Naše vize, mise, hodnoty

Víme, jaké je naše poslání! Víme, kam směřujeme!

Vize

  • Hájíme zájmy nevládního ekologického hnutí, jsme jeho aktivním a respektovaným reprezentantem.
  • Prosazujeme příznivé legislativní, finanční a jiné podmínky, které podporují jak efektivní ochranu přírody a životního prostředí, tak rozvoj občanských aktivit v této oblasti.
  • Na národní úrovni obhajujeme a posilujeme občanská práva v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Soustředíme se na témata ochrany přírody a životního prostředí, avšak zajímáme se i o ekonomické a sociální přesahy.
  • Poskytujeme služby především členským organizacím, komunikujeme primárně s politiky a političkami, pracovníky veřejné správy a odbornou veřejností.

 

Mise

  • Chráníme přírodu a životní prostředí a pomáháme rozvíjet občanské aktivity v této oblasti.

 

Hodnoty

  • Jsme transparentní, čitelná a spolehlivá organizace.
  • Jsme v naší činnosti nezávislí na politických stranách a hnutích.
  • Iniciujeme spolupráci uvnitř ekologického hnutí i napříč jinými oblastmi neziskového nevládního sektoru v České republice.
  • Přispíváme k lepšímu veřejnému obrazu i společenskému vlivu ekologických nevládních organizací.