Strategie udržitelného rozvoje ČR byla schválena vládou dne 8. prosince 2004 (usnesení č. 1242/04). Tento materiál má sloužit jako podklad pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů) a pro strategické rozhodování v rámci státní správy a územní veřejné správy a pro jejich spolupráci se zájmovými skupinami. Strategie udržitelného rozvoje ČR by měla být pravidelně aktualizována.

Návrh aktualizace SUR ČR, zpracovaný Radou vlády pro udržitelný rozvoj v součinnosti s dotčenými resorty a po konzultaci s veřejnotí byl předložen do vlády na konci roku 2007. Nicméně nebyl přijat. Zde je k dispozici společný komentář Zeleného kruhu a Hnutí DUHA k návrhu z května 2007. (Společný komentář ZK a Hnutí DUHA z roku 2007)

Nové zpracování Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje České republiky (dále jen „Aktualizace“) bylo zádáno Ministerstvem životního prostředí společnosti Integra Consulting. Proces zpracování Aktualizace byl zahájen v květnu 2008, kdy zpracovatelský tým Aktualizace zpracoval pracovní návrh výchozích tezí, jako podklad pro veřejnou diskusi mezi všemi relevantními zainteresovanými subjekty (isntituce, organizace, jednotlivci). Zde jsou k dispozici připomínky Zeleného kruhu k pracovnímu návrhu výchozích tezí Aktualizace.(Připomínky ZK – červen/2008)

Průběh Aktualizace můžete sledovat na stránkách společnosti Integra Consulting. Kromě zpracovaných „Úvodních tezí“ zde najdete i přehled reakcí získaných v rámci veřejné diskuse.