Co umíme

Věnujeme se mnoha aktivitám napříč ekologickým neziskovým sektorem

  • Plošně monitorujeme zákony a procesy, které mají vliv na ochranu a kvalitu životního prostředí nebo ovlivňují možnost veřejnosti zapojit se do rozhodování o životním prostředí.
  • Zpracováváme kompletní přehled o legislativě pro členské organizace.
  • Tvoříme společná stanoviska.
  • Koordinujeme legislativní kampaně.
  • Aktivně podporujeme zájmy veřejnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech.
  • Podílíme se na výběru nevládních expertů do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády.
  • Analyzujeme hlasování poslanců a poslankyň o klíčových zákonech, více na zelenykruh.cz.

 

Naším zaměřením však není jen ekologie. Ve spolupráci s nevládními organizacemi mimo naši členskou základnu se také věnujeme rozvojové problematice, ochraně klimatu, podmínkám pro existenci a financování nevládních neziskových organizací či transparentnímu financování ze strukturálních fondů.