Právo veřejnosti na účast na rozhodování, přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a přístup k informacím obsažené v tzv. Aarhuské úmluvě je pro Zelený kruh stěžejním tématem. Intenzivně proto pracujeme na osvětě jak u odborné, tak i laické veřejnosti a směřujeme k implementaci úmluvy do české legislativy.

Více informací se dozvíte zde