Společná výzva  Nadace Via a Zeleného kruhu

SOUHLASÍM A PODPORUJI

Spravedlivé, rychlejší, lepší a jednodušší rozhodování o stavbách

Nové stavby proměňují život v místech, kde žijeme. Mohou rovněž přispívat k rozvoji měst a obcí i kulturnímu životu v naší zemi. Nebo také nemusí. Pro naši společnost je proto důležité, kdo a podle jakých pravidel o chystaných stavbách rozhoduje.

Rozhodování o stavbách se často neúnosně vleče, působí ztráty investorům a poškozuje kvalitu prostředí pro život lidí. Úřady a soudy špatná rozhodnutí zdlouhavě napravují. Za hlavní příčinu neúnosného stavu považujeme složitá a roztříštěná pravidla pro rozhodování o stavbách a nedostatečnost úřadů a správních soudů.

Pro zajištění skutečné veřejné kontroly, transparentního a kvalitního rozhodování je třeba zmírnit překážky, které veřejnosti, obcím, investorům i úřadům staví do cesty platná legislativa i její nesprávný výklad či porušování. Proto je potřeba:

1. Sjednotit schvalovací řízení

Pravidla, kterými se řídí schvalování staveb, je potřeba sjednotit, zpřehlednit a výjimky omezit na nezbytné minimum. Různá povolení by šla spojit do jednoho razítka od jednoho úřadu. Procedury pro všechny stavby by měly být stejné, přehledné a každému srozumitelné. Není proto správné mít speciální zákony pro určité typy staveb, nebo pro vybrané stavební projekty.

2. Zaručit veřejnosti právo hájit kvalitu svého života

Některé stavby mohou mít velký vliv na život v ulici, čtvrti, obci, kraji či státu. Stavbou dotčení občané by proto měli mít stejná práva jako investor: musí mít možnost být plnohodnotným účastníkem ve schvalovacích řízeních a požádat vyšší úřad či soud o přezkoumání případných chyb.

3. Rozhodovat o věci, nikoli o formalitách

Zákon má umožňovat, aby se úřady a soudy zabývaly věcnými připomínkami, nikoli jen formální správností rozhodnutí.  Nedává sebemenší smysl, aby se přezkoumávaly procesní přehmaty a přitom nebylo možné řešit očividné věcné chyby.

4. Zajistit, že verdikt platí

Verdikt, ať už je jakýkoli, musí platit. Proto nedává smysl, aby se spory mezi místními lidmi a investorem rozsuzovaly až poté, co je stavba skoro hotová. Porušuje se tím právo na spravedlivý a efektivní soudní proces a oslabuje důvěra v právní stát. Neboť i když soud rozhodne, že místní lidé měli pravdu, nedojde k reálné nápravě. A případná zpětná náprava poškozuje majitele či uživatele stavby.

5. Umožnit soudům a úřadům rychlejší rozhodování

Častá zdržování povolovacích procedur způsobují soustavné změny pravidel a nedostatečná odborná i personální kapacita úřadů. Proto je potřeba je výrazně posílit. Stát také musí posílit kapacitu správních soudů, aby také ony dokázaly vyhovět nově stanoveným lhůtám a nebyly přetíženy.

Proto vyzýváme k zavedení spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování úřadů i správních soudů.

  Jsem pro dobrou věc

  Svým podpisem můžete výzvu podpořit jako organizace i jako jednotlivec

  Jméno a příjmení

  Profese

  Email (nepovinný)

  Potvrďte, že nejste robot

  captcha

  Děkujeme

  Váš podpis bude na stránky umístěn až po kontrole správcem. Podpisy zjevně smyšlené či neúplné budou odstraněny.
  Na zadaný email vám pošleme aktuální informace týkající se této výzvy.

