Za spravedlivé rozhodování o stavbách – 2015

Nadace VIAZelený kruh vyzývají k zavedení spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování úřadů i správních soudů.

Podpořte naši výzvu i vy. Svůj podpis můžete připojit níže na této stránce.

Společná výzva  Nadace Via a Zeleného kruhu

SOUHLASÍM A PODPORUJI

Spravedlivé, rychlejší, lepší a jednodušší rozhodování o stavbách

Nové stavby proměňují život v místech, kde žijeme. Mohou rovněž přispívat k rozvoji měst a obcí i kulturnímu životu v naší zemi. Nebo také nemusí. Pro naši společnost je proto důležité, kdo a podle jakých pravidel o chystaných stavbách rozhoduje.

Rozhodování o stavbách se často neúnosně vleče, působí ztráty investorům a poškozuje kvalitu prostředí pro život lidí. Úřady a soudy špatná rozhodnutí zdlouhavě napravují. Za hlavní příčinu neúnosného stavu považujeme složitá a roztříštěná pravidla pro rozhodování o stavbách a nedostatečnost úřadů a správních soudů.

Pro zajištění skutečné veřejné kontroly, transparentního a kvalitního rozhodování je třeba zmírnit překážky, které veřejnosti, obcím, investorům i úřadům staví do cesty platná legislativa i její nesprávný výklad či porušování. Proto je potřeba:

1. Sjednotit schvalovací řízení

Pravidla, kterými se řídí schvalování staveb, je potřeba sjednotit, zpřehlednit a výjimky omezit na nezbytné minimum. Různá povolení by šla spojit do jednoho razítka od jednoho úřadu. Procedury pro všechny stavby by měly být stejné, přehledné a každému srozumitelné. Není proto správné mít speciální zákony pro určité typy staveb, nebo pro vybrané stavební projekty.

2. Zaručit veřejnosti právo hájit kvalitu svého života

Některé stavby mohou mít velký vliv na život v ulici, čtvrti, obci, kraji či státu. Stavbou dotčení občané by proto měli mít stejná práva jako investor: musí mít možnost být plnohodnotným účastníkem ve schvalovacích řízeních a požádat vyšší úřad či soud o přezkoumání případných chyb.

3. Rozhodovat o věci, nikoli o formalitách

Zákon má umožňovat, aby se úřady a soudy zabývaly věcnými připomínkami, nikoli jen formální správností rozhodnutí.  Nedává sebemenší smysl, aby se přezkoumávaly procesní přehmaty a přitom nebylo možné řešit očividné věcné chyby.

4. Zajistit, že verdikt platí

Verdikt, ať už je jakýkoli, musí platit. Proto nedává smysl, aby se spory mezi místními lidmi a investorem rozsuzovaly až poté, co je stavba skoro hotová. Porušuje se tím právo na spravedlivý a efektivní soudní proces a oslabuje důvěra v právní stát. Neboť i když soud rozhodne, že místní lidé měli pravdu, nedojde k reálné nápravě. A případná zpětná náprava poškozuje majitele či uživatele stavby.

5. Umožnit soudům a úřadům rychlejší rozhodování

Častá zdržování povolovacích procedur způsobují soustavné změny pravidel a nedostatečná odborná i personální kapacita úřadů. Proto je potřeba je výrazně posílit. Stát také musí posílit kapacitu správních soudů, aby také ony dokázaly vyhovět nově stanoveným lhůtám a nebyly přetíženy.

Proto vyzýváme k zavedení spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování úřadů i správních soudů.

Jsem pro dobrou věc
Svým podpisem můžete výzvu podpořit jako organizace i jako jednotlivec
Jméno a příjmení
Profese
Email (nepovinný)
Potvrďte, že nejste robot
captcha

Děkujeme

Váš podpis bude na stránky umístěn až po kontrole správcem. Podpisy zjevně smyšlené či neúplné budou odstraněny.
Na zadaný email vám pošleme aktuální informace týkající se této výzvy.

