Neziskové organizace chtějí být konstruktivním partnerem při přípravě návrhů na čerpání prostředků z fondů Evropské unie, které mohou České republice přinést prosperitu a nalézt řešení problémů naší společnosti. Prostředky Evropské unie však mohou být díky nezodpovědné politice nenávratně promrhány.

Konzultace s veřejností ovšem dosud probíhají jen okrajově, a proto je potřeba výrazně její zapojení posílit důkladným a systematickým vysvětlováním obsahu jednotlivých návrhů a v neposlední řadě připravované projekty čerpání s veřejností konzultovat.

Právě proto Zelený kruh ve spolupráci s experty ze svých členských organizací vypracoval stanoviska v sedmi tematických oblastech. Uvedené návrhy se věnují prioritám při programování fondů Evropské unie na období 2014 – 2020.

Energetická efektivita
Materiálová efektivita
Doprava
Účast veřejnosti
Environmentální vzdělávání
Biodiverzita
Vodohospodářská a protipovodňová koncepce