  Organizace, které stojí za výzvou
  Hnutí DUHA
  – Friends of the Earth Czech Republic
  ekologická organizace
  Konopa z.s.
  obnova a podpora pěstování
  a využívání (technického) konopí
  Gaudium z.s.
  sdružení na podporu českého umění
  Ateliér pro životní prostředí
  ochrana životního prostředí
  Arnika
  ochrana životního prostředí a zdraví lidí
  Česká společnost ornitologická
  ochrana přírody, zejména ptáků
  Calla
  ochrana životního prostředí
  Občanské sdružení Fialka
  životní prostředí
  Družina
  studio tvořící veřejně prospešné kampaně
  České centrum fundraisingu, z.s.
  vzdělávání a podpora neziskového sektoru
  Komunitní nadace Blanicko-Otavská
  komunitní nadace
  Pavučina
  sdružení středisek ekologické výchovy
  Dobře zapsaný spolek
  vzdělávání a neziskový sektor
  NESEHNUTÍ
  sociálně-ekologická nevládní organizace
  Beleco
  ochrana přírody
  Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
  vzdělávání a výchova,
  šetrné zemědělství, solidární ekonomika
  ČSOP Kladensko
  ochrana životného prostředí
  Krasec
  jihočeská síť environmentálních center
  zapsaný spolek Přátelé Tachlovic
  spolek s hl. zaměřením na ochranu přírody
  Ekodomov, z.s.
  ekovýchova a udržitelný rozvoj
  Auto*Mat
  doprava
  Děti Země
  ochrana životního prostředí a přírody a krajiny
  a podpora účasti veřejnosti při rozhodování
  Společnost pro trvale udržitelný život
  udržitelný rozvoj
  ZO ČSOP Veronica – Ekologický institut
  ochrana životního prostředí
  Rosa – společnost
  pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.
  ekoporadna
  Síť ekologických poraden
  ekologická organizace
  zastřešující ekoporadny z celé ČR
  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
  nevládní organizace sdružující
  ekologicky hospodařící sedláky v ČR
  Piána na ulici
  oživování veřejného prostoru
  Dopravní federace
  nevládních neziskových organizací
  průhledné dopravní investice,
  moderní koncepce dopravy
  Čisté nebe
  ovzduší na Ostravsku
  Egeria
  ochrana přírody a krajiny
  Krajina 2000
  ochrana přírody
  LIDI PRO LIBEREC
  Zuzana Tachovská
  občanské sdružení
  Čmelák SPP
  nezisková organizace
  ZO ČSOP Armillaria
  Mgr. Květa Morávková
  ochrana přírody a krajiny
  Centrum pro dopravu a energetiku
  snižování emisí skleníkových plynů
  Krajina a zahrada
  životní prostředí
  EMPRESS, o. p. s.
  Platforma pro udržitelnou spotřebu a výrobu
  Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy
  Péče o krajinu Jílovska
  Obecní úřad Hojkov
  starostka Milada Duchanová
  Severočeský OCELOT,z.s.
  ochrana přírody a krajiny, zapsaný spolek
  Přírodu dětem!
  spolek
  ZO ČSOP Strakonice
  ochrana přírody
  Otevřeno o 106, z.s.
  ochránci přírody a krajiny
  Evropská unie pro lidská práva
  Ochrana lidských práv
  www.eulp.estranky.cz
  Westerňáci
  Ochrana přírody a westernový sport
  Lužňáci, z.s.
  Ochrana přírody a lužní krajiny
  Montessori RAK
  vzdělávání 
  Sdružení Jihočeské matky, o.s.
  ochrana přírody, krajiny a ŽP
  Za Radouň krásnější (Z.Ra.K.)
  ochrana životního prostředí
  A-SPEKTRUM s.r.o.
  ekodomy a ekozahrady 
  Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z.s.
  místní sdružení
  Ekoinfocentrum ZOČSOP
  ZAHRADNÍ ARCHITEKT
  Občanské sdružení Lunaria
  Ochrana přírody, kultura, ekovýchova 
  Občanské sdružení Sochorova
  ochrana životního prostředí
  ZO ČSOP Jihlava 59/11
  ochrana přírody,MOP
  Čisté Tuřany, občanské sdružení
  ochrana přírody a krajiny 
  Společnost Vlídné vidiny z.s.
  ochrana přírody a krajiny
  Občané za Šebetov – zapsaný spolek
  ochrana přírody, životního prostředí,
  občané a státní správa
  Pozitivní Akce Re-Kultivace, z.s.
  biourbanismus 
  SPOLEK Kokonín z.s.
  ochrana životního prostředí
  Frank Bold
  právní poradenství v oblasti
  ochrany živ. prostředí
  Líšeň sobě
  kultivace místního veřejného prostoru 
  Útulné Strašnice, o.s.
  ochrana přírody a života ve městě
  Karlín sobě
  Nezávislá iniciativa aktivních občanů 
  PragueWatch
  watchdog o.s. 
  Zaostřeno na Desítku
  watchdog Prahy 10
  Újezdský STROM
  Spolek pro Trvalý Rozvoj
  a Okrašlování MČ Praha 21 
  TROJMEZÍ
  koalice občanských
  sdružení Prahy 10, 11 a 15 
  Pelyněk, z.s.
  ekologický spolek
   Majdalenky, zapsaný spolek
  životní prostředí, vztah k místu, kde bydlíme
  Actaea – společnost pro přírodu a krajinu
  ochrana přírody a místního dědictví 
  Spolek Terra Natura, o.s.
  ekologická organizace
  Sdružení za starý Braník
  ochrana genia loci starého Braníka
   Sdružení za život lidskej
  ochrana krajiny a přírody
  Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek
  Ochrana přírody a krajiny
  Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 z.s.
  spolek hájící zájmy občanů Prahy 5 
  Hájovna, z.s.
  ochrana životního prostředí, parku Košíře: Motol 
  spolek Cibulka, www.Cibulky.info
  zvelebování části Košíř zvané na Cibulkách,
  jen naprosto okrajově účast ve stavebních řízeních
  Živá vila, z. s.
  Ochrana kulturního dědictví, Ochrana ŽP
  ZO ČSOP ORLICE
  Ochrana přírody a památek, ekologická výchova 
  Za lepší Barrandov, z.s.
  Ochrana životního prostředí v Praze
   Sodales Solonis o.s.
  nezávislá publicistika
  Děti Země-Klub Krajina a památky Křivoklátska
  krajina a památky 
  Nudle o.s.
  kultura a krajina
  Okrašlovací spolek Podhorák
  ochrana přírody, rozvoj venkova 
  Občanské sdružení Zelené srdce
  ochrana přírody a památek 
  Spergula, z.s.
  ochrana životního prostředí,
  ekologické vzdělávání
  Spolek Přátelé obce Zálší a Klečaty
  předseda – Jitka Štiplová
  Tilia Thákurova, o.s.
  ochrana přírodních, krajinných a kulturních hodnot ČR 
  Slatinská Zóna o.s.
  ochrana životního prostředí
  Taneční centrum Praha – konzervatoř
  učitelé, umělci
  Mezinárodní centrum tance, uměl. agentura
  uměním vzdělávání
  Přátelé Malvazinek, z.s.
  ochrana živ. prostředí
  Zvonečník, z.s.
  ekologická organizace 
  Téma dne
  rozvoj občanského a kulturního života
  Protěž
  sociální, dobrovolnictví
  Spolek SUDÉTA
  regionální rozvoj, občanská společnost, lokální ekonomika
  Centrum pro otázky životního prostředí
  vzdělávání, participace
  Pěstuj prostor, z. s.
  demokratizace a zlepšování veřejného prostoru
  Greenpeace CZ
  ekologická organizace
  Veleslavín-Vokovice k životu, spolek
  spolek 
  Radotínská iniciativa
  spolek přátel Radotína
  Okrašlovací spolek Zdíkovska
  ochrana přírody a krajiny  
  ČSOP Vlašim
  ochrana přírodního a kulturního dědictví na Podblanicku
  Sedlec žije z.s.
  spolek
  Ženský spolek, z. s.
  spolek
  Pražské fórum
  Otvírání Magistrátu občanům 
  Spolek Šance žít
  Podpora handicapovaných spoluobčanů
  Cheiron T, o.p.s.
  Sociální služby
  Děčínské fórum
  asociace šesti regionálních občanských sdružení
  5.oddíl Kon-Tiki Hluk
  skautský oddíl
  Zelené Roztyly, z.s.
  spolek
  Občanské sdružení Javor Jižní Město
  ochrana životního prostředí 
  Zachování rázu krajiny Zašová
  o.s.
  Hezké Jižní Město z.s.
  spolek
  Jinonice-Vidoule z.s.
  spolek
  Občanská iniciativa Pankráce, spolek
  ochrana životního prostředí
  spolek Krocan
  Ochrana ŽP
  Ochrana Roztyl, z. s.
  spolek
  Jsme částí Země, z.s.
  Kulturně – ekologické projekty
  ZO ČSOP Teplice – Fergunna
  ochrana přírody a krajiny
   

   

   