Organizace, které stojí za výzvou
Hnutí DUHA
– Friends of the Earth Czech Republic
ekologická organizace
Konopa z.s.
obnova a podpora pěstování
a využívání (technického) konopí
Gaudium z.s.
sdružení na podporu českého umění
Ateliér pro životní prostředí
ochrana životního prostředí
Arnika
ochrana životního prostředí a zdraví lidí
Česká společnost ornitologická
ochrana přírody, zejména ptáků
Calla
ochrana životního prostředí
Občanské sdružení Fialka
životní prostředí
Družina
studio tvořící veřejně prospešné kampaně
České centrum fundraisingu, z.s.
vzdělávání a podpora neziskového sektoru
Komunitní nadace Blanicko-Otavská
komunitní nadace
Pavučina
sdružení středisek ekologické výchovy
Dobře zapsaný spolek
vzdělávání a neziskový sektor
NESEHNUTÍ
sociálně-ekologická nevládní organizace
Beleco
ochrana přírody
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
vzdělávání a výchova,
šetrné zemědělství, solidární ekonomika
ČSOP Kladensko
ochrana životného prostředí
Krasec
jihočeská síť environmentálních center
zapsaný spolek Přátelé Tachlovic
spolek s hl. zaměřením na ochranu přírody
Ekodomov, z.s.
ekovýchova a udržitelný rozvoj
Auto*Mat
doprava
Děti Země
ochrana životního prostředí a přírody a krajiny
a podpora účasti veřejnosti při rozhodování
Společnost pro trvale udržitelný život
udržitelný rozvoj
ZO ČSOP Veronica – Ekologický institut
ochrana životního prostředí
Rosa – společnost
pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.
ekoporadna
Síť ekologických poraden
ekologická organizace
zastřešující ekoporadny z celé ČR
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
nevládní organizace sdružující
ekologicky hospodařící sedláky v ČR
Piána na ulici
oživování veřejného prostoru
Dopravní federace
nevládních neziskových organizací
průhledné dopravní investice,
moderní koncepce dopravy
Čisté nebe
ovzduší na Ostravsku
Egeria
ochrana přírody a krajiny
Krajina 2000
ochrana přírody
LIDI PRO LIBEREC
Zuzana Tachovská
občanské sdružení
Čmelák SPP
nezisková organizace
ZO ČSOP Armillaria
Mgr. Květa Morávková
ochrana přírody a krajiny
Centrum pro dopravu a energetiku
snižování emisí skleníkových plynů
Krajina a zahrada
životní prostředí
EMPRESS, o. p. s.
Platforma pro udržitelnou spotřebu a výrobu
Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy
Péče o krajinu Jílovska
Obecní úřad Hojkov
starostka Milada Duchanová
Severočeský OCELOT,z.s.
ochrana přírody a krajiny, zapsaný spolek
Přírodu dětem!
spolek
ZO ČSOP Strakonice
ochrana přírody
Otevřeno o 106, z.s.
ochránci přírody a krajiny
Evropská unie pro lidská práva
Ochrana lidských práv
www.eulp.estranky.cz
Westerňáci
Ochrana přírody a westernový sport
Lužňáci, z.s.
Ochrana přírody a lužní krajiny
Montessori RAK
vzdělávání 
Sdružení Jihočeské matky, o.s.
ochrana přírody, krajiny a ŽP
Za Radouň krásnější (Z.Ra.K.)
ochrana životního prostředí
A-SPEKTRUM s.r.o.
ekodomy a ekozahrady 
Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z.s.
místní sdružení
Ekoinfocentrum ZOČSOP
ZAHRADNÍ ARCHITEKT
Občanské sdružení Lunaria
Ochrana přírody, kultura, ekovýchova 
Občanské sdružení Sochorova
ochrana životního prostředí
ZO ČSOP Jihlava 59/11
ochrana přírody,MOP
Čisté Tuřany, občanské sdružení
ochrana přírody a krajiny 
Společnost Vlídné vidiny z.s.
ochrana přírody a krajiny
Občané za Šebetov – zapsaný spolek
ochrana přírody, životního prostředí,
občané a státní správa
Pozitivní Akce Re-Kultivace, z.s.
biourbanismus 
SPOLEK Kokonín z.s.
ochrana životního prostředí
Frank Bold
právní poradenství v oblasti
ochrany živ. prostředí
Líšeň sobě
kultivace místního veřejného prostoru 
Útulné Strašnice, o.s.
ochrana přírody a života ve městě
Karlín sobě
Nezávislá iniciativa aktivních občanů 
PragueWatch
watchdog o.s. 
Zaostřeno na Desítku
watchdog Prahy 10
Újezdský STROM
Spolek pro Trvalý Rozvoj
a Okrašlování MČ Praha 21 
TROJMEZÍ
koalice občanských
sdružení Prahy 10, 11 a 15 
Pelyněk, z.s.
ekologický spolek
 Majdalenky, zapsaný spolek
životní prostředí, vztah k místu, kde bydlíme
Actaea – společnost pro přírodu a krajinu
ochrana přírody a místního dědictví 
Spolek Terra Natura, o.s.
ekologická organizace
Sdružení za starý Braník
ochrana genia loci starého Braníka
 Sdružení za život lidskej
ochrana krajiny a přírody
Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek
Ochrana přírody a krajiny
Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 z.s.
spolek hájící zájmy občanů Prahy 5 
Hájovna, z.s.
ochrana životního prostředí, parku Košíře: Motol 
spolek Cibulka, www.Cibulky.info
zvelebování části Košíř zvané na Cibulkách,
jen naprosto okrajově účast ve stavebních řízeních
Živá vila, z. s.
Ochrana kulturního dědictví, Ochrana ŽP
ZO ČSOP ORLICE
Ochrana přírody a památek, ekologická výchova 
Za lepší Barrandov, z.s.
Ochrana životního prostředí v Praze
 Sodales Solonis o.s.
nezávislá publicistika
Děti Země-Klub Krajina a památky Křivoklátska
krajina a památky 
Nudle o.s.
kultura a krajina
Okrašlovací spolek Podhorák
ochrana přírody, rozvoj venkova 
Občanské sdružení Zelené srdce
ochrana přírody a památek 
Spergula, z.s.
ochrana životního prostředí,
ekologické vzdělávání
Spolek Přátelé obce Zálší a Klečaty
předseda – Jitka Štiplová
Tilia Thákurova, o.s.
ochrana přírodních, krajinných a kulturních hodnot ČR 
Slatinská Zóna o.s.
ochrana životního prostředí
Taneční centrum Praha – konzervatoř
učitelé, umělci
Mezinárodní centrum tance, uměl. agentura
uměním vzdělávání
Přátelé Malvazinek, z.s.
ochrana živ. prostředí
Zvonečník, z.s.
ekologická organizace 
Téma dne
rozvoj občanského a kulturního života
Protěž
sociální, dobrovolnictví
Spolek SUDÉTA
regionální rozvoj, občanská společnost, lokální ekonomika
Centrum pro otázky životního prostředí
vzdělávání, participace
Pěstuj prostor, z. s.
demokratizace a zlepšování veřejného prostoru
Greenpeace CZ
ekologická organizace
Veleslavín-Vokovice k životu, spolek
spolek 
Radotínská iniciativa
spolek přátel Radotína
Okrašlovací spolek Zdíkovska
ochrana přírody a krajiny  
ČSOP Vlašim
ochrana přírodního a kulturního dědictví na Podblanicku
Sedlec žije z.s.
spolek
Ženský spolek, z. s.
spolek
Pražské fórum
Otvírání Magistrátu občanům 
Spolek Šance žít
Podpora handicapovaných spoluobčanů
Cheiron T, o.p.s.
Sociální služby
Děčínské fórum
asociace šesti regionálních občanských sdružení
5.oddíl Kon-Tiki Hluk
skautský oddíl
Zelené Roztyly, z.s.
spolek
Občanské sdružení Javor Jižní Město
ochrana životního prostředí 
Zachování rázu krajiny Zašová
o.s.
Hezké Jižní Město z.s.
spolek
Jinonice-Vidoule z.s.
spolek
Občanská iniciativa Pankráce, spolek
ochrana životního prostředí
spolek Krocan
Ochrana ŽP
Ochrana Roztyl, z. s.
spolek
Jsme částí Země, z.s.
Kulturně – ekologické projekty
ZO ČSOP Teplice – Fergunna
ochrana přírody a krajiny
 

 

 

