114/1992 Sb. – Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Platné znění zde: (z webu www.zakonyprolidi.cz)

Zákon jsme hodnotili v hlasování v letech 1999, 2003, 2004 a 2009.

K hlasování v roce 2009: Zrušení speciality zákona na ochranu přírody a krajiny

Novela z. o ochraně přírody a krajiny – EU Hlasování 339, 59. schůze, 17. 6. 2009
Zákon o ochraně přírody a krajiny stanoví, že má přednost před stavebním zákonem, horními předpisy a dalšími. Poslanci toto ustanovení zrušili. Vzájemný vztah zákonů se tak nadále bude muset složitě určovat v jednotlivých konkrétních řízeních. Navíc je ohrožena i možnost veřejnosti účastnit se řízení upravených jinými zákony.
Hlasování proti a zdržel se považujeme za prospěšné. Ze 165 přítomných „prospěšně” hlasovalo 72, návrh byl přijat.

Zelený kruh spolu s Arnikou pečlivě sledoval celý proces schvalování novelizace. K tématu vydali několik tiskových zpráv i dopisů poslanců. Poslední z nich zveřejňujeme zde.

V květnu 2007 zaslalo Ministerstvo životního prostředí druhý návrh znění další novely tohoto zákona do mezirezortního připomínkového řízení. Ekologické organizace k němu zaslaly svoje společné připomínky a pozměňovací návrhy.

V červenci 2005 skupina poslanců předložila do Poslanecké sněmovna novelu zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk č.1034). NNO měly k poslanecké novele zásadní připomínky. Bližší informace v infolistu. Škrty v zákoně o ochraně přírody a krajiny. K novele zákona vyslovila nesouhlasné stanovisko i vláda a nastěstí nebyla přijata.