  Výzvu podporují i jednotlivé osobnosti
  Ondřej Liška
  ředitel nevládní organizace,
  býv. ministr školství
  Markéta Kunešová
  neziskový sektor
  Kateřina Ptáčková
  socioložka
  Petra Nová
  projektová manažerka
  Hana Chalupská
  koordinátorka programu Občanské oko,
  geografka a environmentalistka
  Ondřej Lukáš
  public relations consultant
  Pavla Jenková
  projektová manažerka
  Vendula Zahumenská
  právnička
  Milan Štefanec
  environmentální a lidskoprávní aktivista
  Marek Štěpánek
  IT
  Pavel Veselý
  výzkumník, botanik
  Kateřina Ševčíková
  studentka
  Jiří Koželouh
  programový ředitel Hnutí DUHA
  Josefa Volfová
  ekoložka
  Čestmír Dolejšek
  individuální fundraising
  Simona Horká
  pracovnice v NNO
  Martin Mikeska
  energetický expert
  Jiří Řehounek
  učitel a biolog
  Martin Míček
  koordinátor projektu ochrany přírody
  Hana Ringlová
  terénní pracovnice
  Jana Kynclová
  učitelka
  Ivo Kropáček
  odpadový expert
  Jana Hrdličková
  koordinátorka projektů
  Jan Piňos
  ekolog
  Eliška Vozníková
  projektová manažerka
  MUDr. Tomáš Slivka
  lékař
  Michaela Kreuterová
  ředitelka fundraisingu v nadaci
  Kateřina Kotěrová
  korektorka
  Soňa Beranová
  stavební činnost
  Jaromír Bláha
  veterinární lékař a ekolog
  Prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
  socioložka, bioložka
  Leona Kutalová
  terénní pracovnice ochrany přírody
  (t. č. na mateřské dovolené)
  Marcela Klemensová
  ekolog
  Radim Cenek
  projektový manažer
  Jan Hibler
  učitel na ZŠ, člen neziskové organizace
  Ametyst (ochrana přírody, EVVO)
  Magda Mikesková
  webeditor / copywriter
  Jaroslav Koleček
  vědecký pracovník
  Martin Nawrath
  facilitátor
  Martina Bartošová
  musikoložka, knihovnice, botanička
  Kateřina Březová
  ekologická poradkyně
  Jan Juráš
  ekoporadce
  Růžena Šandová
  ekoložka, důchodkyně
  Jan Bárta
  projektový manažer, stavební inženýr
  Jakub Stránský
  ekonom
  Eliška Peloušková
  studentka
  Martin Pudil
  zoolog
  Yvonna Gaillyová
  ředitelka Ekologického institutu Veronica,
  environmentalistka
  Bedřich Moldan
  zástupce ředitele
  Centra pro otázky životního prostředí UK,
  bývalý senátor a ministr životního prostředí
  Klára Havlová
  pracovnice v NNO
  Petr Ledvina
  environmentalista, Ekologický institut Veronica
  Dominik Grohmann
  sadař, novinář
  Roman Haken
  organizátor Hnutí Brontosaurus,
  základní článek Žirafa (m.j.)
  Miloš Balcařík
  technik
  Vojtěch Tutr
  metodik
  Naďa Johanisová
  vysokoškolská učitelka
  Olga Kališová
  Calla, příroda a lidi
  Zdeněk Leitner
  elektomechanik
  Jan Korytář
  politik, ekolog
  MUDr. Kateřina Absolonová
  alergolog
  Miroslav Beran
  radní města Králíky
  Ing. Rudolf Pavel
  harmonické prostředí (konstruktér)
  Josef Šedlbauer
  VŠ učitel, radní města Liberec
  Helena Naidrová
  realitní makléř
  Jiří Macák
  nezávislý profesionál pro prádelny a čistírny,
  kulturní agentura
  Ing. Marie Pavlová
  Změna pro Liberec,
  technik
  Petr Henych
  programátor
  Radka Jarušková
  programátorka
  Ondřej Pašek
  ředitel nevládní organizace
  Josef Patočka
  student
  Eva Vaníčková
  důchodkyně – bývalá učitelka v MŠ
  Jiří Nastuneak
  veterinární lékař
  Jitka Čudová
  péče o dítě
  Martin Hlaváček
  research and teaching
  Věra Součková
  důchodce
  Jitka Kujalová
  učitelka aj
  Milan Panc Martina Burešová
  zahradní design, ekologie
  Ondřej Velek
  zastupitel MČ Praha 5
  Ondřej Syrovátka
  učitel
  Petr Kuhejda
  ICT
  Petr Kučera
  vysokoškolský učitel
  Zdeněk Laciga
  občanská aktivita v územním rozvoji
  Jan Stachura
  kurátor muzejních sbírek, přirodovědec
  Petr Panaš
  právník
  Jana Novotná
  ekologické zaměření
  Irena Michalcová Eva Rydlová
  restaurátorka
  Petra Humlíčková
  právnička
  Drahomíra Hlavatá
  chemik
  Jan Pokorný
  odborný pracovník v oblasti životního prostředí
  Jana Krumpholcová
  koordinátor lesní školky
  Jan Votruba
  technik elektro
  Dušan Krátký
  technik
  Jen Veselý
  učitel
  Lukáš Prnka
  právník
  Ondřej Šindelář
  pracovník v neziskovce
  Jiří Hemza
  vodní hospodářství a arboristika
  Eva Kubátová
  socioložka
  Lukáš Pokorný
  občan
  Martin Kujal
  ekonom
  Lenka Javůrková
  projektový manažer – péče o krajinu
  Matěj Hollan
  náměstkem primátora města Brno
  PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
  vědec, Univerzita Karlova
  Jan Květ
  biolog-ekolog
  Ivo Nevečeřal
  pedagog
  Kateřina Krištůfková
  učitelka ZŠ
  Michal Pospíšil
  Grafik, fotograf, strážce přírody,
  autor projektu www.luznilesy.eu
  Petr Bauer
  st. zaměstnanec
  Martin Marek
  manažer v neziskové organizaci
  Jakub Reschke
  IT Architekt
  Karolína Šůlová
  ochrana přírody
  Petr Hesoun
  referent
  Stáňa Smahová
  finanční ředitelka
  Libor Jarmič
  právník 
   Jaroslava Brožová
  důchodkyně, dobrovolnice v ochraně přírody
  Karel Šlejhar
  důchodce, fotograf 
  Petra Giňová
  právnička 
  Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.
  ekolog
  Michal Šimůnek
  sociolog, VŠE Praha
  Lubomír Jonáš
  technik
  Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.
  důchodce – systémový inženýr
  Ing. Ivo Fišera
  stavebník
  Jana Kneysová
  pedagog
  Karel Novotný
  Sociolog
  Miloslava Kráľová
  účetní 
  Roman Andres
  učitel 
  JUDr. Petra Šubrtová
  právník, zastupitelka
  Terezie Lokšová
  socioložka
  Tomáš Fiala
  odborný asistent VŠ 
  Ludmila Fučíková
  zdravotní sestra
  Jana Papcunová
  bibliografka
  Daniela Marcollová
  referentka vědy a výzkumu
  Jan Šlemenda
  Estimator
  Petra Chowaniecová
  individuální fundraising 
  Ing. Hana Kašpaříková
  krajinný projektant, zastupitelka 
  Michal Berg
  podnikatel a vsetínský zastupitel
  Jakub Kriš
  Dizajnér
  Petr Kozel
  koordinátor MA 21
  Luboš Raus
  technik, zastupitel
  Michal Sadílek
  Programátor
  Barbora Bakošová
  zaměstnankyně neziskové organizace 
  Tereza Kněžourková
  Pražské fórum
  Miriam Švehlová
  reklamní grafička
  Edvard Sequens
  energetický konzultant
  Zuzana Štětková
  lektor EVVO
   Kateřina Pavlová