Výzvu podporují i jednotlivé osobnosti
Ondřej Liška
ředitel nevládní organizace,
býv. ministr školství
Markéta Kunešová
neziskový sektor
Kateřina Ptáčková
socioložka
Petra Nová
projektová manažerka
Hana Chalupská
koordinátorka programu Občanské oko,
geografka a environmentalistka
Ondřej Lukáš
public relations consultant
Pavla Jenková
projektová manažerka
Vendula Zahumenská
právnička
Milan Štefanec
environmentální a lidskoprávní aktivista
Marek Štěpánek
IT
Pavel Veselý
výzkumník, botanik
Kateřina Ševčíková
studentka
Jiří Koželouh
programový ředitel Hnutí DUHA
Josefa Volfová
ekoložka
Čestmír Dolejšek
individuální fundraising
Simona Horká
pracovnice v NNO
Martin Mikeska
energetický expert
Jiří Řehounek
učitel a biolog
Martin Míček
koordinátor projektu ochrany přírody
Hana Ringlová
terénní pracovnice
Jana Kynclová
učitelka
Ivo Kropáček
odpadový expert
Jana Hrdličková
koordinátorka projektů
Jan Piňos
ekolog
Eliška Vozníková
projektová manažerka
MUDr. Tomáš Slivka
lékař
Michaela Kreuterová
ředitelka fundraisingu v nadaci
Kateřina Kotěrová
korektorka
Soňa Beranová
stavební činnost
Jaromír Bláha
veterinární lékař a ekolog
Prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
socioložka, bioložka
Leona Kutalová
terénní pracovnice ochrany přírody
(t. č. na mateřské dovolené)
Marcela Klemensová
ekolog
Radim Cenek
projektový manažer
Jan Hibler
učitel na ZŠ, člen neziskové organizace
Ametyst (ochrana přírody, EVVO)
Magda Mikesková
webeditor / copywriter
Jaroslav Koleček
vědecký pracovník
Martin Nawrath
facilitátor
Martina Bartošová
musikoložka, knihovnice, botanička
Kateřina Březová
ekologická poradkyně
Jan Juráš
ekoporadce
Růžena Šandová
ekoložka, důchodkyně
Jan Bárta
projektový manažer, stavební inženýr
Jakub Stránský
ekonom
Eliška Peloušková
studentka
Martin Pudil
zoolog
Yvonna Gaillyová
ředitelka Ekologického institutu Veronica,
environmentalistka
Bedřich Moldan
zástupce ředitele
Centra pro otázky životního prostředí UK,
bývalý senátor a ministr životního prostředí
Klára Havlová
pracovnice v NNO
Petr Ledvina
environmentalista, Ekologický institut Veronica
Dominik Grohmann
sadař, novinář
Roman Haken
organizátor Hnutí Brontosaurus,
základní článek Žirafa (m.j.)
Miloš Balcařík
technik
Vojtěch Tutr
metodik
Naďa Johanisová
vysokoškolská učitelka
Olga Kališová
Calla, příroda a lidi
Zdeněk Leitner
elektomechanik
Jan Korytář
politik, ekolog
MUDr. Kateřina Absolonová
alergolog
Miroslav Beran
radní města Králíky
Ing. Rudolf Pavel
harmonické prostředí (konstruktér)
Josef Šedlbauer
VŠ učitel, radní města Liberec
Helena Naidrová
realitní makléř
Jiří Macák
nezávislý profesionál pro prádelny a čistírny,
kulturní agentura
Ing. Marie Pavlová
Změna pro Liberec,
technik
Petr Henych
programátor
Radka Jarušková
programátorka
Ondřej Pašek
ředitel nevládní organizace
Josef Patočka
student
Eva Vaníčková
důchodkyně – bývalá učitelka v MŠ
Jiří Nastuneak
veterinární lékař
Jitka Čudová
péče o dítě
Martin Hlaváček
research and teaching
Věra Součková
důchodce
Jitka Kujalová
učitelka aj
Milan Panc Martina Burešová
zahradní design, ekologie
Ondřej Velek
zastupitel MČ Praha 5
Ondřej Syrovátka
učitel
Petr Kuhejda
ICT
Petr Kučera
vysokoškolský učitel
Zdeněk Laciga
občanská aktivita v územním rozvoji
Jan Stachura
kurátor muzejních sbírek, přirodovědec
Petr Panaš
právník
Jana Novotná
ekologické zaměření
Irena Michalcová Eva Rydlová
restaurátorka
Petra Humlíčková
právnička
Drahomíra Hlavatá
chemik
Jan Pokorný
odborný pracovník v oblasti životního prostředí
Jana Krumpholcová
koordinátor lesní školky
Jan Votruba
technik elektro
Dušan Krátký
technik
Jen Veselý
učitel
Lukáš Prnka
právník
Ondřej Šindelář
pracovník v neziskovce
Jiří Hemza
vodní hospodářství a arboristika
Eva Kubátová
socioložka
Lukáš Pokorný
občan
Martin Kujal
ekonom
Lenka Javůrková
projektový manažer – péče o krajinu
Matěj Hollan
náměstkem primátora města Brno
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
vědec, Univerzita Karlova
Jan Květ
biolog-ekolog
Ivo Nevečeřal
pedagog
Kateřina Krištůfková
učitelka ZŠ
Michal Pospíšil
Grafik, fotograf, strážce přírody,
autor projektu www.luznilesy.eu
Petr Bauer
st. zaměstnanec
Martin Marek
manažer v neziskové organizaci
Jakub Reschke
IT Architekt
Karolína Šůlová
ochrana přírody
Petr Hesoun
referent
Stáňa Smahová
finanční ředitelka
Libor Jarmič
právník 
 Jaroslava Brožová
důchodkyně, dobrovolnice v ochraně přírody
Karel Šlejhar
důchodce, fotograf 
Petra Giňová
právnička 
Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.
ekolog
Michal Šimůnek
sociolog, VŠE Praha
Lubomír Jonáš
technik
Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.
důchodce – systémový inženýr
Ing. Ivo Fišera
stavebník
Jana Kneysová
pedagog
Karel Novotný
Sociolog
Miloslava Kráľová
účetní 
Roman Andres
učitel 
JUDr. Petra Šubrtová
právník, zastupitelka
Terezie Lokšová
socioložka
Tomáš Fiala
odborný asistent VŠ 
Ludmila Fučíková
zdravotní sestra
Jana Papcunová
bibliografka
Daniela Marcollová
referentka vědy a výzkumu
Jan Šlemenda
Estimator
Petra Chowaniecová
individuální fundraising 
Ing. Hana Kašpaříková
krajinný projektant, zastupitelka 
Michal Berg
podnikatel a vsetínský zastupitel
Jakub Kriš
Dizajnér
Petr Kozel
koordinátor MA 21
Luboš Raus
technik, zastupitel
Michal Sadílek
Programátor
Barbora Bakošová
zaměstnankyně neziskové organizace 
Tereza Kněžourková
Pražské fórum
Miriam Švehlová
reklamní grafička
