Nabídka seminářů: jak propojit územní plánování a obecní adaptační strategie

Zelený kruh nabízí zastupitelům, občanským iniciativám i zástupcům veřejné správy informační a právní podporu při propojování územního rozvoje s adaptačními opatřeními. Díky projektu Územní plánování – nástroj pro řešení klimatických výzev mohou zájemci o téma získat praktické informace formou seminářů a individuálních konzultací. 

Adaptace obcí na klimatickou změnu je dlouhodobý, a současně velmi naléhavý úkol. Z rešerše využívaných nástrojů vyplývá, že jednou z méně používaných cest je úprava rozvojových plánů obce propsaných do závazných a vymahatelných územně plánovací dokumentaci. Důvodem je zejména nepřehlednost změn ve stavební legislativě, a absence zkušeností s propisováním nově zpracovaných klimatických plánů do územně plánovací dokumentace.

Zelený kruh proto občanským iniciativám, zastupitelům i zástupcům veřejné správy nabízí odborný vhled do této problematiky, zaměřený prakticky a vhodný jak pro začátečníky, tak pro zájemce již s tématem rámcově obeznámené.

Cílem seminářů a individuálních konzultací je posílit praktické znalosti o tom, jak může územní plánování přispět k řešení klimatických výzev a přispět k častějšímu a účelnějšímu propojení klimatických plánů obcí s územními a regulačními plány obcí. Součástí seminářů je také pohled advokátů, kteří umí poradit, jak předejít soudním sporům o obsah územního plánu.

Semináře se budou konat od října 2024 do října 2025 a budou realizovány jak on-line formou, tak ve vybraných obcích. Pro vážné zájemce je připravena i možnost konzultací jak s tvůrci územních plánů, tak s právníky, kteří řeší soudní spory týkající se územních plánů.

Máte-li zájem zúčastnit se semináře, případně chcete, aby seminář proběhl právě ve vaší obci, vyplňte jednoduchý formulář a my se s Vámi spojíme.