  studentka Fakulty stavební ČVUT
  Josef Šikola, spolek Kokonín z.s.
  Bývalý stavební technik – důchodce 
  Marcela Kravciv Janečková
  PhD student
  Boris Procházka
  ekonom
  Jaroslav Meitner
  nezaměstnaný
  Karhánková Andrea
  územní plánování
  Martin Voráč
  ekolog a zaměstnanec NNO 
  Miloš Urban
  veterinář 
  Josef Houfek
  pracovník v soc.službách
  Ing. arch. Josef Myslivec
  architekt a urbanista
  Mgr. Michal Šindelář, Brno na kole, z.s.
  sociolog, expert na udržitelnou mobilitu
  Petr Němec
  Softwarový inženýr
  Jan Priessnitz
  toho času nezaměstnaný
  Marie Kališová
  důchodkyně- bývalá učitelka ZŠ
  Jana Vacíková
  referentka ŽP
  Silvia Pezzato
  studentka 
  RNDr. Drahomír Bárta
  analytik IT systémů 
  Eva Štefková
  projektantka
  Hana Syslová
  projektová koordinátorka
  František Kothera
  student Dopravní Fakulty Univerzity Pardubice 
  Jaroslav Navrátil
  knihkupec
  Marie Foltýnová
  kurátorka
  Linda Kriegerbecková
  grafička 
  Vít Černý
  ovčák
  Bc. Anna Štoncnerová
  památkář 
  Jakub Řídký
  architekt 
  Kamila Fuchsová
  Asistentka
  Vojtěch Lekeš, MSc.
  architektura, urbanismus,
  trvale udržitelný rozvoj 
  Karel Prach
  vysokoškolský pedagog, biolog 
  Kamila Zatloukalová
  koordinátor v NNO
  Iva Zvěřinová
  socioložka 
  Anna Vaněčková
  student 
  Marie Haisová MBA
  eko-feministická aktivistka
  Jan Nový
  pedagog a manažer
  Vladimír Halama
  geotechnik
  RNDr. PaedDr. Jiří NAHODIL
  VR Arniky, recenzet MŠMT,
  pedagog bi-ze, ekolog
  Vojtěch Maryška
  student
  Ing. Dita Majerová
  pedagog
  Naděžda Krylová
  vysokoškolský učitel
  Eva Holemá
  učitelka
  Aleš Kovář
  referent
  Michaela Pixová
  sociální geografka
  Ondřej Mirovský
  Zástupce starosty,
  předseda Strany zelených v Praze
  Zuzana Kyjovská
  administrativní pracovník
  Vít Masare
  úředník samosprávy
  Martin Moravec
  Koalice VLASTA, zastupitel, VŠ pedagog
  Pavla Zelenková
  mateřské centrum
  Andrea Krůpová
  koordinátorka ankety Strom roku
  Olga Richterová
  lingvistka, zastupitelka MČ Praha 10 
  Martina Filipová
  zemědělství 
  Renata Chmelová
  zastupitelka Prahy 10 za koalici VLASTA
  Barbora Staňková
  studentka
  Zdeněk Rytíř
  geodet
  Lubomír Nývlt
  IT analytik
  Lucie Krčmař Heidlerová
  na rodičovské dovolené
  Ivana Hermová
  Redaktorka
  Marie Vachulová
  mateřská dovolená
  Marek Vachule
  servisní technik
  Naďa Dimitrovová
  terapeutka
  Kamil Repeš
  Ekologický poradce
  Marta Vondrová
  biologie
  Milan Nagy
  obchodní firma
  Iva Baláčková
  environmentalistka
  Martin Bursík 
  ekolog
  Ela Chmiel
  projektová manažerka 
  David Daduč
  překladatel
  Vojtěch Jelínek
  student
  Daniel Kotecký
  Jan Otýpka
  hlavní stavbyvedoucí
  Pavel Suchomel
  technik strojní, elektro
  Mgr. Kateřina Kočí
  biolog
  Antonín Koukolík
  poradenství
  Zdenek Mihalco
  novinář 
  Michal Kudrnáč
  projektový manažer 
  Lukáš Vacek
  architekt
  Veronika Turýnová
  lesní dělník
  Marian Komár
  osvč
  Marek Šálek
  novinář
  Jan Sládek
  podnikatel,
  zastupitel za Stranu zelených na Praze 9
  Jan Svěrák
  režisér
  Vojtěch Franta
  místostarosta Mariánské Lázně
  Tomáš Trnka
  sociální pracovník
  Anna Holemá
  student
  Kristýna Janská
  NNO
  Karla Polydorova
  podnikatel
  Helen Lenda
  komunitní plánování 
  Jarmila Cihlářová
  neziskový sektor
  Josef Vaníček
  lékárník
  Dagmar Šormová
  architekt 
  Hana Volejníková
  Fyzioterapeutka
  Viktor Kulhavý
  akademický pracovník 
  Jakub Adamek
  Programator
  Jiří Bezděk
  občanský aktivista v oblasti exekucí
  Karel Bauer
  ekonom
  Markéta Fleglová
  v domácnosti 
  Ondřej Balík
  učitel
  Kateřina Adámková
  Architekt
  Adamek Ondrej
  Hudebni skladatel
  Antonín Bobek
  svářeč, člen OV Kokonín
  Jana Sedláčková Krištoforyová
  lektorka
  Benjamín Truschka
  prodavač specialista 
  Soňa Klímová
  jednatel soukromé firmy
   Petr Mančal
  režisér
  PhDr. Jaroslava Kroupová
  historička umění
  Eva Vránová
  pozemní stavitelství
  Petr Bartoš
  truhlář
  Tereza Mádlová
  projektová manažerka 
  Petra Němcová
  úředník
  Tomáš Pártl
  programátor 
  Ida Kaiserová
  socioložka 
  Jiří Zima
  Milovník zeleně
  RNDr. Jiří Nečas
  matematik – vš. učitel
  Jana Holá
  účetní
  Andrea Smejtková
  odborný asistent
   Ivo Šimek
  OSVČ
  Josef Vávra
  archivář
  Přemysl Beneš
  podnikatel
  Tomáš Peltan
  odborný asistent
  Alena Kopřiva Chadová
  grafička, lektorka permakulturního designu 
  Vladimír Mikeš
  specialista – ochrana krajiny
  Kateřina Kolářová
  hydrobiolog
  Tomáš Ulrich
  student Technické univerzity
  Petr Zemánek
  kastelán a učitel
  Alena Bajerová
  pedagog volného času environmentální výchovy
  Ludvík Bejček
  elektroinženýr 
  Monika Polívková
  lékař
  Kateřina Hrádková
  neziskový sektor
  Pavel Holubec
  urbanista 
  Kamil Podroužek
  stavební historik
  Karel Písecký
  výpravčí-důchodce
  Pavel Koubek
  kastelán
  Vít Měska
  architekt
  Marie Jelínková
  daňová poradkyně, zastupitelka MČP4 
  Ing. Vladimir Hynek CSc.
  vědecký pracovník – důchodce 
  Antonín Schneider
  učitel, manažer
  Markéta Marcová
  studentka PF UK 
  Marcela Stárková
  geoložka 
  Ing. Vladimír Pilát
  ochrana životního prostředí
  Robert Medvid
  Péče o krajinu, správa a ochrana životního prostředí
  RNDr. Martin Lepšík, Ph.D.
  vědecký pracovník
  Mihal Vlastimil
  vývoj. pracovník
  Mariana Šlechtová
  učitelka 
  Jana Neumajerová
  architekt 
  Jitka Sigmundová
  státní správa
  Lucie Voláková
  projektová manažerka v NNO
  Katka Bláhová
  mamča na mateřské 
  Michael Hartman
  ředitel
  Václav Láska
  senátor
  Michaela Kroulíková
  sociální práce
  Jana Janků
  pedagog
  Petr Klápště
  Architekt – urbanista
  Vladimír Skořepa
  projektový manažer UK v Praze 
  Dana Skořepová
  rodičovská dovolená
  Stanislav Černý
  Řidič a literát
  Vlaďka Drozdová
  THP 
  Petr Hajner
  dělník v tiskárně
  Tereza Kompauerová
  student
  Martin Mach
  starosta města Mšena 
  Simona Poláková
  vědec, ochranář, učitel
  Ing. Miroslav Končík
  Hydro-ekologie, technologická zařízení