Edvard Sequens
energetický konzultant
Zuzana Štětková
lektor EVVO
 Kateřina Pavlová
studentka Fakulty stavební ČVUT
Josef Šikola, spolek Kokonín z.s.
Bývalý stavební technik – důchodce 
Marcela Kravciv Janečková
PhD student
Boris Procházka
ekonom
Jaroslav Meitner
nezaměstnaný
Karhánková Andrea
územní plánování
Martin Voráč
ekolog a zaměstnanec NNO 
Miloš Urban
veterinář 
Josef Houfek
pracovník v soc.službách
Ing. arch. Josef Myslivec
architekt a urbanista
Mgr. Michal Šindelář, Brno na kole, z.s.
sociolog, expert na udržitelnou mobilitu
Petr Němec
Softwarový inženýr
Jan Priessnitz
toho času nezaměstnaný
Marie Kališová
důchodkyně- bývalá učitelka ZŠ
Jana Vacíková
referentka ŽP
Silvia Pezzato
studentka 
RNDr. Drahomír Bárta
analytik IT systémů 
Eva Štefková
projektantka
Hana Syslová
projektová koordinátorka
František Kothera
student Dopravní Fakulty Univerzity Pardubice 
Jaroslav Navrátil
knihkupec
Marie Foltýnová
kurátorka
Linda Kriegerbecková
grafička 
Vít Černý
ovčák
Bc. Anna Štoncnerová
památkář 
Jakub Řídký
architekt 
Kamila Fuchsová
Asistentka
Vojtěch Lekeš, MSc.
architektura, urbanismus,
trvale udržitelný rozvoj 
Karel Prach
vysokoškolský pedagog, biolog 
Kamila Zatloukalová
koordinátor v NNO
Iva Zvěřinová
socioložka 
Anna Vaněčková
student 
Marie Haisová MBA
eko-feministická aktivistka
Jan Nový
pedagog a manažer
Vladimír Halama
geotechnik
RNDr. PaedDr. Jiří NAHODIL
VR Arniky, recenzet MŠMT,
pedagog bi-ze, ekolog
Vojtěch Maryška
student
Ing. Dita Majerová
pedagog
Naděžda Krylová
vysokoškolský učitel
Eva Holemá
učitelka
Aleš Kovář
referent
Michaela Pixová
sociální geografka
Ondřej Mirovský
Zástupce starosty,
předseda Strany zelených v Praze
Zuzana Kyjovská
administrativní pracovník
Vít Masare
úředník samosprávy
Martin Moravec
Koalice VLASTA, zastupitel, VŠ pedagog
Pavla Zelenková
mateřské centrum
Andrea Krůpová
koordinátorka ankety Strom roku
Olga Richterová
lingvistka, zastupitelka MČ Praha 10 
Martina Filipová
zemědělství 
Renata Chmelová
zastupitelka Prahy 10 za koalici VLASTA
Barbora Staňková
studentka
Zdeněk Rytíř
geodet
Lubomír Nývlt
IT analytik
Lucie Krčmař Heidlerová
na rodičovské dovolené
Ivana Hermová
Redaktorka
Marie Vachulová
mateřská dovolená
Marek Vachule
servisní technik
Naďa Dimitrovová
terapeutka
Kamil Repeš
Ekologický poradce
Marta Vondrová
biologie
Milan Nagy
obchodní firma
Iva Baláčková
environmentalistka
Martin Bursík 
ekolog
Ela Chmiel
projektová manažerka 
David Daduč
překladatel
Vojtěch Jelínek
student
Daniel Kotecký
Jan Otýpka
hlavní stavbyvedoucí
Pavel Suchomel
technik strojní, elektro
Mgr. Kateřina Kočí
biolog
Antonín Koukolík
poradenství
Zdenek Mihalco
novinář 
Michal Kudrnáč
projektový manažer 
Lukáš Vacek
architekt
Veronika Turýnová
lesní dělník
Marian Komár
osvč
Marek Šálek
novinář
Jan Sládek
podnikatel,
zastupitel za Stranu zelených na Praze 9
Jan Svěrák
režisér
Vojtěch Franta
místostarosta Mariánské Lázně
Tomáš Trnka
sociální pracovník
Anna Holemá
student
Kristýna Janská
NNO
Karla Polydorova
podnikatel
Helen Lenda
komunitní plánování 
Jarmila Cihlářová
neziskový sektor
Josef Vaníček
lékárník
Dagmar Šormová
architekt 
Hana Volejníková
Fyzioterapeutka
Viktor Kulhavý
akademický pracovník 
Jakub Adamek
Programator
Jiří Bezděk
občanský aktivista v oblasti exekucí
Karel Bauer
ekonom
Markéta Fleglová
v domácnosti 
Ondřej Balík
učitel
Kateřina Adámková
Architekt
Adamek Ondrej
Hudebni skladatel
Antonín Bobek
svářeč, člen OV Kokonín
Jana Sedláčková Krištoforyová
lektorka
Benjamín Truschka
prodavač specialista 
Soňa Klímová
jednatel soukromé firmy
 Petr Mančal
režisér
PhDr. Jaroslava Kroupová
historička umění
Eva Vránová
pozemní stavitelství
Petr Bartoš
truhlář
Tereza Mádlová
projektová manažerka 
Petra Němcová
úředník
Tomáš Pártl
programátor 
Ida Kaiserová
socioložka 
Jiří Zima
Milovník zeleně
RNDr. Jiří Nečas
matematik – vš. učitel
Jana Holá
účetní
Andrea Smejtková
odborný asistent
 Ivo Šimek
OSVČ
Josef Vávra
archivář
Přemysl Beneš
podnikatel
Tomáš Peltan
odborný asistent
Alena Kopřiva Chadová
grafička, lektorka permakulturního designu 
Vladimír Mikeš
specialista – ochrana krajiny
Kateřina Kolářová
hydrobiolog
Tomáš Ulrich
student Technické univerzity
Petr Zemánek
kastelán a učitel
Alena Bajerová
pedagog volného času environmentální výchovy
Ludvík Bejček
elektroinženýr 
Monika Polívková
lékař
Kateřina Hrádková
neziskový sektor
Pavel Holubec
urbanista 
Kamil Podroužek
stavební historik
Karel Písecký
výpravčí-důchodce
Pavel Koubek
kastelán
Vít Měska
architekt
Marie Jelínková
daňová poradkyně, zastupitelka MČP4 
Ing. Vladimir Hynek CSc.
vědecký pracovník – důchodce 
Antonín Schneider
učitel, manažer
Markéta Marcová
studentka PF UK 
Marcela Stárková
geoložka 
Ing. Vladimír Pilát
ochrana životního prostředí
Robert Medvid
Péče o krajinu, správa a ochrana životního prostředí
RNDr. Martin Lepšík, Ph.D.
vědecký pracovník
Mihal Vlastimil
vývoj. pracovník
Mariana Šlechtová
učitelka 
Jana Neumajerová
architekt 
Jitka Sigmundová
státní správa
Lucie Voláková
projektová manažerka v NNO
Katka Bláhová
mamča na mateřské 
Michael Hartman
ředitel
Václav Láska
senátor
Michaela Kroulíková
sociální práce
Jana Janků
pedagog
Petr Klápště
Architekt – urbanista
Vladimír Skořepa
projektový manažer UK v Praze 
Dana Skořepová
rodičovská dovolená
Stanislav Černý
Řidič a literát
Vlaďka Drozdová
THP 
Petr Hajner
dělník v tiskárně
Tereza Kompauerová
student
