383/2012 Sb. – Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Platné znění zde: (z webu www.zakonyprolidi.cz)

Zákon jsme hodnotili v hlasování v roce 2004.

K hlasování: Kompetence pro rozhodování o emisích skleníkových plynů

Zákon o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (tisk 781)

Hlasování 231, 37. schůze, 5. 11. 2004
Tomáš Teplík (ODS) chtěl, aby Ministerstvu životního prostředí byla odebrána kompetence připravovat národní plán pro obchodování s emisemi a převedena na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Plán stanoví, kolik smějí podniky vypouštět exhalací oxidu uhličitého, které přispívají ke globálním změnám podnebí. Tímto přesunem by Ministerstvo životního prostředí přišlo o důležité kompetence v rozhodování, jak velké znečištění smějí vypouštět jednotlivé elektrárny, hutě, chemičky a další podniky. 
Hlasování proti a zdržel se považujeme za prospěšné.
Ze 181 poslanců: A 52, N 102. Návrh nebyl přijat.

Dnem 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 383/2012 Sb o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Poslanecká sněmovna začala na konci listopadu 2005 projednávat novelu zákona o obchodování s emisemi. První čtení na poslední prosincové schůzi neproběhlo a předpokládáme, že bude zařazeno na příští schůzi Poslanecké sněmovny od 24.1.2006.

Účelem změny zákona je zařazení nové evropské směrnice, jež má zajistit propojení mezi systémem obchodování s emisemi v EU a globálním obchodováním s tzv. emisními kredity pod Kjótským protokolem. Zároveň ovšem umožňuje využít zkušenosti s přípravou prvního kola obchodování s emisemi v ČR k úpravě těch klauzulí zákona, které jej regulují.

Hnutí DUHA a Centrum pro dopravu a energetiku vydalo k této problematice infolist s požadavky ekologických organizací.

Ekologické organizace navrhují do novely vložit klauzuli, která zajistí, že celková alokace v alokačním plánu může být nanejvýš stejně vysoká jako celková alokace v plánu na předchozí obchodovací období.

Dále navrhují, aby kvantitativní limit pro použití emisních kreditů v obchodování činil 3% a aby také český zákon vládě umožňoval část povolenek prodat v aukci.

Zákon schválila na březnové schůzi Poslanecká sněmovna a následně i Senát.

Skupina poslanců předložila dne 26. 9. 2007 velmi krátkou novelu tohoto zákona.Sněmovní tisk č. 316 . Tato novela stanoví jako cíl snížit emise oxidu uhličitého oproti roku 2000 o 50%, a to do roku 2050. Nejsou stanoveny žádné bližší podmínky, postupné cíle, nebo sankční mechanismy. Jediným zmiňovaným způsobem dosažení tohoto cíle je zohlednění tohoto snížení v příštích alokačních plánech. Příští alokační plány ale budou s největší pravděpodobností spadat do kompetence Evropské komise a Poslanecká sněmovna ČR nebude moci nijak ovlivnit jejich konkrétní znění. Pro více info pište navojtech.kotecky@hnutiduha.cz.