  Zuzana Malá
  odborný asistent
  Světlana Zahrádková
  hydrobiolog
  Kristina Studená
  pracovnice v NNO
  Markéta Kurková
  zaměstnanec státní správy
  Anna Chromá
  doktorandka psycholingvistiky
  Věra Roubalová Kostlánová
  psychoterapeutka 
  Kateřina Potužníková
  vědecký asistent 
  Milena Vicenová
  podpora VaV
  Dalibor Halátek
  náměstek primátora Opavy 
  Miloslav Horáček
  kulturní vztahy 
  doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
  vědecký pracovník
  Julie Růžičková
  fyzioterapeut
  Milan Macoun
  VŠ pedagog
  PhDr. Vladimír Špidla
  politik
  Jan Škvrňák
  student
  Michaela Horynová
  básnířka 
  Zbyněk Žitný
  editor
  Jana Dlouhá
  vzdělávání, participace
  Ing. Jana Tywoniaková
  projektový manažer
  Daniel Děkan
  Operátor tisku
  Kamila Valentová
  studentka
  Adam Kubetta
  matematik
  Helena Auerová
  OSVČ
  Filip Horák
  rozpočtář staveb
  Jiří Fiala
  obchodní referent 
  Hana Konvalinková
  učitelka
  Alena Slavingerová
  důchodkyně
  Jana Kotoučková
  předsedkyně spolku
  Jana Nožičková
  asistentka ředitele
  Tomáš Bräuner
  podnikatel
  Jiří Nováček
  státní zaměstnanec
  Petra Nováčková
  manažer nákupu
  Josef Novotný
  energetik
  Ludmila Novotná
  OSVČ 
  Vít Novotný
  ekonom
  Štěpán Novotný
  student
  Daniela Podešvová
  bioobchod
  Jakub Kanta
  student
  Alzbeta Srovnalova
  Studentka
  Mgr. Jaroslav Jonáš
  učitel obecné školy
  Martin Ivan
  úředník
  Jitka Růžičková
  OSVČ
  Zuzana Hanušová
  zastupitelka obce Šestajovice – Praha východ
  Zdeněk Vermouzek
  ředitel ČSO
  Alena Klvaňová
  ornitolog
  Zbyněk Janoška
  programátor
  Břeněk Michálek
  lektor
  Martin Skalský
  manažer projektů
  David Hlisnikovský
  biolog
  Jana Suchanová
  ekonom
  Václav Šolc
  „Protideveloper“
  Eva Hauserová
  překladatelka, editorka
  Jiří Sládeček
  informatik
  lucie vendlova
  cvičitel koní
  Josef Chytil
  zoolog 
  Michal Soldátek
  podnikatel
  Jan Froněk
  VŠ učitel a lektor
  magda šimonová
  rodičovská dovolená
  Miroslav Peřina Martin Říha, Ing. arch.
  architekt
  Martin Škrabánek
  OSVČ
  Magdalena Smetanová
  zahradní projektant
  Jiří Jindřich
  architekt
  Iva Suchá
  pedagog 
  Bohuslav Kaňka
  nezaměstnaný
  Petr Kučera
  poradce v pojišťovně
  Hana Maříková
  ekolog
  Jakub Kyselovič
  student
  Zdenka Broukalová
  vydavatelka
  Petr Duffek
  archeolog 
  Rostislav Slavíček
  technik
  Zdeněk Poláček
  dělník
  Dana Eiseltová
  ekonom
  Jana Hybnerová
  administrativa
  petr hasprún
  dělník
  Lucie Hublarová
  učitelka MŠ
  jaromír vlk
  důchodce
  Tomáš Fiala
  odborný asistent VŠ
  Bohdana Bělorová
  fundraiserka
  Martin Michal
  Soustružník
  Zieglerová Markéta
  adm. prac.
  Tomáš Procházka
  Správce nemovitostí
  Karel Šimek
  učitel
  Jiří Füzér
  inženýr
  jan johanes
  duchodce
  Dana Farská
  důchodkyně
  Karel Schneider
  důchod
  Jana Dandová
  učitelka
  Jiří Jeřábek
  environmentalista
  Bohumil Macháček, Ing.
  ekonom
  Ladislava Fógelová
  projektová manažerka
  Pavel Šremer
  environmentální manažer
  Vladimír Rychlík Roman Bartoň
  destiler
  Hana Rychlíková
  udržitelný rozvoj
  Karel Mára
  důchodce
  Viktor Cais
  Živnostník
  Petr Dušek
  Úředník
  Kateřina Nohelová
  státní správa
  Zdeněk Spies
  občan 
  Marek Sivák
  architekt, Pěstuj prostor, z. s.
  Hana Stelzerová
  socioložka
  PhDr. Miroslav Hudec
  psycholog 
  Ivan Indráček
  konsultant
  Martin Koubek
  politolog
  Jindra Báťková
  pracovník v soc. službách
  Eva Volfová
  ochrana přírody
  Jiří Fencl
  ekolog
  Kateřina Hájková Klíčová
  socioložka 
  KAROLÍNA BRABCOVÁ
  ZASTUPITELKA NA PRAZE 6
  Martina Žigmundová
  rezervační agentka v Hotelu Olšanka
  Vít Vebr
  administrativa
  Kristina Kolibačová
  mateřská dovolená, studentka, knihkupec
  Pavel Mikula Mgr.
  biolog
  Petra Kubálková
  konzultantka
  Jiří Marek
  environmentalista
  Josef Břečka
  rekvizitář divadla
  Jozef Zetěk
  ředitel vzdělávací organizace
  Jarmila Kubíková
  geobotanik
  Kumová Petra
  Odborná referentka
  Barbora Dubcová
  koordinátorka sociálního podnikání
  Jaromír Kyzour
  advokát
  Zdeněk Sedláček
  referent bezpečnosti práce – v důchodu
  Jaroslav Mzyk
  konstruktér
  Jaroslav Korf
  živnostník
  Jan Šír
  OSVČ
  Pavel Dukát
  projektant
  Ondřej Marvánek
  geograf, jednatel firmy
  Jana Dvořáková
  sociální pracovník
  Rita Khudhurová
  Překladatelka
  Tomáš Hakr
  překladatel
  Petr Smažík
  důchod –  polygraf
  Věra Součková
  inženýr jaderné techniky 
  Veronika Jelínková
  art director
  Jirina Avilova
  Lektor
  Michala Eid
  zaměstnanec
  Miroslav Patrik
  občanský aktivista
  Pavel Rais
  environmentalista
  Vojtěch Toman
  programátor 
  Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.
  Stavební inženýrka
  ing. Antonín Minařík
  stavební ing., ekologie
  Bohuslav Vtípil
  Místostarosta
   Mojmír Vlašín
  ekolog, vyskoškolský učitel
  Pavel Novák
  Ostraha
  Marek Drápal
  biofyzik
  jiří reidinger
  klaun, pedagog AMU
  Zuzana Galle
  ekologická výchova
  Ilja Mráček
  podnikatel 
  Jan W. Jongepier
  učitel
  Lubomír Opletal
  univerzitní profesor
  Bohumil Pokorný
  dopravní specialista 
  Alena Kdoulová
  Zahradník
  Ladislav Brožek
  architekt
  Kryštof Nohýnek
  Herec
  Zuzana Potočková
  asistentka pedagoga
  Alice Oppová
  fotografka
  Daniel Zelinka
  realitní poradce
  Jiří Oppa
  OSVČ
  Pavel Chabr
  důchodce
  Irena Gebelová
  všechno možný v hotelu
  Jakub Machek
  vš pedagog
  Ing. Jiří Kratochvíl
  důchodce
  Mgr. Petra Severová
  matka na RD, OSVČ, pracovnice v NNO 
  Jan Papež
  zahradník
  Hana Cibulková
  zdravotní sestra
  Ing. Ivan Tláskal
  ekolog-technik měření emisí
  Jiří Rychlík
  IT Helpdesk
  Michaela Horynová
  student
  Ondřej Pilný
  VŠ učitel
  Jakub Kvapil
  Student
  Sylvie Krobová
  zpěvačka
  Roman Pittner
  Kameník
   Adin Vyhlídka
  elektrotechnik
  Jan Dressler
  projektový manažer
  Ondřej Blaha
  Produktový manažer 
  Mirek Pošta
  technik
  Tomáš PROCHÁZKA
  OSVČ
  Alena Hosnedlová
  office manažerka
  Robert Stojanov
  vš badatel a učitel
  Svatava Šimková
  penzistka
  Václav Vojíř
  spolek Život na soutoku
  Emílie Vojířová
  operátorka
  Jana Vojířová Ondrej Elstner
  chemikw
  Kateřina Pavlitová
  manažerka
  Martin Pavlík
  reklama
  Ing. Jan Jelínek, CSc.
  statik
  Jiří Vojíř
  úředník
  Radim Blažek
  Programátor 
  Michaela Nohejlová Zemková
  vědecký pracovník 
   David Böhm
  výtvarný umělec
   Zuzana Martínková
  vědecký pracovník
  Jiří Műller
  analytik
  Monika Paukertová
  učitelka
  Jan Halaxa
  stavební technik v důchodu 
  Tamara Faberová
  specialista na oblast životního prostředí 
  Alena Vondroušová
  koordinátorka projektu NNO
  Radomir Polivka
  SW engineer
  Helena Bendová
  Podnikatel
  Vladimír Czumalo
  historik umění
  Tomáš  Kohoutek
  psycholog, radní
  Veronika Chruščová
  administrativa
  Jan Rous
  umělec, editor artyčok.tv
  František Kostlán
  publicista
  Marcela Jonášová
  OSVČ
  Pavel Turek
  Rozhlasový technik
  Eva Zajíčková
  ekonomka
  Luboš Petrák
  počítačový grafik
  Lumír Caithaml
  geotechnik
  Petr Vaškovic
  ekonom
  Žaneta Polívková
  učitelka
  petra plhal
  mateřská dovolená
  Jitka Vlasová
  administrativní pracovnice 
  Hana Rozenská
  osvč 
   Anna Procházková
  botanik
  Vojtěch Umlauf
  student 
  Tereza Hanušová
  pracovník v sociálních službách 
   Jindra Štěchová
  ekonom
  Anna Dosoudilová
  učitelka 
  Jana Zelinková
  administrativní pracovník 
  Leopold Marek
  IT SPECIALISTA
  Alžběta Havlová
  podnikatel 
  Petra Steidlová
  ochránce přírody 
   Zdeněk Zabilanský
  projektový konzultant
  Martin Robeš
  projektový manažer 
  Alena Achrerová
  důchodce 
   Josef Bláha
  OSVČ
  Lucie Křivohlavá
  lékařka 
  Alena Pikousová
  studentka 
   Lukáš Nytra
  úředník
  Jan Jelínek
  student 
  Klára Kabátová
  botanik 
   Jitka Říhová
  odborný pracovník
  Radka Pokorná
  manažer 
  Pavel Beneš
  kybernetik – důchodce 
   Jan Šinágl
  občan
  Luděk Rychetník
  vysokoškolský ućitel ve výslužbě 
  Jana Cenefelsová
  PR konzultant 
   Lucie Vravníková
  úředník pro oblast ŽP
   Alena Racková
  důchodce
  Jiří Racek
  Tomáš Racek
  IT
  Marie Sixtová
  doma 
  Lucie Poppová
  biolog 
  Kamila Kučerová
  člověk
  Milada Pavlů
  důchodce 
  Jiří Schmidt
  Projektant a publicista 
  lenka vychodilová
  umělkyně
  David Frank
  novinář
  BLANKA MICHLOVÁ
  důchodkyně
  Václav Dolanský
  důchodce
  Josef Novák
  OSVČ, OS Kolínsko 
  Jana Kabátová
  televizní produkční 
   Petra  Jiroušková
  fakturantka
   Daniel Nytra
  Inženýr
  Pavla Horáková
  zdravotnictví 
   Eva Kořánová
  umělec – pedagog
  martin kopecky
  IT
  Barbora Kneblová
  soukromý zemědělec 
  Ivana Květoňová Jan Priessnitz
  učitel
  Jana Štroblíková
  lektor 
   Jana Marášková
  hudebnice
  Mgr. Pavel Rotter
  vědecký pracovník 
  Pavlína Honcová
  Optometristka 
   Michal Tesař
  Montážník
  Lucie Chlebná
  mateřská dovolená 
  Maria Carnecka
  dochodkyna 
  Magdalena Ostrá
  učitelka, studentka
  Miloslava Bačová
  učitelka
  Peter Staron
  Terapeut 
   Martin Morava
  Invalidní důchodce
  Ing. Lenka Moravová
  ekonomka 
  Petr Mores
  Grafik 
   Petra Kleinhamplová
  client service
  Vít Morava
  student biologie 
  Karel Gargulák
  Projektový koordinátor 
   Iveta Chvátalová
  biolog
  Petronela Černičková
  zdravotní sestra
  Tomáš Slezák
  student 
   Věra Štěpánková
  konzultant
  Zuzana Ondomišiová
  etnoložka
  Vratislav Študent
  Technik
  Petr Nepustil
  živnostník
  Marta Študentová
  grafička
  Libuše Brumlichová
  sekretářka
  Jana Průšová
  učitelka
  Markéta Kheilová
  asistentka 
  Ing.arch. Václav Kubec
  architekt 
   Blanka Cichon
  produkce
  Eva Stanislavová
  organizace seminářů 
  Kamil Polách
  právník 
   Lenka Jerieova
  fyzioterapeut
  Zdeněk Svěrák
  herec, scenárista 
  Pavla Fialová
  důchodce 
   Karel Šlejhar mladší
  IT specialista
  Jaroslav Podsedník
  manažer
  Eva Konečná
  důchodce 
   Monika Žáková
  dotační konzultant
  Eva Hrazdírová
  administrativa 
  Lucie Vícenová
  Studentka 
   Petr Holý
  odborný referent SFŽP
  Pavla Přecechtělová
  středoškolská učitelka 
  Petr Fridrich
  Smícholog 
  Pavel Rejchrt
  GSS Jurys Inn
  Michael Vrána
  student pozemkových úprav
  Jan Blažek
  koordinátor vzdělávacích projektů
   Marie Pulzová
  důchodce
   Ing. Jan Sláma Josef Mikeš
  podnikatel
   Anita Kučerová
  údržbářka zahrad
  Pavla Grünerová
  architekt 
  Petr Kopáč
  Podnikatel a projektový manažer 
   Tomáš Blaha
  živnostník
  Eva Čadová
  chemik 
  Anna Študentová
  pedagožka 
   Adam Krejčík
  publicista
  Miroslava Vágnerová
  důchodkyně 
  Matěj Kotouček
  hudebník 
   Monika Bunžová
  asistentka
  Pavel Ondráček
  projektant 
  Petra Čadková
  zdravotní sestra 
   Karolína Nováková
  studentka
   Gabriela Hájková
  učitelka
  Silvia Stastna Cebekova
  rodicovska dovolena 
   Antonin Stastny
  servisni technik
   Anna Cebekova
  starobni duchod
  Vít Veselka
  obchodník 
   Jan Bohuslav
  student
  MARTIN ŠEDEK
  SHIFT SUPERVISER 
  Jakub Matuštík
  nezaměstananý 
   Petra Šubrtová
  právník
   Miloslava Drtinová
  úřednice
  Lukáš Snášel
  programátor 
   david kubik
  architekt
   Vaněčková Svatava
  ekonom
  Tereza Lelková
  student 
   Petr Janáček
  ekolog
   Pavel Rydlo
  architekt
  Veronika Plavcova
  na materske 
   Šárka Ziková
  akademická malířka
  Hana Tesson
  HR 
  Jana Praskova
  student 
  Veronika Dvorská Petra Czumamolá
  historik umění
  Alena Havlínová
  restaurátorka 
  Roman Alvarez
  masér
  Michaela Rychtecká
  lektorka
  Daniel Rosecký
  ředitel
  Tomáš Koutník
  pedagog
  Ivo Richter
  Grafik
  Michaela Jurenová
  PR konzultantka 
   Tomáš Kočnar
  biolog
  Oldřich Šesták
  důchodce 
  Filip Holub
  vědecký pracovník 
   Zora Lachmanová
  vědecká pracovnice
  Stanislava Nováková
  učitelka, masérka 
  Eva Končelíková
  VŠ učitelka 
   magda kejikova
  clovek
   Jitka Tichá
  ředitelka NNO
  Renata Jirčíková
  účetní 
   Zuzana Sixtová
  technička
  Hanka Jelínková
  spisovatelka, lektorka, nakladatelka 
  Vilém Řiháček
  projektant 
  Eva Fraňková
  vědecká pracovnice VŠ
  Tomáš Koranda
  pracovník defektoskopie
  Prokop Matoušek
  prodejce
  Václav Šubrta Lubomír Střída
  důchodce
  Jaroslav Záruba
  pracovník v sociálních službách
  Ondřej Cudlín
  vědecký pracovník
  Jan Třísko
  Dobrovolnik
  Jiří Nezhyba
  právník
   Pavel Krušina
  živnostník
  Věra Volfová
  úředník
  Michal Křivohlávek
  projektový manažer
   Daniel Floriančič
  student
  Radek Šulc
  učitel
  Michael Fiala
  arborista
  Radka Kellnerova
  Vedkyne
  Jiří Miřejovský
  důchodce
  Jaromir Nemec
  konzultant
  Jana Hončíková
  důchodce
  Stanislava Polomíková
  asistentka prodeje
  Věra Konůpková
  Koordinátorka, lektorka
  Marek Teindl
  Pomocný dělník
  Jiří Podzimek
  hudebník
  Martin Vrba
  student
  Ondřej Hána
  učitel
  Tomáš Vlach
  veterinář
  Věra Víchová
  ekonomka
  Marketa Martyniuk
  Projektova manazerka
  Petra Kneslová
  studentka
  Jan Kotora
  stavební projektant
  Zuzana Kotorová
  ekonomický ředitel
  Jitka Kotorová
  ekonom
  Jan Vlach
  student
  Dana Janatová
  asistentka na MD
  Jakub Kanta
  student
  Alžběta Čechráková
  předsedkyně oPŘISe,  z. s.
  Jiří Medřický
  Osvč
  Lucie Burianová
  předseda spolku Sedlec žije z.s.
  Michaela Vítková
  ekolog
  Jiří Pavlovský
  programátor
  Hana Rajdlová
  uklízečka
  Tereza Dvořáková
  sociální antropoložka
  Vít Mach
  marketingový manažer
  Radka Spiesová
  projektová manažerka
  Barbora Trojak
  koordinátorka osvětových kampaní
  Karel Ašenbrener
  ekonom
  Vlasta Hábová
  projektantka v oboru
  zahradní a krajinářská architektura
  Matouš Turek
  student
  Ondřej Hruška
  zahradník
  Marie Steinerová
  farmářka
  Vojtěch Ertl
  architekt
  Josef Řídký
  student
  Jan Čech
  novinář
  Ruth Weiniger
  překladatelka
  Vlado Milunić
  architekt
  Benešová Věra
  důchodkyně – archivářka
  Radek Vetečník
  konzultant místní rozvoj
  Ivana Kubíčková
  v důchodu
  Petr Jindra
  technik
  Michal Závodský
  zaměstnaný advokát
  Čestmír Tvrzník
  student
  Jonáš Veselka
  Vývojář GIS
  Dana Nováková
  merchandiser
  Eva Pírová
  učitelka
  Jana Jíšová
  výtvarnice
  Jana Kapounová
  studentka PF UK
  Kateřina McCreary
  kavárnice
  Jitka Havlová
  umělec
  Zuzana Komprdová
  student
  Marketa Dvorackova
  vmaterska
  Hana Drlíková
  ekonomka
  Jan Zdansky
  osvc
   Jindřich Sojka
  Zahradník
  Barbora Chmelová
  projektová koordinátorka
  Dana Bočková
  psycholog
  Radim Horsák
  technik elektro
  Miroslava Schreibová
  včelařící důchdce 
  Jitka Římánková
  grafička
  Běla Vidmarová
  administrativa
  Martina Mikulincová
  OSVČ
  Jitka Koubková
  ještě trochu pracující důchodce
  martina matějovská singerová
  výtvarník
  Natálie Pivoňková
  učitel, průvodce
  Hana Rychetníková
  osvč
  JOSEF JANDA
  DŮCHODCE
  Eva Šišková
  Keramička
  Kateřina Karasová
  zahradní designérka
  Markéta Kopková
  učitelka
  Tomáš Svoboda
  právník
  Filip Havlík
  architekt
  Zdeňka Plotyciová
  reklamní činnost
  Petr Boček
  inženýr elektro
  Barbora Čapinská
  studentka a matka na rodičovské dovolené
  LÍDA KRAUSOVÁ
  OBSLUHA ČERPACÍ STANICE
  Martin Škabraha
  filozof
  Jaroslava Cílková
  Asistent pedagoga
  Barbara Heger
  administrativni pracovnik
  Marek Filipec
  úředník
  Marta Veselá
  poradce pro výživu
  Martin Farmačka
  technik
  Marie Kučerová
  ekonom
  Leona Smičková
  osvc
  Akos Juhazs
  it specialist
  Lenka Moravcová
  hospodářka
  Jan Kožušník
  OSVČ
  Eva Papežová
  lékařka
  Adam Dlabola
  student
  Jaroslav Svoboda
  metrolog
  Tereza Stehlíková
  Social media consultant
  Olga Kudrnová
  OSVČ
  Aneta Kasalová
  právnička
  Alena Habartová PhD.
  sekretářka
  Kateřina Nečilová
  výzkumná pracovnice
  Petr Pávek
  aktivista
  Jiřina Lojdová
  lékařka
  Linda Klvaňová
  na volné noze
  Jan LInhart
  důchodce
  Kateřina Pexidrová
  obchodní
  Tibor Mészáros
  nezaměstnaný
  Pavel Běťák
  Zahradník
  Ivan Zwach
  biolog v.v.
  Lada Novotná
  předsedkyně Spolku Šance žít
  Martin Culek
  VŠ pedagog, geograf
  Libor Fuka
  programator
  Jan Kozina
  manažer
  Lenka Špičáková
  geolog
  František Gemperle
  softwarový inženýr
  Jitka Bauerová
  úředník krajinář
  Tomáš Morcinek
  lékař
  Jitka Oriničová
  úředník
  Jiří Provazník
  obchodní manažer
  Jan Purkyt
  vědec
  Vitezslav Praks
  IT konzultant, zastupitel obce
  Radek Motzke
  advokát
  Zdeněk Trnavský
  důchodce
  Mgr. Miroslav Šimon
  učitel
  Eva Mollová
  stavební ing
  Věra Nevečeřalová
  pošťačka
  miroslav hájek
  rentiér
  Marta Jandová
  podnikatelka
  Lucie Krempaská
  Category manager CZ/SK
  David Šmůla
  úředník stavebního úřadu
  Václav Chládek
  servisní technik
  Stanislava Veselková
  farářka
  Karel Hübl
  projektant
  Lucia Kliegrová
  Obchodní manažérka
  Aleš Svatý
  technik
  Jiří Blaha
  vyrábím traktory
  Lenka Malikova
  biolog
  Petr Kurfürst
  překladatel
  Jitka Landová
  učitelka
  František Smolka
  ředitel
  Petr Lisý
  překladatel
  Anna Buraňová
  důchodce
  Aneta Vomlelová
  vedoucí advokátní kanceláře
  Josef Jiroušek
  technolog, výzkumník
  Jan Kroupa
  konzultant
  Jan Suchánek
  it
  David Štěrbáček
  manažer
  Honza Kostečka
  konzultant a supervizor
  Jaroslava Tkadlecová
  administrativa
  Ing. Josef Dvořák
  spolek Voda z Tetčic z.s.
  Hana Marcoliniová
  důchodce
  Rostislav Konůpka
  IT
  Jana Škramlíková
  Manažer
  Vlasta Matoušová
  učitelka
  Jiří Čapek
  lékař
  Josef Kvapil
  podnikatel
  Alice Končinská
  manažer environmentálně vzdělávacích projektů
  Hugo Charvát
  neziskový sektor
  David Janák
  student
  Jan Gruber
  Marketingový manažer
  Milada Balcaříková
  v domácnosti
  Radek Janoušek
  architekt
  Kateřina Jiřičková
  lektor ekovýchovy
  Sabina Dimitrovová
  sálová sestra
  Petra Spáčilová
  student
  Milada Černá
  úředník
  Vojtěch Kozohorský
  Rozdávání radostí
  jakub holzer
  Jan Duda
  právník, novinář, projektový manažer
  David Tomášek
  šperkař
  Mirek Petr
  dělník
  Čestmír Hrdinka
  konzultant v oblasti životního prostředí
  Vít Červenka
  V neschopnosti dlouhodobě
  Sylvie Bermannová
  lektorka angličtiny
  Tamara Zaorálková
  Středoškolská učitelka
  Dalibor Záhora
  důchodce
  Jiří Franc
  středoškolský učitel
  Jan Štěpánek
  Projektant
   Jana Křemenová
  Studentka
  Jan Vít
  Etnolog
  Barbora Mihalková
  student biologie
  Roman Králik
  biznis manager
   Zdenka Balcarová
  pedagog
  Karel Balcar
  psycholog
  Michal Prokšík
  fundraiser
  Eva Bolková
  důchodce 
  Jan Killian
  software developer
  Radka Slatkovská
  projektant
  Jan Hibler
  Učitel na ZŠ
  Michaela Kořenková
  manažer, člen Otevřené Šestajovice z.s.
  Zdeňka Černá
  Projektová manažerka
  Jiří Nahodil
  OSVČ
  Tomáš Trnka
  Plavčík
  Jiří Štyler
  OSVČ
  Zděnek Kvítek
  IT architekt
  Jakub Tesinsky
  designér deskových her
  Jaroslav Skalník
  občan
  Jan Majer
  vodohospodář
  Tomáš Vích
  architekt
  Ing. arch. Marie Švábová
  architektka – urbanistka
  RNDR. Jana Zachová, CSc.
  vysokoškolský učitel, důchodce
  Marie Janoušková
  urbanista
  Dr.Jiří Konopásek
  důchodce
  Dana Balcarová
  zastupitelka MČ a aktivistka
  Ondřej Novák
  chemik
  Lenka Vančatová
  advokátka
  Petr Kubina
  důchodce
  Ondřej Polák
  kulturní manažer
  Tomáš Smrž
  lektor EVVO, ředitel neziskové organizace
  Petr Hajner
  dělník
  Roman Hofer
  metalurg
  Milada Stroblová
  restaurátorka, Spolek pro Ďáblice
  Pavel Obrdlík
  podnikatel, EIA
  Václav Orcígr
  ekolog
  Jan Makeš
  student
  Pavel Veselý
  vědec, učitel VŠ
  Radka Matějíčková
  projektová asistentka
   Lucie Chytilová
  referent majetkové správy
   Lucie Černá
  koordinátorka komunikace
  Jan Krajhanzl
  vysokoškolský pedagog
  Petr Klásek
  Dělník
  Dobroslava Klusáková
  OSVČ
  Jana Škorpilová
  pracovník v NGO
   Šárka Lebedová
  lektorka a překladatelka
  Jaroslav Lenert
  invalidní důchodce 
  Barbora Bednářová
  studentka
  Miroslav Jonák
  OSVČ
  Zdeněk Roháček
  nezamestnany 
  Štěpán Pavlík
  překladatel
  David Kadlec
  skladník
  Johana Drlíková
  studentka 
  Jaroslav Vondrák
  Důchodce
  Lenka Skoupá
  lektor
  Soňa Göblová
  OSVČ 
  Halina Holá
  lektorka
  Martina Pokorná
  fundraiserka, zastupitelka Prahy 5
  Tomáš Holub
  ekonom
  Nina Dvořáková
  geografka
  Filip Smělý
  programátor
  Lucie Trlifajova
  OSVČ
  Michal Vokáč
  Manažer (IT)
  Marek Skružný
  IT
  Josef Maun
  projektant
  Viliam Béreš
  producent
  Michal Chmelař
  analytik
  Ing. Daniel Mourek
  Projektový manažer
  Ing. Jan Hon
  OSVČ
  Michal Pech
  technolog
  Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D.
  VŠ pedagog
  Petr Vrba
  hudební dělník
  Tomáš Soukup
  Sociolog
  Jakub Dvořák
  programátor
  Jaroslav Pinkas
  didaktik a historik
  Michaela Netolická
  projektová manažerka
  Štěpán Popel
  Učitel
  Barbora Chybová
  jazykovědec
  František Zouhar
  Koordinátor projektů ZRS
  Tomas Kozelek
  tvurce
  Maxmilián Schmidt
  projektant
  Rastislav Kováč
  bankovní úředník
  Kryštof Kozák
  učitel
  Zdeněk Meisner
  architekt
  Jana Jaňourová Alena Nessmithová
  administrativa
  Michal Hořejší
  lingvista
  Nikol Krejčová
  koordinátorka projektů
  Ondřej Dušek
  vědecký pracovník
  Vít Zýka
  programátor
  Richard Lukáš
  OSVČ
  František Pác
  SW inženýr
  Zdeněk Skála
  projektant pozemních staveb
  Eva Rovenská
  učitelka
  Tereza Kühnel
  manažerka
  Iva Korbelová
  překladatel
  Daniela Petržilková
  studentka
  Kristýna Jungová
  Učitelka
  Martin Low
  IT
  Edita Kočandrlová
  učitelka
  Miloš Hrdlička
  diagnostika staveb
  Vlastimil Vojáček
  Astronom
  Tereza Lužná
  lékařka
  Petr Fejl
  student
  Václava Hrubá
  technický pracovník pro vědu
  Kateřina Szczepaniková
  sociální pracovnice
  Miloš Žihla
  živnostník
  Štěpánka Havlová
  administrativní asistentka
  Hana Fischová
  zdravotní sestra
  Patrik Stanko
  produkční
  Tomáš Chmelař
  vedoucí
  Jiří Vackář
  geofyzik
  Barbora Křeháčková
  student
  Eva Francová
  freelancer
  Jan Kubeš
  umělec
  Radka Kopáčková
  projektová manažerka
  Šimon Košárek
  Student
  Josef Řídký
  redaktor
  Joseph Grim Feinberg
  výzkumník
  Petr Potoček
  učitel
  Jana Karafiátová
  Lékárnice
  Miroslav Matějů
  programátor
  Martin Krajíček
  kameraman
  Michal Ptáček
  student
  Pavel Suchánek
  knihovník
  Libor Gabrhel
  webdesigner
  Klára Fiedlerová
  vědecký pracovník na PřF UK
  Tomáš Růžek
  destinační manager
  Petr Soukeník
  státní úředník
  Mgr. Vladimír Václav Weiss
  psycholog v oboru zdravotnictví, dopravy a environmetální psychologie
  Martin Morava
  uklízeč
  Jiří Zicha
  právník
  Vít Kouřil
  redaktor
  Roman Hrubý
  Lucie Benešová
  zemědělec
  Zdeněk Beneš
  zemědělec
  Bužová
  servírka
  Filip Skružný
  student
  Jana Černá
  studentka
  Matouš Skružný
  Student
  Helena Pavlíková
  odborný pracovník
  Radmila Kapasná
  učitel
  Cyril Mores
  ekonom
  Dana Moresová
  pedagog
  Artem Ignatok
  OSVČ
  Klára Bosáková
  archivář
  David Číp
  ochránce přírody
  Milada Vrbová
  asistentka ředitele
  Václav Petříček
  krajinný ekolog
  Jaroslav Hamáček
  technik
  Martina Vlčková
  IT pracovník
  Helena Humňalová
  Vědecký pracovník
  Michal Švarný
  překladatel, lektor
  Jiří Rous
  projektant – autorizovaný inženýr
  Mojmír Pukl
  architekt & perFormer
  Jana Sikytová Chrzová
  účetní
  Jiří Zajíc
  pedagog a publicista
  Linda Blättler
  Odborná pracovnice V a V
  Nikola Pečková
  student
  Marta Tovtová
  terapeut
  Jaroslav Šejvl
  Pomocný pracovník třídění elektroodpadu

   

  Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice. Podporuje aktivity, které jsou postaveny na zájmu a zapojení neziskových organizací, obyvatel i místních samospráv. Aktivity, v nichž lidé přijímají odpovědnost za prostředí, v němž žijí. Proto jí záleží na dobré legislativě, která zapojení lidí umožní.

   

  logo-zk-700.jpg

  Zelený kruh hájí společné zájmy svých členů a podporuje celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí se zabývá dlouhodobě a prostřednictvím své advokační činnosti se zasazuje o co největší zkvalitnění české legislativy.

   

  loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
  www.fondnno.czwww.eeagrants.c