Martin Mach
starosta města Mšena 
Simona Poláková
vědec, ochranář, učitel
Ing. Miroslav Končík
Hydro-ekologie, technologická zařízení
Zuzana Malá
odborný asistent
Světlana Zahrádková
hydrobiolog
Kristina Studená
pracovnice v NNO
Markéta Kurková
zaměstnanec státní správy
Anna Chromá
doktorandka psycholingvistiky
Věra Roubalová Kostlánová
psychoterapeutka 
Kateřina Potužníková
vědecký asistent 
Milena Vicenová
podpora VaV
Dalibor Halátek
náměstek primátora Opavy 
Miloslav Horáček
kulturní vztahy 
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
vědecký pracovník
Julie Růžičková
fyzioterapeut
Milan Macoun
VŠ pedagog
PhDr. Vladimír Špidla
politik
Jan Škvrňák
student
Michaela Horynová
básnířka 
Zbyněk Žitný
editor
Jana Dlouhá
vzdělávání, participace
Ing. Jana Tywoniaková
projektový manažer
Daniel Děkan
Operátor tisku
Kamila Valentová
studentka
Adam Kubetta
matematik
Helena Auerová
OSVČ
Filip Horák
rozpočtář staveb
Jiří Fiala
obchodní referent 
Hana Konvalinková
učitelka
Alena Slavingerová
důchodkyně
Jana Kotoučková
předsedkyně spolku
Jana Nožičková
asistentka ředitele
Tomáš Bräuner
podnikatel
Jiří Nováček
státní zaměstnanec
Petra Nováčková
manažer nákupu
Josef Novotný
energetik
Ludmila Novotná
OSVČ 
Vít Novotný
ekonom
Štěpán Novotný
student
Daniela Podešvová
bioobchod
Jakub Kanta
student
Alzbeta Srovnalova
Studentka
Mgr. Jaroslav Jonáš
učitel obecné školy
Martin Ivan
úředník
Jitka Růžičková
OSVČ
Zuzana Hanušová
zastupitelka obce Šestajovice – Praha východ
Zdeněk Vermouzek
ředitel ČSO
Alena Klvaňová
ornitolog
Zbyněk Janoška
programátor
Břeněk Michálek
lektor
Martin Skalský
manažer projektů
David Hlisnikovský
biolog
Jana Suchanová
ekonom
Václav Šolc
„Protideveloper“
Eva Hauserová
překladatelka, editorka
Jiří Sládeček
informatik
lucie vendlova
cvičitel koní
Josef Chytil
zoolog 
Michal Soldátek
podnikatel
Jan Froněk
VŠ učitel a lektor
magda šimonová
rodičovská dovolená
Miroslav Peřina Martin Říha, Ing. arch.
architekt
Martin Škrabánek
OSVČ
Magdalena Smetanová
zahradní projektant
Jiří Jindřich
architekt
Iva Suchá
pedagog 
Bohuslav Kaňka
nezaměstnaný
Petr Kučera
poradce v pojišťovně
Hana Maříková
ekolog
Jakub Kyselovič
student
Zdenka Broukalová
vydavatelka
Petr Duffek
archeolog 
Rostislav Slavíček
technik
Zdeněk Poláček
dělník
Dana Eiseltová
ekonom
Jana Hybnerová
administrativa
petr hasprún
dělník
Lucie Hublarová
učitelka MŠ
jaromír vlk
důchodce
Tomáš Fiala
odborný asistent VŠ
Bohdana Bělorová
fundraiserka
Martin Michal
Soustružník
Zieglerová Markéta
adm. prac.
Tomáš Procházka
Správce nemovitostí
Karel Šimek
učitel
Jiří Füzér
inženýr
jan johanes
duchodce
Dana Farská
důchodkyně
Karel Schneider
důchod
Jana Dandová
učitelka
Jiří Jeřábek
environmentalista
Bohumil Macháček, Ing.
ekonom
Ladislava Fógelová
projektová manažerka
Pavel Šremer
environmentální manažer
Vladimír Rychlík Roman Bartoň
destiler
Hana Rychlíková
udržitelný rozvoj
Karel Mára
důchodce
Viktor Cais
Živnostník
Petr Dušek
Úředník
Kateřina Nohelová
státní správa
Zdeněk Spies
občan 
Marek Sivák
architekt, Pěstuj prostor, z. s.
Hana Stelzerová
socioložka
PhDr. Miroslav Hudec
psycholog 
Ivan Indráček
konsultant
Martin Koubek
politolog
Jindra Báťková
pracovník v soc. službách
Eva Volfová
ochrana přírody
Jiří Fencl
ekolog
Kateřina Hájková Klíčová
socioložka 
KAROLÍNA BRABCOVÁ
ZASTUPITELKA NA PRAZE 6
Martina Žigmundová
rezervační agentka v Hotelu Olšanka
Vít Vebr
administrativa
Kristina Kolibačová
mateřská dovolená, studentka, knihkupec
Pavel Mikula Mgr.
biolog
Petra Kubálková
konzultantka
Jiří Marek
environmentalista
Josef Břečka
rekvizitář divadla
Jozef Zetěk
ředitel vzdělávací organizace
Jarmila Kubíková
geobotanik
Kumová Petra
Odborná referentka
Barbora Dubcová
koordinátorka sociálního podnikání
Jaromír Kyzour
advokát
Zdeněk Sedláček
referent bezpečnosti práce – v důchodu
Jaroslav Mzyk
konstruktér
Jaroslav Korf
živnostník
Jan Šír
OSVČ
Pavel Dukát
projektant
Ondřej Marvánek
geograf, jednatel firmy
Jana Dvořáková
sociální pracovník
Rita Khudhurová
Překladatelka
Tomáš Hakr
překladatel
Petr Smažík
důchod –  polygraf
Věra Součková
inženýr jaderné techniky 
Veronika Jelínková
art director
Jirina Avilova
Lektor
Michala Eid
zaměstnanec
Miroslav Patrik
občanský aktivista
Pavel Rais
environmentalista
Vojtěch Toman
programátor 
Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.
Stavební inženýrka
ing. Antonín Minařík
stavební ing., ekologie
Bohuslav Vtípil
Místostarosta
 Mojmír Vlašín
ekolog, vyskoškolský učitel
Pavel Novák
Ostraha
Marek Drápal
biofyzik
jiří reidinger
klaun, pedagog AMU
Zuzana Galle
ekologická výchova
Ilja Mráček
podnikatel 
Jan W. Jongepier
učitel
Lubomír Opletal
univerzitní profesor
Bohumil Pokorný
dopravní specialista 
Alena Kdoulová
Zahradník
Ladislav Brožek
architekt
Kryštof Nohýnek
Herec
Zuzana Potočková
asistentka pedagoga
Alice Oppová
fotografka
Daniel Zelinka
realitní poradce
Jiří Oppa
OSVČ
Pavel Chabr
důchodce
Irena Gebelová
všechno možný v hotelu
Jakub Machek
vš pedagog
Ing. Jiří Kratochvíl
důchodce
Mgr. Petra Severová
matka na RD, OSVČ, pracovnice v NNO 
Jan Papež
zahradník
Hana Cibulková
zdravotní sestra
Ing. Ivan Tláskal
ekolog-technik měření emisí
Jiří Rychlík
IT Helpdesk
Michaela Horynová
student
Ondřej Pilný
VŠ učitel
Jakub Kvapil
Student
Sylvie Krobová
zpěvačka
Roman Pittner
Kameník
 Adin Vyhlídka
elektrotechnik
Jan Dressler
projektový manažer
Ondřej Blaha
Produktový manažer 
