění