Podporují nás

Děkujeme všem, kteří činnost Zeleného kruhu podporují!

 

Projekt Měníme klima v legislativě pro naše obce a města. Cílem projektu je přispět k řešení klimatické krize v rámci České republiky. Chceme pomoci tomu, aby adaptace na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase. Zaměřujeme se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Hlavní město Praha
d68006e63cd54316767a0abe7384a7b4

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky
Nadace Open Society Fund – Advokačním fórem Nadace OSF byly poskytnuty konzultace v rámci projektu Nadace OSF “Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci”.