Mirek Pošta
technik
Tomáš PROCHÁZKA
OSVČ
Alena Hosnedlová
office manažerka
Robert Stojanov
vš badatel a učitel
Svatava Šimková
penzistka
Václav Vojíř
spolek Život na soutoku
Emílie Vojířová
operátorka
Jana Vojířová Ondrej Elstner
chemikw
Kateřina Pavlitová
manažerka
Martin Pavlík
reklama
Ing. Jan Jelínek, CSc.
statik
Jiří Vojíř
úředník
Radim Blažek
Programátor 
Michaela Nohejlová Zemková
vědecký pracovník 
 David Böhm
výtvarný umělec
 Zuzana Martínková
vědecký pracovník
Jiří Műller
analytik
Monika Paukertová
učitelka
Jan Halaxa
stavební technik v důchodu 
Tamara Faberová
specialista na oblast životního prostředí 
Alena Vondroušová
koordinátorka projektu NNO
Radomir Polivka
SW engineer
Helena Bendová
Podnikatel
Vladimír Czumalo
historik umění
Tomáš  Kohoutek
psycholog, radní
Veronika Chruščová
administrativa
Jan Rous
umělec, editor artyčok.tv
František Kostlán
publicista
Marcela Jonášová
OSVČ
Pavel Turek
Rozhlasový technik
Eva Zajíčková
ekonomka
Luboš Petrák
počítačový grafik
Lumír Caithaml
geotechnik
Petr Vaškovic
ekonom
Žaneta Polívková
učitelka
petra plhal
mateřská dovolená
Jitka Vlasová
administrativní pracovnice 
Hana Rozenská
osvč 
 Anna Procházková
botanik
Vojtěch Umlauf
student 
Tereza Hanušová
pracovník v sociálních službách 
 Jindra Štěchová
ekonom
Anna Dosoudilová
učitelka 
Jana Zelinková
administrativní pracovník 
Leopold Marek
IT SPECIALISTA
Alžběta Havlová
podnikatel 
Petra Steidlová
ochránce přírody 
 Zdeněk Zabilanský
projektový konzultant
Martin Robeš
projektový manažer 
Alena Achrerová
důchodce 
 Josef Bláha
OSVČ
Lucie Křivohlavá
lékařka 
Alena Pikousová
studentka 
 Lukáš Nytra
úředník
Jan Jelínek
student 
Klára Kabátová
botanik 
 Jitka Říhová
odborný pracovník
Radka Pokorná
manažer 
Pavel Beneš
kybernetik – důchodce 
 Jan Šinágl
občan
Luděk Rychetník
vysokoškolský ućitel ve výslužbě 
Jana Cenefelsová
PR konzultant 
 Lucie Vravníková
úředník pro oblast ŽP
 Alena Racková
důchodce
Jiří Racek
Tomáš Racek
IT
Marie Sixtová
doma 
Lucie Poppová
biolog 
Kamila Kučerová
člověk
Milada Pavlů
důchodce 
Jiří Schmidt
Projektant a publicista 
lenka vychodilová
umělkyně
David Frank
novinář
BLANKA MICHLOVÁ
důchodkyně
Václav Dolanský
důchodce
Josef Novák
OSVČ, OS Kolínsko 
Jana Kabátová
televizní produkční 
 Petra  Jiroušková
fakturantka
 Daniel Nytra
Inženýr
Pavla Horáková
zdravotnictví 
 Eva Kořánová
umělec – pedagog
martin kopecky
IT
Barbora Kneblová
soukromý zemědělec 
Ivana Květoňová Jan Priessnitz
učitel
Jana Štroblíková
lektor 
 Jana Marášková
hudebnice
Mgr. Pavel Rotter
vědecký pracovník 
Pavlína Honcová
Optometristka 
 Michal Tesař
Montážník
Lucie Chlebná
mateřská dovolená 
Maria Carnecka
dochodkyna 
Magdalena Ostrá
učitelka, studentka
Miloslava Bačová
učitelka
Peter Staron
Terapeut 
 Martin Morava
Invalidní důchodce
Ing. Lenka Moravová
ekonomka 
Petr Mores
Grafik 
 Petra Kleinhamplová
client service
Vít Morava
student biologie 
Karel Gargulák
Projektový koordinátor 
 Iveta Chvátalová
biolog
Petronela Černičková
zdravotní sestra
Tomáš Slezák
student 
 Věra Štěpánková
konzultant
Zuzana Ondomišiová
etnoložka
Vratislav Študent
Technik
Petr Nepustil
živnostník
Marta Študentová
grafička
Libuše Brumlichová
sekretářka
Jana Průšová
učitelka
Markéta Kheilová
asistentka 
Ing.arch. Václav Kubec
architekt 
 Blanka Cichon
produkce
Eva Stanislavová
organizace seminářů 
Kamil Polách
právník 
 Lenka Jerieova
fyzioterapeut
Zdeněk Svěrák
herec, scenárista 
Pavla Fialová
důchodce 
 Karel Šlejhar mladší
IT specialista
Jaroslav Podsedník
manažer
Eva Konečná
důchodce 
 Monika Žáková
dotační konzultant
Eva Hrazdírová
administrativa 
Lucie Vícenová
Studentka 
 Petr Holý
odborný referent SFŽP
Pavla Přecechtělová
středoškolská učitelka 
Petr Fridrich
Smícholog 
Pavel Rejchrt
GSS Jurys Inn
Michael Vrána
student pozemkových úprav
Jan Blažek
koordinátor vzdělávacích projektů
 Marie Pulzová
důchodce
 Ing. Jan Sláma Josef Mikeš
podnikatel
 Anita Kučerová
údržbářka zahrad
Pavla Grünerová
architekt 
Petr Kopáč
Podnikatel a projektový manažer 
 Tomáš Blaha
živnostník
Eva Čadová
chemik 
Anna Študentová
pedagožka 
 Adam Krejčík
publicista
Miroslava Vágnerová
důchodkyně 
Matěj Kotouček
hudebník 
 Monika Bunžová
asistentka
Pavel Ondráček
projektant 
Petra Čadková
zdravotní sestra 
 Karolína Nováková
studentka
 Gabriela Hájková
učitelka
Silvia Stastna Cebekova
rodicovska dovolena 
 Antonin Stastny
servisni technik
 Anna Cebekova
starobni duchod
Vít Veselka
obchodník 
 Jan Bohuslav
student
MARTIN ŠEDEK
SHIFT SUPERVISER 
Jakub Matuštík
nezaměstananý 
 Petra Šubrtová
právník
 Miloslava Drtinová
úřednice
Lukáš Snášel
programátor 
 david kubik
architekt
 Vaněčková Svatava
ekonom
Tereza Lelková
student 
 Petr Janáček
ekolog
 Pavel Rydlo
architekt
Veronika Plavcova
na materske 
 Šárka Ziková
akademická malířka
Hana Tesson
HR 
Jana Praskova
student 
Veronika Dvorská Petra Czumamolá
historik umění
Alena Havlínová
restaurátorka 
Roman Alvarez
masér
Michaela Rychtecká
lektorka
Daniel Rosecký
ředitel
Tomáš Koutník
pedagog
Ivo Richter
Grafik
Michaela Jurenová
PR konzultantka 
 Tomáš Kočnar
biolog
Oldřich Šesták
důchodce 
Filip Holub
vědecký pracovník 
 Zora Lachmanová
vědecká pracovnice
Stanislava Nováková
učitelka, masérka 
Eva Končelíková
VŠ učitelka 
 magda kejikova
clovek
 Jitka Tichá
ředitelka NNO
Renata Jirčíková
účetní 
 Zuzana Sixtová
technička
Hanka Jelínková
spisovatelka, lektorka, nakladatelka 
Vilém Řiháček
projektant 
Eva Fraňková
vědecká pracovnice VŠ
Tomáš Koranda
pracovník defektoskopie
Prokop Matoušek
prodejce
Václav Šubrta Lubomír Střída
důchodce
Jaroslav Záruba
pracovník v sociálních službách
Ondřej Cudlín
vědecký pracovník
Jan Třísko
Dobrovolnik
Jiří Nezhyba
právník
 Pavel Krušina
živnostník
Věra Volfová
úředník
Michal Křivohlávek
projektový manažer
 Daniel Floriančič
student
Radek Šulc
učitel
Michael Fiala
arborista
Radka Kellnerova
Vedkyne
Jiří Miřejovský
důchodce
Jaromir Nemec
konzultant
Jana Hončíková
důchodce
Stanislava Polomíková
asistentka prodeje
Věra Konůpková
Koordinátorka, lektorka
Marek Teindl
Pomocný dělník
Jiří Podzimek
hudebník
Martin Vrba
student
Ondřej Hána
učitel
Tomáš Vlach
veterinář
Věra Víchová
ekonomka
Marketa Martyniuk
Projektova manazerka
Petra Kneslová
studentka
Jan Kotora
stavební projektant
Zuzana Kotorová
ekonomický ředitel
Jitka Kotorová
ekonom
Jan Vlach
student
Dana Janatová
asistentka na MD
Jakub Kanta
student
Alžběta Čechráková
předsedkyně oPŘISe,  z. s.
Jiří Medřický
Osvč
Lucie Burianová
předseda spolku Sedlec žije z.s.
Michaela Vítková
ekolog
Jiří Pavlovský
programátor
Hana Rajdlová
uklízečka
Tereza Dvořáková
sociální antropoložka
Vít Mach
marketingový manažer
Radka Spiesová
projektová manažerka
Barbora Trojak
koordinátorka osvětových kampaní
Karel Ašenbrener
ekonom
Vlasta Hábová
projektantka v oboru
zahradní a krajinářská architektura
Matouš Turek
student
Ondřej Hruška
zahradník
Marie Steinerová
farmářka
Vojtěch Ertl
architekt
Josef Řídký
student
Jan Čech
novinář
Ruth Weiniger
překladatelka
Vlado Milunić
architekt
Benešová Věra
důchodkyně – archivářka
Radek Vetečník
konzultant místní rozvoj
Ivana Kubíčková
v důchodu
Petr Jindra
technik
Michal Závodský
zaměstnaný advokát
Čestmír Tvrzník
student
Jonáš Veselka
Vývojář GIS
Dana Nováková
merchandiser
Eva Pírová
učitelka
Jana Jíšová
výtvarnice
Jana Kapounová
studentka PF UK
Kateřina McCreary
kavárnice
Jitka Havlová
umělec
Zuzana Komprdová
student
Marketa Dvorackova
vmaterska
Hana Drlíková
ekonomka
Jan Zdansky
osvc
 Jindřich Sojka
Zahradník
Barbora Chmelová
projektová koordinátorka
Dana Bočková
psycholog
Radim Horsák
technik elektro
Miroslava Schreibová
včelařící důchdce 
Jitka Římánková
grafička
Běla Vidmarová
administrativa
Martina Mikulincová
OSVČ
Jitka Koubková
ještě trochu pracující důchodce
martina matějovská singerová
výtvarník
Natálie Pivoňková
učitel, průvodce
Hana Rychetníková
osvč
JOSEF JANDA
DŮCHODCE
Eva Šišková
Keramička
Kateřina Karasová
zahradní designérka
Markéta Kopková
učitelka
Tomáš Svoboda
právník
Filip Havlík
architekt
Zdeňka Plotyciová
reklamní činnost
Petr Boček
inženýr elektro
Barbora Čapinská
studentka a matka na rodičovské dovolené
LÍDA KRAUSOVÁ
OBSLUHA ČERPACÍ STANICE
Martin Škabraha
filozof
Jaroslava Cílková
Asistent pedagoga
Barbara Heger
administrativni pracovnik
Marek Filipec
úředník
Marta Veselá
poradce pro výživu
Martin Farmačka
technik
Marie Kučerová
ekonom
Leona Smičková
osvc
Akos Juhazs
it specialist
Lenka Moravcová
hospodářka
Jan Kožušník
OSVČ
Eva Papežová
lékařka
Adam Dlabola
student
Jaroslav Svoboda
metrolog
Tereza Stehlíková
Social media consultant
Olga Kudrnová
OSVČ
Aneta Kasalová
právnička
Alena Habartová PhD.
sekretářka
Kateřina Nečilová
výzkumná pracovnice
Petr Pávek
aktivista
Jiřina Lojdová
lékařka
Linda Klvaňová
na volné noze
Jan LInhart
důchodce
Kateřina Pexidrová
obchodní
Tibor Mészáros
nezaměstnaný
Pavel Běťák
Zahradník
Ivan Zwach
biolog v.v.
Lada Novotná
předsedkyně Spolku Šance žít
Martin Culek
VŠ pedagog, geograf
Libor Fuka
programator
Jan Kozina
manažer
Lenka Špičáková
geolog
František Gemperle
softwarový inženýr
Jitka Bauerová
úředník krajinář
Tomáš Morcinek
lékař
Jitka Oriničová
úředník
Jiří Provazník
obchodní manažer
Jan Purkyt
vědec
Vitezslav Praks
IT konzultant, zastupitel obce
Radek Motzke
advokát
Zdeněk Trnavský
důchodce
Mgr. Miroslav Šimon
učitel
Eva Mollová
stavební ing
Věra Nevečeřalová
pošťačka
miroslav hájek
rentiér
Marta Jandová
podnikatelka
Lucie Krempaská
Category manager CZ/SK
David Šmůla
úředník stavebního úřadu
Václav Chládek
servisní technik
Stanislava Veselková
farářka
Karel Hübl
projektant
Lucia Kliegrová
Obchodní manažérka
Aleš Svatý
technik
Jiří Blaha
vyrábím traktory
Lenka Malikova
biolog
Petr Kurfürst
překladatel
Jitka Landová
učitelka
František Smolka
ředitel
Petr Lisý
překladatel
Anna Buraňová
důchodce
Aneta Vomlelová
vedoucí advokátní kanceláře
Josef Jiroušek
technolog, výzkumník
Jan Kroupa
konzultant
Jan Suchánek
it
David Štěrbáček
manažer
Honza Kostečka
konzultant a supervizor
Jaroslava Tkadlecová
administrativa
Ing. Josef Dvořák
spolek Voda z Tetčic z.s.
Hana Marcoliniová
důchodce
Rostislav Konůpka
IT
Jana Škramlíková
Manažer
Vlasta Matoušová
učitelka
Jiří Čapek
lékař
Josef Kvapil
podnikatel
Alice Končinská
manažer environmentálně vzdělávacích projektů
Hugo Charvát
neziskový sektor
David Janák
student
Jan Gruber
Marketingový manažer
Milada Balcaříková
v domácnosti
Radek Janoušek
architekt
Kateřina Jiřičková
lektor ekovýchovy
Sabina Dimitrovová
sálová sestra
Petra Spáčilová
student
Milada Černá
úředník
Vojtěch Kozohorský
Rozdávání radostí
jakub holzer
Jan Duda
právník, novinář, projektový manažer
David Tomášek
šperkař
Mirek Petr
dělník
Čestmír Hrdinka
konzultant v oblasti životního prostředí
Vít Červenka
V neschopnosti dlouhodobě
Sylvie Bermannová
lektorka angličtiny
Tamara Zaorálková
Středoškolská učitelka
Dalibor Záhora
důchodce
Jiří Franc
středoškolský učitel
Jan Štěpánek
Projektant
 Jana Křemenová
Studentka
Jan Vít
Etnolog
Barbora Mihalková
student biologie
Roman Králik
biznis manager
 Zdenka Balcarová
pedagog
Karel Balcar
psycholog
Michal Prokšík
fundraiser
Eva Bolková
důchodce 
Jan Killian
software developer
Radka Slatkovská
projektant
Jan Hibler
Učitel na ZŠ
Michaela Kořenková
manažer, člen Otevřené Šestajovice z.s.
Zdeňka Černá
Projektová manažerka
Jiří Nahodil
OSVČ
Tomáš Trnka
Plavčík
Jiří Štyler
OSVČ
Zděnek Kvítek
IT architekt
Jakub Tesinsky
designér deskových her
Jaroslav Skalník
občan
Jan Majer
vodohospodář
Tomáš Vích
architekt
Ing. arch. Marie Švábová
architektka – urbanistka
RNDR. Jana Zachová, CSc.
vysokoškolský učitel, důchodce
Marie Janoušková
urbanista
Dr.Jiří Konopásek
důchodce
Dana Balcarová
zastupitelka MČ a aktivistka
Ondřej Novák
chemik
Lenka Vančatová
advokátka
Petr Kubina
důchodce
Ondřej Polák
kulturní manažer
Tomáš Smrž
lektor EVVO, ředitel neziskové organizace
Petr Hajner
dělník
Roman Hofer
metalurg
Milada Stroblová
restaurátorka, Spolek pro Ďáblice
Pavel Obrdlík
podnikatel, EIA
Václav Orcígr
ekolog
Jan Makeš
student
Pavel Veselý
vědec, učitel VŠ
Radka Matějíčková
projektová asistentka
 Lucie Chytilová
referent majetkové správy
 Lucie Černá
koordinátorka komunikace
Jan Krajhanzl
vysokoškolský pedagog
Petr Klásek
Dělník
Dobroslava Klusáková
OSVČ
Jana Škorpilová
pracovník v NGO
 Šárka Lebedová
lektorka a překladatelka
Jaroslav Lenert
invalidní důchodce 
Barbora Bednářová
studentka
Miroslav Jonák
OSVČ
Zdeněk Roháček
nezamestnany 
Štěpán Pavlík
překladatel
David Kadlec
skladník
Johana Drlíková
studentka 
Jaroslav Vondrák
Důchodce
Lenka Skoupá
lektor
Soňa Göblová
OSVČ 
Halina Holá
lektorka
Martina Pokorná
fundraiserka, zastupitelka Prahy 5
Tomáš Holub
ekonom
Nina Dvořáková
geografka
Filip Smělý
programátor
Lucie Trlifajova
OSVČ
Michal Vokáč
Manažer (IT)
Marek Skružný
IT
Josef Maun
projektant
Viliam Béreš
producent
Michal Chmelař
analytik
Ing. Daniel Mourek
Projektový manažer
Ing. Jan Hon
OSVČ
Michal Pech
technolog
Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D.
VŠ pedagog
Petr Vrba
hudební dělník
Tomáš Soukup
Sociolog
Jakub Dvořák
programátor
Jaroslav Pinkas
didaktik a historik
Michaela Netolická
projektová manažerka
Štěpán Popel
Učitel
Barbora Chybová
jazykovědec
František Zouhar
Koordinátor projektů ZRS
Tomas Kozelek
tvurce
Maxmilián Schmidt
projektant
Rastislav Kováč
bankovní úředník
Kryštof Kozák
učitel
Zdeněk Meisner
architekt
Jana Jaňourová Alena Nessmithová
administrativa
Michal Hořejší
lingvista
Nikol Krejčová
koordinátorka projektů
Ondřej Dušek
vědecký pracovník
Vít Zýka
programátor
Richard Lukáš
OSVČ
František Pác
SW inženýr
Zdeněk Skála
projektant pozemních staveb
Eva Rovenská
učitelka
Tereza Kühnel
manažerka
Iva Korbelová
překladatel
Daniela Petržilková
studentka
Kristýna Jungová
Učitelka
Martin Low
IT
Edita Kočandrlová
učitelka
Miloš Hrdlička
diagnostika staveb
Vlastimil Vojáček
Astronom
Tereza Lužná
lékařka
Petr Fejl
student
Václava Hrubá
technický pracovník pro vědu
Kateřina Szczepaniková
sociální pracovnice
Miloš Žihla
živnostník
Štěpánka Havlová
administrativní asistentka
Hana Fischová
zdravotní sestra
Patrik Stanko
produkční
Tomáš Chmelař
vedoucí
Jiří Vackář
geofyzik
Barbora Křeháčková
student
Eva Francová
freelancer
Jan Kubeš
umělec
Radka Kopáčková
projektová manažerka
Šimon Košárek
Student
Josef Řídký
redaktor
Joseph Grim Feinberg
výzkumník
Petr Potoček
učitel
Jana Karafiátová
Lékárnice
Miroslav Matějů
programátor
Martin Krajíček
kameraman
Michal Ptáček
student
Pavel Suchánek
knihovník
Libor Gabrhel
webdesigner
Klára Fiedlerová
vědecký pracovník na PřF UK
Tomáš Růžek
destinační manager
Petr Soukeník
státní úředník
Mgr. Vladimír Václav Weiss
psycholog v oboru zdravotnictví, dopravy a environmetální psychologie
Martin Morava
uklízeč
Jiří Zicha
právník
Vít Kouřil
redaktor
Roman Hrubý
Lucie Benešová
zemědělec
Zdeněk Beneš
zemědělec
Bužová
servírka
Filip Skružný
student
Jana Černá
studentka
Matouš Skružný
Student
Helena Pavlíková
odborný pracovník
Radmila Kapasná
učitel
Cyril Mores
ekonom
Dana Moresová
pedagog
Artem Ignatok
OSVČ
Klára Bosáková
archivář
David Číp
ochránce přírody
Milada Vrbová
asistentka ředitele
Václav Petříček
krajinný ekolog
Jaroslav Hamáček
technik
Martina Vlčková
IT pracovník
Helena Humňalová
Vědecký pracovník
Michal Švarný
překladatel, lektor
Jiří Rous
projektant – autorizovaný inženýr
Mojmír Pukl
architekt & perFormer
Jana Sikytová Chrzová
účetní
Jiří Zajíc
pedagog a publicista
Linda Blättler
Odborná pracovnice V a V
Nikola Pečková
student
Marta Tovtová
terapeut
Jaroslav Šejvl
Pomocný pracovník třídění elektroodpadu

 

Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice. Podporuje aktivity, které jsou postaveny na zájmu a zapojení neziskových organizací, obyvatel i místních samospráv. Aktivity, v nichž lidé přijímají odpovědnost za prostředí, v němž žijí. Proto jí záleží na dobré legislativě, která zapojení lidí umožní.

 

logo-zk-700.jpg

Zelený kruh hájí společné zájmy svých členů a podporuje celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí se zabývá dlouhodobě a prostřednictvím své advokační činnosti se zasazuje o co největší zkvalitnění české legislativy.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.c